WAUFGCFL8BA0…

Audi

S4

WAUFGCFL8BA046632; WAUFGCFL8BA005840 | WAUFGCFL8BA048705 | WAUFGCFL8BA081672; WAUFGCFL8BA020628 | WAUFGCFL8BA026817 | WAUFGCFL8BA092915 | WAUFGCFL8BA093854; WAUFGCFL8BA088444 | WAUFGCFL8BA022248; WAUFGCFL8BA090744 | WAUFGCFL8BA075208; WAUFGCFL8BA069277; WAUFGCFL8BA067030 | WAUFGCFL8BA002193 | WAUFGCFL8BA070316 | WAUFGCFL8BA085642; WAUFGCFL8BA060515; WAUFGCFL8BA055055 | WAUFGCFL8BA036425; WAUFGCFL8BA056867 | WAUFGCFL8BA019608 | WAUFGCFL8BA077511 | WAUFGCFL8BA049563 | WAUFGCFL8BA052401 | WAUFGCFL8BA077928; WAUFGCFL8BA080036 | WAUFGCFL8BA004767 | WAUFGCFL8BA003084 | WAUFGCFL8BA026946 | WAUFGCFL8BA048476 | WAUFGCFL8BA070655 | WAUFGCFL8BA039227

WAUFGCFL8BA062653 | WAUFGCFL8BA066458; WAUFGCFL8BA081865 | WAUFGCFL8BA084913; WAUFGCFL8BA017499

WAUFGCFL8BA062104 | WAUFGCFL8BA037042; WAUFGCFL8BA065844; WAUFGCFL8BA010181 | WAUFGCFL8BA031225

WAUFGCFL8BA030768 | WAUFGCFL8BA044296 | WAUFGCFL8BA093580 | WAUFGCFL8BA053080; WAUFGCFL8BA098763 | WAUFGCFL8BA083163; WAUFGCFL8BA078528; WAUFGCFL8BA076715 | WAUFGCFL8BA033251; WAUFGCFL8BA090212 | WAUFGCFL8BA070669 | WAUFGCFL8BA021777 | WAUFGCFL8BA023092 | WAUFGCFL8BA083471 | WAUFGCFL8BA006275 | WAUFGCFL8BA084250 | WAUFGCFL8BA067352 | WAUFGCFL8BA048395; WAUFGCFL8BA072051; WAUFGCFL8BA069053; WAUFGCFL8BA056416 | WAUFGCFL8BA033413 | WAUFGCFL8BA044248; WAUFGCFL8BA012528; WAUFGCFL8BA081204; WAUFGCFL8BA023786 | WAUFGCFL8BA075242; WAUFGCFL8BA063902; WAUFGCFL8BA001996 | WAUFGCFL8BA028194 | WAUFGCFL8BA022363 | WAUFGCFL8BA074592 | WAUFGCFL8BA099797; WAUFGCFL8BA052494 | WAUFGCFL8BA011394; WAUFGCFL8BA092574 | WAUFGCFL8BA059512 | WAUFGCFL8BA081543 | WAUFGCFL8BA041799 | WAUFGCFL8BA068825; WAUFGCFL8BA072101

WAUFGCFL8BA049109 | WAUFGCFL8BA074429 | WAUFGCFL8BA074981; WAUFGCFL8BA041091 | WAUFGCFL8BA058425 | WAUFGCFL8BA018619 | WAUFGCFL8BA038885 | WAUFGCFL8BA031161 | WAUFGCFL8BA081283 | WAUFGCFL8BA006020; WAUFGCFL8BA088153 | WAUFGCFL8BA034755 | WAUFGCFL8BA052690 | WAUFGCFL8BA090775 | WAUFGCFL8BA094549 | WAUFGCFL8BA053547 | WAUFGCFL8BA034433 | WAUFGCFL8BA076455 | WAUFGCFL8BA037803 | WAUFGCFL8BA002386; WAUFGCFL8BA041219 | WAUFGCFL8BA048834 | WAUFGCFL8BA083261 | WAUFGCFL8BA028941 | WAUFGCFL8BA050552; WAUFGCFL8BA076052 | WAUFGCFL8BA025456 | WAUFGCFL8BA064919; WAUFGCFL8BA017325 | WAUFGCFL8BA000217 | WAUFGCFL8BA053399; WAUFGCFL8BA071269 | WAUFGCFL8BA053046; WAUFGCFL8BA070333 | WAUFGCFL8BA000234 | WAUFGCFL8BA057064 | WAUFGCFL8BA034030

WAUFGCFL8BA074656 | WAUFGCFL8BA065584; WAUFGCFL8BA087939 | WAUFGCFL8BA089805; WAUFGCFL8BA071076; WAUFGCFL8BA025330; WAUFGCFL8BA013100 | WAUFGCFL8BA025389 | WAUFGCFL8BA051779 | WAUFGCFL8BA095832

WAUFGCFL8BA081803 | WAUFGCFL8BA078674 | WAUFGCFL8BA037347 | WAUFGCFL8BA021505 | WAUFGCFL8BA088959 | WAUFGCFL8BA091800; WAUFGCFL8BA034190 | WAUFGCFL8BA095443 | WAUFGCFL8BA091201; WAUFGCFL8BA043262; WAUFGCFL8BA013467 | WAUFGCFL8BA013503 | WAUFGCFL8BA063978 | WAUFGCFL8BA002565;

WAUFGCFL8BA066380

| WAUFGCFL8BA037199 | WAUFGCFL8BA082210 | WAUFGCFL8BA080750 | WAUFGCFL8BA032925; WAUFGCFL8BA024601 | WAUFGCFL8BA096771 | WAUFGCFL8BA080554 | WAUFGCFL8BA066573; WAUFGCFL8BA047733 | WAUFGCFL8BA045111; WAUFGCFL8BA092493; WAUFGCFL8BA032052 | WAUFGCFL8BA035260 | WAUFGCFL8BA010679; WAUFGCFL8BA019463 | WAUFGCFL8BA087097 | WAUFGCFL8BA048414 | WAUFGCFL8BA093644 | WAUFGCFL8BA087102

WAUFGCFL8BA081655

; WAUFGCFL8BA097306 | WAUFGCFL8BA098648 | WAUFGCFL8BA054939 | WAUFGCFL8BA075919; WAUFGCFL8BA016952; WAUFGCFL8BA063821; WAUFGCFL8BA042550 |

WAUFGCFL8BA087245

| WAUFGCFL8BA004204 | WAUFGCFL8BA002727 | WAUFGCFL8BA012240 | WAUFGCFL8BA028132 | WAUFGCFL8BA018622; WAUFGCFL8BA031046 | WAUFGCFL8BA092011 | WAUFGCFL8BA079064

WAUFGCFL8BA075905 | WAUFGCFL8BA032973 | WAUFGCFL8BA087794 | WAUFGCFL8BA021472; WAUFGCFL8BA006616; WAUFGCFL8BA085575 | WAUFGCFL8BA037610 | WAUFGCFL8BA049787 | WAUFGCFL8BA076925 | WAUFGCFL8BA047294; WAUFGCFL8BA094020 | WAUFGCFL8BA036182 | WAUFGCFL8BA094213 | WAUFGCFL8BA015333; WAUFGCFL8BA015767 | WAUFGCFL8BA004963; WAUFGCFL8BA016224 | WAUFGCFL8BA048803; WAUFGCFL8BA064564; WAUFGCFL8BA005854 | WAUFGCFL8BA055962

WAUFGCFL8BA029622

WAUFGCFL8BA042578 | WAUFGCFL8BA058571 | WAUFGCFL8BA007121 | WAUFGCFL8BA077346 | WAUFGCFL8BA009550; WAUFGCFL8BA016742 | WAUFGCFL8BA073961; WAUFGCFL8BA057212 | WAUFGCFL8BA068324 | WAUFGCFL8BA013954 | WAUFGCFL8BA008866; WAUFGCFL8BA094177;

WAUFGCFL8BA042600WAUFGCFL8BA055623 | WAUFGCFL8BA095166 | WAUFGCFL8BA040202 | WAUFGCFL8BA062460 | WAUFGCFL8BA018118 | WAUFGCFL8BA092459; WAUFGCFL8BA075404; WAUFGCFL8BA066556 | WAUFGCFL8BA059820 | WAUFGCFL8BA089500; WAUFGCFL8BA027305; WAUFGCFL8BA082398 | WAUFGCFL8BA036392 | WAUFGCFL8BA014148; WAUFGCFL8BA000136; WAUFGCFL8BA070901 | WAUFGCFL8BA046159 | WAUFGCFL8BA035887 | WAUFGCFL8BA042743; WAUFGCFL8BA043343 | WAUFGCFL8BA036196 | WAUFGCFL8BA071031; WAUFGCFL8BA064158; WAUFGCFL8BA070378 | WAUFGCFL8BA026462; WAUFGCFL8BA074477 | WAUFGCFL8BA029460; WAUFGCFL8BA099895

WAUFGCFL8BA038062 | WAUFGCFL8BA018104 | WAUFGCFL8BA034996; WAUFGCFL8BA065830

WAUFGCFL8BA044119 | WAUFGCFL8BA011217 | WAUFGCFL8BA006213; WAUFGCFL8BA010150 | WAUFGCFL8BA067125 | WAUFGCFL8BA037901 | WAUFGCFL8BA079212; WAUFGCFL8BA095152; WAUFGCFL8BA009077

WAUFGCFL8BA091120 | WAUFGCFL8BA012352; WAUFGCFL8BA012027 | WAUFGCFL8BA056318; WAUFGCFL8BA086743 | WAUFGCFL8BA068176; WAUFGCFL8BA047666 | WAUFGCFL8BA078089; WAUFGCFL8BA066587 | WAUFGCFL8BA030687 | WAUFGCFL8BA062491

WAUFGCFL8BA055833 | WAUFGCFL8BA029586 | WAUFGCFL8BA054908 | WAUFGCFL8BA072924; WAUFGCFL8BA041740; WAUFGCFL8BA056531 | WAUFGCFL8BA007099 | WAUFGCFL8BA030284 | WAUFGCFL8BA019110; WAUFGCFL8BA047893; WAUFGCFL8BA017003 | WAUFGCFL8BA036697 | WAUFGCFL8BA037896 | WAUFGCFL8BA022198; WAUFGCFL8BA042368 | WAUFGCFL8BA085088 | WAUFGCFL8BA026848; WAUFGCFL8BA054441

WAUFGCFL8BA052673 | WAUFGCFL8BA091778; WAUFGCFL8BA088900; WAUFGCFL8BA069179; WAUFGCFL8BA053581 | WAUFGCFL8BA078058 | WAUFGCFL8BA012481 | WAUFGCFL8BA039499 | WAUFGCFL8BA016501 | WAUFGCFL8BA003988 | WAUFGCFL8BA013274; WAUFGCFL8BA057162 | WAUFGCFL8BA058277; WAUFGCFL8BA075712 | WAUFGCFL8BA036618; WAUFGCFL8BA037428 | WAUFGCFL8BA051670

WAUFGCFL8BA013386 | WAUFGCFL8BA084524 | WAUFGCFL8BA005871; WAUFGCFL8BA036487 | WAUFGCFL8BA030849 | WAUFGCFL8BA093109 | WAUFGCFL8BA070915; WAUFGCFL8BA079209 | WAUFGCFL8BA084796 | WAUFGCFL8BA065164 | WAUFGCFL8BA054181; WAUFGCFL8BA004719 | WAUFGCFL8BA031242 | WAUFGCFL8BA016899 | WAUFGCFL8BA035145 | WAUFGCFL8BA052432; WAUFGCFL8BA069571 | WAUFGCFL8BA099816; WAUFGCFL8BA089223 | WAUFGCFL8BA018314; WAUFGCFL8BA053256 | WAUFGCFL8BA085933 | WAUFGCFL8BA013470; WAUFGCFL8BA017485 |

WAUFGCFL8BA090209

| WAUFGCFL8BA029653

WAUFGCFL8BA097502 | WAUFGCFL8BA077752 | WAUFGCFL8BA073247 | WAUFGCFL8BA002971; WAUFGCFL8BA056951; WAUFGCFL8BA015008 | WAUFGCFL8BA053578 | WAUFGCFL8BA003098 | WAUFGCFL8BA041155 | WAUFGCFL8BA024727

WAUFGCFL8BA084099 | WAUFGCFL8BA066377 | WAUFGCFL8BA030219 | WAUFGCFL8BA017955 | WAUFGCFL8BA035257 | WAUFGCFL8BA092669;

WAUFGCFL8BA098908

| WAUFGCFL8BA000024 | WAUFGCFL8BA095880 | WAUFGCFL8BA015820 | WAUFGCFL8BA064712 | WAUFGCFL8BA060448

WAUFGCFL8BA075516 | WAUFGCFL8BA011539; WAUFGCFL8BA031029 | WAUFGCFL8BA099752; WAUFGCFL8BA005370 | WAUFGCFL8BA072146 | WAUFGCFL8BA052981; WAUFGCFL8BA085379 | WAUFGCFL8BA033296; WAUFGCFL8BA078951 | WAUFGCFL8BA076956 | WAUFGCFL8BA071062 | WAUFGCFL8BA098262 | WAUFGCFL8BA093384 | WAUFGCFL8BA031693 | WAUFGCFL8BA006499 | WAUFGCFL8BA074026 | WAUFGCFL8BA029281; WAUFGCFL8BA048607; WAUFGCFL8BA086161; WAUFGCFL8BA072275 |

WAUFGCFL8BA009256

| WAUFGCFL8BA098567; WAUFGCFL8BA051653; WAUFGCFL8BA096804 | WAUFGCFL8BA022413; WAUFGCFL8BA005255; WAUFGCFL8BA099332 | WAUFGCFL8BA034903; WAUFGCFL8BA089481 | WAUFGCFL8BA057632 | WAUFGCFL8BA040006; WAUFGCFL8BA068016

WAUFGCFL8BA094552 | WAUFGCFL8BA099878 | WAUFGCFL8BA022105; WAUFGCFL8BA031869; WAUFGCFL8BA080229 | WAUFGCFL8BA014733 | WAUFGCFL8BA020449; WAUFGCFL8BA069327

WAUFGCFL8BA071174; WAUFGCFL8BA071823

WAUFGCFL8BA040670 | WAUFGCFL8BA085060

WAUFGCFL8BA094602 | WAUFGCFL8BA054133 | WAUFGCFL8BA071322 | WAUFGCFL8BA016711 | WAUFGCFL8BA094227 | WAUFGCFL8BA089982 | WAUFGCFL8BA043083; WAUFGCFL8BA055413 | WAUFGCFL8BA080716 | WAUFGCFL8BA073362

WAUFGCFL8BA040880 | WAUFGCFL8BA062684 | WAUFGCFL8BA009189 | WAUFGCFL8BA047327 | WAUFGCFL8BA080327; WAUFGCFL8BA057856 | WAUFGCFL8BA095104 | WAUFGCFL8BA091957 | WAUFGCFL8BA035923 | WAUFGCFL8BA086256 | WAUFGCFL8BA060319; WAUFGCFL8BA028972 | WAUFGCFL8BA078884; WAUFGCFL8BA048915 | WAUFGCFL8BA045027; WAUFGCFL8BA010780 | WAUFGCFL8BA069294 | WAUFGCFL8BA017017 | WAUFGCFL8BA055847 | WAUFGCFL8BA080215 | WAUFGCFL8BA096978; WAUFGCFL8BA033105 | WAUFGCFL8BA055086 | WAUFGCFL8BA004977 |

WAUFGCFL8BA043035

| WAUFGCFL8BA008561 | WAUFGCFL8BA087553 | WAUFGCFL8BA078870 | WAUFGCFL8BA015641

WAUFGCFL8BA069750 | WAUFGCFL8BA047148; WAUFGCFL8BA079615; WAUFGCFL8BA063107; WAUFGCFL8BA037221

WAUFGCFL8BA021049; WAUFGCFL8BA004302; WAUFGCFL8BA063396 | WAUFGCFL8BA004347;

WAUFGCFL8BA081493

| WAUFGCFL8BA055377; WAUFGCFL8BA027630 | WAUFGCFL8BA081090 | WAUFGCFL8BA041267; WAUFGCFL8BA039129 | WAUFGCFL8BA067545 | WAUFGCFL8BA083129; WAUFGCFL8BA077458 | WAUFGCFL8BA073765; WAUFGCFL8BA015722; WAUFGCFL8BA025229; WAUFGCFL8BA027370; WAUFGCFL8BA035212 |

WAUFGCFL8BA043245

; WAUFGCFL8BA041026 | WAUFGCFL8BA046047; WAUFGCFL8BA095670 | WAUFGCFL8BA055167; WAUFGCFL8BA073099 | WAUFGCFL8BA064502 | WAUFGCFL8BA023058 | WAUFGCFL8BA056674 | WAUFGCFL8BA031418; WAUFGCFL8BA095684; WAUFGCFL8BA022427 | WAUFGCFL8BA000220; WAUFGCFL8BA019141; WAUFGCFL8BA031760 | WAUFGCFL8BA075273 | WAUFGCFL8BA076438 | WAUFGCFL8BA002033; WAUFGCFL8BA047246; WAUFGCFL8BA052723 | WAUFGCFL8BA014019 | WAUFGCFL8BA001450 | WAUFGCFL8BA036506 | WAUFGCFL8BA048817 | WAUFGCFL8BA060112 | WAUFGCFL8BA000153

WAUFGCFL8BA029149 | WAUFGCFL8BA086127; WAUFGCFL8BA035498; WAUFGCFL8BA008818

WAUFGCFL8BA082286; WAUFGCFL8BA002503; WAUFGCFL8BA061793 | WAUFGCFL8BA035579; WAUFGCFL8BA025019; WAUFGCFL8BA051314 | WAUFGCFL8BA055489 | WAUFGCFL8BA011556 | WAUFGCFL8BA097743 | WAUFGCFL8BA060000 | WAUFGCFL8BA075841

WAUFGCFL8BA021293

WAUFGCFL8BA088492; WAUFGCFL8BA073524; WAUFGCFL8BA095863 | WAUFGCFL8BA093661; WAUFGCFL8BA094664

WAUFGCFL8BA028955; WAUFGCFL8BA041513 | WAUFGCFL8BA055122 | WAUFGCFL8BA046582; WAUFGCFL8BA004669 | WAUFGCFL8BA045500;

WAUFGCFL8BA025375

; WAUFGCFL8BA077217 | WAUFGCFL8BA022718; WAUFGCFL8BA000489; WAUFGCFL8BA082823; WAUFGCFL8BA065956 | WAUFGCFL8BA067819 | WAUFGCFL8BA041933 | WAUFGCFL8BA024212

WAUFGCFL8BA033864; WAUFGCFL8BA059669 | WAUFGCFL8BA026770 | WAUFGCFL8BA037557; WAUFGCFL8BA039339

WAUFGCFL8BA068291; WAUFGCFL8BA012805; WAUFGCFL8BA088380; WAUFGCFL8BA033136 | WAUFGCFL8BA033542 | WAUFGCFL8BA041477 | WAUFGCFL8BA026204 | WAUFGCFL8BA040751 | WAUFGCFL8BA091280 | WAUFGCFL8BA003182 | WAUFGCFL8BA074897 |

WAUFGCFL8BA076598

| WAUFGCFL8BA049546 | WAUFGCFL8BA071451; WAUFGCFL8BA089397; WAUFGCFL8BA018684 | WAUFGCFL8BA085074 | WAUFGCFL8BA095619 | WAUFGCFL8BA067996 | WAUFGCFL8BA075452 | WAUFGCFL8BA095734; WAUFGCFL8BA027935 | WAUFGCFL8BA053127 | WAUFGCFL8BA029779

WAUFGCFL8BA071627; WAUFGCFL8BA095829; WAUFGCFL8BA053273 | WAUFGCFL8BA019138

WAUFGCFL8BA034884

WAUFGCFL8BA032858 | WAUFGCFL8BA060451

WAUFGCFL8BA063804 | WAUFGCFL8BA049028 | WAUFGCFL8BA074382; WAUFGCFL8BA016305 | WAUFGCFL8BA094745 | WAUFGCFL8BA065231 | WAUFGCFL8BA024033 | WAUFGCFL8BA079338; WAUFGCFL8BA001495 | WAUFGCFL8BA049286 | WAUFGCFL8BA011606 | WAUFGCFL8BA026641; WAUFGCFL8BA070610 | WAUFGCFL8BA035033 | WAUFGCFL8BA008091 | WAUFGCFL8BA027840 | WAUFGCFL8BA037980 | WAUFGCFL8BA029877; WAUFGCFL8BA094261; WAUFGCFL8BA076178

WAUFGCFL8BA021746; WAUFGCFL8BA085723 | WAUFGCFL8BA095006

WAUFGCFL8BA057288; WAUFGCFL8BA068128 | WAUFGCFL8BA065505; WAUFGCFL8BA023643 | WAUFGCFL8BA067531 | WAUFGCFL8BA082188; WAUFGCFL8BA024789

WAUFGCFL8BA094616 | WAUFGCFL8BA003828 | WAUFGCFL8BA062698; WAUFGCFL8BA037588 | WAUFGCFL8BA027952 | WAUFGCFL8BA091229; WAUFGCFL8BA000251 | WAUFGCFL8BA096253 | WAUFGCFL8BA099881 | WAUFGCFL8BA037350 | WAUFGCFL8BA081199

WAUFGCFL8BA039678 | WAUFGCFL8BA055251 | WAUFGCFL8BA035873

WAUFGCFL8BA041236 | WAUFGCFL8BA070865 | WAUFGCFL8BA097161 | WAUFGCFL8BA061308 | WAUFGCFL8BA030902; WAUFGCFL8BA055363; WAUFGCFL8BA075676; WAUFGCFL8BA052043; WAUFGCFL8BA008320 | WAUFGCFL8BA072342 | WAUFGCFL8BA040927; WAUFGCFL8BA090548 | WAUFGCFL8BA055427 | WAUFGCFL8BA001951 | WAUFGCFL8BA065097 | WAUFGCFL8BA075533 | WAUFGCFL8BA097628 | WAUFGCFL8BA081137 | WAUFGCFL8BA060028; WAUFGCFL8BA087827 | WAUFGCFL8BA077167; WAUFGCFL8BA067464; WAUFGCFL8BA077248 | WAUFGCFL8BA018135 | WAUFGCFL8BA017342; WAUFGCFL8BA078741 | WAUFGCFL8BA087407; WAUFGCFL8BA018815 | WAUFGCFL8BA021780 | WAUFGCFL8BA050616; WAUFGCFL8BA012688 | WAUFGCFL8BA039440; WAUFGCFL8BA080358; WAUFGCFL8BA054116 | WAUFGCFL8BA017082 | WAUFGCFL8BA000749 | WAUFGCFL8BA082272; WAUFGCFL8BA048767

WAUFGCFL8BA090582

WAUFGCFL8BA020578 | WAUFGCFL8BA043570 | WAUFGCFL8BA039728 | WAUFGCFL8BA082515 | WAUFGCFL8BA021651

WAUFGCFL8BA092980 | WAUFGCFL8BA083115; WAUFGCFL8BA057971 | WAUFGCFL8BA013985 | WAUFGCFL8BA018717 | WAUFGCFL8BA058148 | WAUFGCFL8BA007362 | WAUFGCFL8BA032276 | WAUFGCFL8BA072938; WAUFGCFL8BA007037 | WAUFGCFL8BA070736 | WAUFGCFL8BA059607 | WAUFGCFL8BA032536 | WAUFGCFL8BA085382 | WAUFGCFL8BA005806 | WAUFGCFL8BA004803; WAUFGCFL8BA057520 | WAUFGCFL8BA022850; WAUFGCFL8BA060949 | WAUFGCFL8BA052527 | WAUFGCFL8BA058635 | WAUFGCFL8BA015302; WAUFGCFL8BA029667 |

WAUFGCFL8BA070008

; WAUFGCFL8BA058716

WAUFGCFL8BA014666 | WAUFGCFL8BA015882 | WAUFGCFL8BA095992; WAUFGCFL8BA043472; WAUFGCFL8BA026428 | WAUFGCFL8BA083700 | WAUFGCFL8BA022542; WAUFGCFL8BA018457 | WAUFGCFL8BA021410; WAUFGCFL8BA016160; WAUFGCFL8BA047070

WAUFGCFL8BA094342 | WAUFGCFL8BA034870 | WAUFGCFL8BA073491; WAUFGCFL8BA032164 | WAUFGCFL8BA068131 | WAUFGCFL8BA001366 | WAUFGCFL8BA013484 | WAUFGCFL8BA083082 | WAUFGCFL8BA011489; WAUFGCFL8BA035131; WAUFGCFL8BA089674 | WAUFGCFL8BA025540 | WAUFGCFL8BA095359 | WAUFGCFL8BA038806 | WAUFGCFL8BA092929 | WAUFGCFL8BA094115; WAUFGCFL8BA069148 | WAUFGCFL8BA039504 | WAUFGCFL8BA007863; WAUFGCFL8BA056383 | WAUFGCFL8BA014294; WAUFGCFL8BA031886 | WAUFGCFL8BA097404; WAUFGCFL8BA084345; WAUFGCFL8BA076035; WAUFGCFL8BA009385; WAUFGCFL8BA094440 | WAUFGCFL8BA054553 | WAUFGCFL8BA026638; WAUFGCFL8BA099976 | WAUFGCFL8BA089089 | WAUFGCFL8BA009127

WAUFGCFL8BA017714; WAUFGCFL8BA048753 | WAUFGCFL8BA051331 | WAUFGCFL8BA082532; WAUFGCFL8BA085611; WAUFGCFL8BA039017; WAUFGCFL8BA066119; WAUFGCFL8BA090310

WAUFGCFL8BA027398; WAUFGCFL8BA071398 | WAUFGCFL8BA040975 | WAUFGCFL8BA065133 |

WAUFGCFL8BA044881

| WAUFGCFL8BA055945 | WAUFGCFL8BA026803; WAUFGCFL8BA063690; WAUFGCFL8BA035209; WAUFGCFL8BA007801; WAUFGCFL8BA032813

WAUFGCFL8BA039065 | WAUFGCFL8BA028292 | WAUFGCFL8BA096981; WAUFGCFL8BA061146 | WAUFGCFL8BA047103; WAUFGCFL8BA070879; WAUFGCFL8BA058456 | WAUFGCFL8BA079713; WAUFGCFL8BA045335; WAUFGCFL8BA069697 | WAUFGCFL8BA062314; WAUFGCFL8BA064614

WAUFGCFL8BA022265 | WAUFGCFL8BA076214; WAUFGCFL8BA028308 | WAUFGCFL8BA045724 | WAUFGCFL8BA054410; WAUFGCFL8BA059378 | WAUFGCFL8BA055749 | WAUFGCFL8BA074883; WAUFGCFL8BA011640 | WAUFGCFL8BA014652 |

WAUFGCFL8BA087326

| WAUFGCFL8BA079078; WAUFGCFL8BA042063; WAUFGCFL8BA040328; WAUFGCFL8BA059591; WAUFGCFL8BA081008 | WAUFGCFL8BA074222; WAUFGCFL8BA095751; WAUFGCFL8BA017339; WAUFGCFL8BA021584 | WAUFGCFL8BA022153; WAUFGCFL8BA083633 | WAUFGCFL8BA092008 | WAUFGCFL8BA024646 | WAUFGCFL8BA097712 |

WAUFGCFL8BA045416

; WAUFGCFL8BA039700 | WAUFGCFL8BA054391 | WAUFGCFL8BA021214 | WAUFGCFL8BA045223 | WAUFGCFL8BA039650 |

WAUFGCFL8BA099007

| WAUFGCFL8BA026655 | WAUFGCFL8BA068033 | WAUFGCFL8BA007359 | WAUFGCFL8BA030155; WAUFGCFL8BA010875 | WAUFGCFL8BA046730 | WAUFGCFL8BA047683 | WAUFGCFL8BA065326 | WAUFGCFL8BA002274 | WAUFGCFL8BA058439; WAUFGCFL8BA074608 | WAUFGCFL8BA040779 | WAUFGCFL8BA054424

WAUFGCFL8BA029331 | WAUFGCFL8BA086354 | WAUFGCFL8BA085947 | WAUFGCFL8BA047635; WAUFGCFL8BA092588 | WAUFGCFL8BA058196 | WAUFGCFL8BA047764 | WAUFGCFL8BA098049 | WAUFGCFL8BA023755 | WAUFGCFL8BA085186 | WAUFGCFL8BA000007; WAUFGCFL8BA085141 | WAUFGCFL8BA056206; WAUFGCFL8BA005613; WAUFGCFL8BA051698 | WAUFGCFL8BA041432; WAUFGCFL8BA011430; WAUFGCFL8BA082367 | WAUFGCFL8BA022668

WAUFGCFL8BA050034

| WAUFGCFL8BA027515 | WAUFGCFL8BA015378; WAUFGCFL8BA082479; WAUFGCFL8BA011198 | WAUFGCFL8BA034318 | WAUFGCFL8BA085592

WAUFGCFL8BA037476 | WAUFGCFL8BA085883 | WAUFGCFL8BA068565; WAUFGCFL8BA044136 | WAUFGCFL8BA071644; WAUFGCFL8BA057503 | WAUFGCFL8BA025277 | WAUFGCFL8BA070283

WAUFGCFL8BA028678

| WAUFGCFL8BA068338 | WAUFGCFL8BA089173; WAUFGCFL8BA085513; WAUFGCFL8BA044699 | WAUFGCFL8BA083275 | WAUFGCFL8BA019270 | WAUFGCFL8BA088542 | WAUFGCFL8BA003201; WAUFGCFL8BA078240; WAUFGCFL8BA035338; WAUFGCFL8BA017115 | WAUFGCFL8BA018359

WAUFGCFL8BA045139 | WAUFGCFL8BA017776; WAUFGCFL8BA030737; WAUFGCFL8BA057324 | WAUFGCFL8BA049627 | WAUFGCFL8BA095538 | WAUFGCFL8BA025750 | WAUFGCFL8BA087990 | WAUFGCFL8BA037994

WAUFGCFL8BA008060 | WAUFGCFL8BA019902; WAUFGCFL8BA042287 | WAUFGCFL8BA022203 | WAUFGCFL8BA071806

WAUFGCFL8BA042371 | WAUFGCFL8BA021052; WAUFGCFL8BA074432 | WAUFGCFL8BA044475; WAUFGCFL8BA077363; WAUFGCFL8BA060207 | WAUFGCFL8BA033458 | WAUFGCFL8BA087536 | WAUFGCFL8BA093613; WAUFGCFL8BA047196 | WAUFGCFL8BA015705 | WAUFGCFL8BA093921 | WAUFGCFL8BA034559 | WAUFGCFL8BA072499; WAUFGCFL8BA017275

WAUFGCFL8BA004543; WAUFGCFL8BA085916; WAUFGCFL8BA023934; WAUFGCFL8BA061714 | WAUFGCFL8BA001643

WAUFGCFL8BA047957 | WAUFGCFL8BA013582

WAUFGCFL8BA083776 | WAUFGCFL8BA081011

WAUFGCFL8BA070302; WAUFGCFL8BA085849 | WAUFGCFL8BA083809 | WAUFGCFL8BA029832; WAUFGCFL8BA037767; WAUFGCFL8BA053144 | WAUFGCFL8BA064127 | WAUFGCFL8BA018698 | WAUFGCFL8BA031788 | WAUFGCFL8BA094146; WAUFGCFL8BA050390; WAUFGCFL8BA090291; WAUFGCFL8BA005711 | WAUFGCFL8BA032326 | WAUFGCFL8BA021889 | WAUFGCFL8BA047828 | WAUFGCFL8BA007085 | WAUFGCFL8BA062796

WAUFGCFL8BA090131 | WAUFGCFL8BA012111 | WAUFGCFL8BA031564 | WAUFGCFL8BA026445 | WAUFGCFL8BA053225 | WAUFGCFL8BA079128

WAUFGCFL8BA096575; WAUFGCFL8BA047716 | WAUFGCFL8BA049689 | WAUFGCFL8BA075709; WAUFGCFL8BA076164 | WAUFGCFL8BA038658 | WAUFGCFL8BA021200; WAUFGCFL8BA020676 | WAUFGCFL8BA053242 | WAUFGCFL8BA052169; WAUFGCFL8BA005238; WAUFGCFL8BA096950 | WAUFGCFL8BA070123 | WAUFGCFL8BA084653

WAUFGCFL8BA039244

WAUFGCFL8BA067626 | WAUFGCFL8BA028891 | WAUFGCFL8BA004008; WAUFGCFL8BA047019; WAUFGCFL8BA088329 | WAUFGCFL8BA099217 | WAUFGCFL8BA089125 | WAUFGCFL8BA062636; WAUFGCFL8BA079906 | WAUFGCFL8BA085222 | WAUFGCFL8BA012836; WAUFGCFL8BA088993; WAUFGCFL8BA008527 | WAUFGCFL8BA088475 | WAUFGCFL8BA055105; WAUFGCFL8BA019317; WAUFGCFL8BA004073 | WAUFGCFL8BA028583 | WAUFGCFL8BA099427

WAUFGCFL8BA087133 | WAUFGCFL8BA022704; WAUFGCFL8BA051328 | WAUFGCFL8BA061860

WAUFGCFL8BA049594 | WAUFGCFL8BA071711 | WAUFGCFL8BA030642 | WAUFGCFL8BA087195; WAUFGCFL8BA014635 | WAUFGCFL8BA041396 | WAUFGCFL8BA032293 | WAUFGCFL8BA044749 | WAUFGCFL8BA058070

WAUFGCFL8BA047022 | WAUFGCFL8BA011377 | WAUFGCFL8BA056612; WAUFGCFL8BA043651

WAUFGCFL8BA080201 | WAUFGCFL8BA078075; WAUFGCFL8BA016188 | WAUFGCFL8BA066766 | WAUFGCFL8BA037168 | WAUFGCFL8BA051474 |

WAUFGCFL8BA006390WAUFGCFL8BA083504 | WAUFGCFL8BA062426; WAUFGCFL8BA063799 | WAUFGCFL8BA088914 | WAUFGCFL8BA042094; WAUFGCFL8BA068257 | WAUFGCFL8BA096785; WAUFGCFL8BA016806 | WAUFGCFL8BA047456 | WAUFGCFL8BA010536 | WAUFGCFL8BA007300 | WAUFGCFL8BA029359 | WAUFGCFL8BA014781; WAUFGCFL8BA000377 | WAUFGCFL8BA072082

WAUFGCFL8BA013517

WAUFGCFL8BA011041 | WAUFGCFL8BA024324; WAUFGCFL8BA053452; WAUFGCFL8BA020208 | WAUFGCFL8BA097497 | WAUFGCFL8BA069912 | WAUFGCFL8BA032956

WAUFGCFL8BA074091 | WAUFGCFL8BA043617; WAUFGCFL8BA081638 | WAUFGCFL8BA066394

WAUFGCFL8BA036229

WAUFGCFL8BA095023 | WAUFGCFL8BA010813 | WAUFGCFL8BA086547 | WAUFGCFL8BA029829 | WAUFGCFL8BA050132; WAUFGCFL8BA078416 | WAUFGCFL8BA099251 | WAUFGCFL8BA090386 | WAUFGCFL8BA076746

WAUFGCFL8BA012898 | WAUFGCFL8BA039373; WAUFGCFL8BA086404 | WAUFGCFL8BA059686; WAUFGCFL8BA038031 | WAUFGCFL8BA024503 | WAUFGCFL8BA079131

WAUFGCFL8BA074690; WAUFGCFL8BA076441

WAUFGCFL8BA068484; WAUFGCFL8BA094065; WAUFGCFL8BA057498 | WAUFGCFL8BA011928 | WAUFGCFL8BA080313 | WAUFGCFL8BA047425 | WAUFGCFL8BA083664 | WAUFGCFL8BA084104; WAUFGCFL8BA013887; WAUFGCFL8BA070767 | WAUFGCFL8BA047621 | WAUFGCFL8BA031774 | WAUFGCFL8BA040443 | WAUFGCFL8BA024257 | WAUFGCFL8BA062975; WAUFGCFL8BA097337;

WAUFGCFL8BA084264

; WAUFGCFL8BA097242 | WAUFGCFL8BA032374 | WAUFGCFL8BA004946; WAUFGCFL8BA001528 | WAUFGCFL8BA042225 | WAUFGCFL8BA018541

WAUFGCFL8BA052320 | WAUFGCFL8BA094566 | WAUFGCFL8BA084877 | WAUFGCFL8BA028860; WAUFGCFL8BA033041 | WAUFGCFL8BA028504; WAUFGCFL8BA066637; WAUFGCFL8BA081820 | WAUFGCFL8BA054312 | WAUFGCFL8BA033640 | WAUFGCFL8BA004932; WAUFGCFL8BA023285; WAUFGCFL8BA061969 | WAUFGCFL8BA028311 | WAUFGCFL8BA011735 | WAUFGCFL8BA019897 | WAUFGCFL8BA096298 | WAUFGCFL8BA070560; WAUFGCFL8BA011590 | WAUFGCFL8BA014358; WAUFGCFL8BA090470 | WAUFGCFL8BA058165 | WAUFGCFL8BA021083; WAUFGCFL8BA013856; WAUFGCFL8BA008205; WAUFGCFL8BA073796; WAUFGCFL8BA032486 | WAUFGCFL8BA032455 | WAUFGCFL8BA063995 | WAUFGCFL8BA077072

WAUFGCFL8BA038790 | WAUFGCFL8BA003862 | WAUFGCFL8BA076259 | WAUFGCFL8BA069098 | WAUFGCFL8BA007586; WAUFGCFL8BA071112 | WAUFGCFL8BA055220 | WAUFGCFL8BA067528; WAUFGCFL8BA035792

WAUFGCFL8BA001772; WAUFGCFL8BA033184 | WAUFGCFL8BA085690; WAUFGCFL8BA090033 | WAUFGCFL8BA077900 | WAUFGCFL8BA007071 | WAUFGCFL8BA068288; WAUFGCFL8BA098505 | WAUFGCFL8BA038756; WAUFGCFL8BA067318 | WAUFGCFL8BA045819; WAUFGCFL8BA021682; WAUFGCFL8BA030365; WAUFGCFL8BA001044

WAUFGCFL8BA087293 | WAUFGCFL8BA056089; WAUFGCFL8BA084216 | WAUFGCFL8BA073457 | WAUFGCFL8BA094910 | WAUFGCFL8BA042015; WAUFGCFL8BA083101; WAUFGCFL8BA047179

WAUFGCFL8BA001402; WAUFGCFL8BA048123; WAUFGCFL8BA007930 | WAUFGCFL8BA056447

WAUFGCFL8BA008169 | WAUFGCFL8BA073393 | WAUFGCFL8BA099900 |

WAUFGCFL8BA002792WAUFGCFL8BA013114 | WAUFGCFL8BA091425; WAUFGCFL8BA083714; WAUFGCFL8BA025151; WAUFGCFL8BA053676 | WAUFGCFL8BA062510 | WAUFGCFL8BA035193; WAUFGCFL8BA050731 | WAUFGCFL8BA024193

WAUFGCFL8BA067237 | WAUFGCFL8BA070025 | WAUFGCFL8BA074396 | WAUFGCFL8BA070798 | WAUFGCFL8BA015218

WAUFGCFL8BA001819 | WAUFGCFL8BA076200 | WAUFGCFL8BA010777 | WAUFGCFL8BA097466 | WAUFGCFL8BA001268 | WAUFGCFL8BA026316 | WAUFGCFL8BA025201 | WAUFGCFL8BA044847 | WAUFGCFL8BA095815 | WAUFGCFL8BA016286; WAUFGCFL8BA000010 | WAUFGCFL8BA056979 | WAUFGCFL8BA078142 | WAUFGCFL8BA005529 | WAUFGCFL8BA044556; WAUFGCFL8BA074513 | WAUFGCFL8BA041981 | WAUFGCFL8BA005918; WAUFGCFL8BA021102 | WAUFGCFL8BA083177 | WAUFGCFL8BA040359 | WAUFGCFL8BA099265 | WAUFGCFL8BA090095 | WAUFGCFL8BA011850 | WAUFGCFL8BA078772; WAUFGCFL8BA099489 | WAUFGCFL8BA079565; WAUFGCFL8BA012044 | WAUFGCFL8BA053094 | WAUFGCFL8BA062944; WAUFGCFL8BA033167 | WAUFGCFL8BA071241; WAUFGCFL8BA089190

WAUFGCFL8BA051894; WAUFGCFL8BA027904 | WAUFGCFL8BA068193; WAUFGCFL8BA039230

WAUFGCFL8BA055525

WAUFGCFL8BA045464; WAUFGCFL8BA010794 | WAUFGCFL8BA089755 | WAUFGCFL8BA081882

WAUFGCFL8BA092543

WAUFGCFL8BA057906 | WAUFGCFL8BA017826; WAUFGCFL8BA072647 | WAUFGCFL8BA057839; WAUFGCFL8BA062345 | WAUFGCFL8BA027207 | WAUFGCFL8BA058585 | WAUFGCFL8BA057470 | WAUFGCFL8BA052544; WAUFGCFL8BA086063 |

WAUFGCFL8BA048249

; WAUFGCFL8BA048820 | WAUFGCFL8BA094518; WAUFGCFL8BA079646 | WAUFGCFL8BA031466 | WAUFGCFL8BA049370 | WAUFGCFL8BA089951 | WAUFGCFL8BA080263 | WAUFGCFL8BA091375 | WAUFGCFL8BA054679; WAUFGCFL8BA049773; WAUFGCFL8BA068002; WAUFGCFL8BA089576 |

WAUFGCFL8BA068436

; WAUFGCFL8BA024985 | WAUFGCFL8BA030205; WAUFGCFL8BA030432 | WAUFGCFL8BA080134; WAUFGCFL8BA093157 | WAUFGCFL8BA055492; WAUFGCFL8BA012545; WAUFGCFL8BA073913; WAUFGCFL8BA089612; WAUFGCFL8BA085950; WAUFGCFL8BA006079; WAUFGCFL8BA023674 | WAUFGCFL8BA058103 | WAUFGCFL8BA049045 | WAUFGCFL8BA083230 | WAUFGCFL8BA071496 | WAUFGCFL8BA079498; WAUFGCFL8BA088184 | WAUFGCFL8BA089710 | WAUFGCFL8BA011881; WAUFGCFL8BA057548; WAUFGCFL8BA008611; WAUFGCFL8BA096768 | WAUFGCFL8BA060367; WAUFGCFL8BA041849;

WAUFGCFL8BA076570

| WAUFGCFL8BA071689 | WAUFGCFL8BA044945; WAUFGCFL8BA099511 | WAUFGCFL8BA076262; WAUFGCFL8BA049904 | WAUFGCFL8BA005997; WAUFGCFL8BA007104; WAUFGCFL8BA014473

WAUFGCFL8BA049899 | WAUFGCFL8BA004672; WAUFGCFL8BA096172 | WAUFGCFL8BA002422; WAUFGCFL8BA025764; WAUFGCFL8BA069781;

WAUFGCFL8BA083373

; WAUFGCFL8BA058411; WAUFGCFL8BA085737; WAUFGCFL8BA099637 | WAUFGCFL8BA069165; WAUFGCFL8BA093627

WAUFGCFL8BA025859 | WAUFGCFL8BA078707 | WAUFGCFL8BA023318 | WAUFGCFL8BA016269 | WAUFGCFL8BA033122 | WAUFGCFL8BA019284; WAUFGCFL8BA095328 | WAUFGCFL8BA023044; WAUFGCFL8BA093188 | WAUFGCFL8BA062961

WAUFGCFL8BA009984; WAUFGCFL8BA016207 | WAUFGCFL8BA017969 | WAUFGCFL8BA075080 | WAUFGCFL8BA085446

WAUFGCFL8BA030141; WAUFGCFL8BA023349;

WAUFGCFL8BA091148

| WAUFGCFL8BA067710

WAUFGCFL8BA057579

WAUFGCFL8BA008916 | WAUFGCFL8BA054603 | WAUFGCFL8BA030950 | WAUFGCFL8BA014280 | WAUFGCFL8BA084295 | WAUFGCFL8BA047571; WAUFGCFL8BA096480

WAUFGCFL8BA084507 | WAUFGCFL8BA072096 | WAUFGCFL8BA061132 | WAUFGCFL8BA090050 | WAUFGCFL8BA024629 | WAUFGCFL8BA040166; WAUFGCFL8BA099167

WAUFGCFL8BA038689 | WAUFGCFL8BA045786; WAUFGCFL8BA026820 | WAUFGCFL8BA019303; WAUFGCFL8BA085608; WAUFGCFL8BA025103 | WAUFGCFL8BA058229 |

WAUFGCFL8BA029037

| WAUFGCFL8BA093255

WAUFGCFL8BA073488; WAUFGCFL8BA066086; WAUFGCFL8BA001853 | WAUFGCFL8BA003568 | WAUFGCFL8BA047490 | WAUFGCFL8BA029927; WAUFGCFL8BA002436 | WAUFGCFL8BA016675 | WAUFGCFL8BA011279; WAUFGCFL8BA033816 | WAUFGCFL8BA031368 | WAUFGCFL8BA082420 | WAUFGCFL8BA041365; WAUFGCFL8BA098827 | WAUFGCFL8BA030589; WAUFGCFL8BA092140 | WAUFGCFL8BA081929 | WAUFGCFL8BA058912; WAUFGCFL8BA036067 | WAUFGCFL8BA088878 | WAUFGCFL8BA057629 | WAUFGCFL8BA077573 | WAUFGCFL8BA013873 | WAUFGCFL8BA055346 | WAUFGCFL8BA030740 | WAUFGCFL8BA021813; WAUFGCFL8BA028759; WAUFGCFL8BA005935 | WAUFGCFL8BA041124; WAUFGCFL8BA091893 | WAUFGCFL8BA090226 | WAUFGCFL8BA048462; WAUFGCFL8BA098603 | WAUFGCFL8BA086340

WAUFGCFL8BA042399; WAUFGCFL8BA021987 | WAUFGCFL8BA095586; WAUFGCFL8BA078982 | WAUFGCFL8BA081459; WAUFGCFL8BA098620; WAUFGCFL8BA055217 | WAUFGCFL8BA091828 | WAUFGCFL8BA099394 | WAUFGCFL8BA080361; WAUFGCFL8BA022511; WAUFGCFL8BA004901 | WAUFGCFL8BA003974; WAUFGCFL8BA054732; WAUFGCFL8BA046050; WAUFGCFL8BA036649 | WAUFGCFL8BA021147 | WAUFGCFL8BA073751 | WAUFGCFL8BA052656 | WAUFGCFL8BA001285 | WAUFGCFL8BA060434; WAUFGCFL8BA044508; WAUFGCFL8BA032990 | WAUFGCFL8BA012965

WAUFGCFL8BA019057; WAUFGCFL8BA067562 | WAUFGCFL8BA035565 | WAUFGCFL8BA036053 | WAUFGCFL8BA006177 | WAUFGCFL8BA073619 | WAUFGCFL8BA065343; WAUFGCFL8BA040474; WAUFGCFL8BA053872 | WAUFGCFL8BA093689 | WAUFGCFL8BA074737; WAUFGCFL8BA089559 | WAUFGCFL8BA011914 | WAUFGCFL8BA043486 | WAUFGCFL8BA019320 | WAUFGCFL8BA031791 | WAUFGCFL8BA081087 | WAUFGCFL8BA090324 | WAUFGCFL8BA021018 | WAUFGCFL8BA037140 | WAUFGCFL8BA029491; WAUFGCFL8BA068470 | WAUFGCFL8BA042807 | WAUFGCFL8BA072244

WAUFGCFL8BA097287 | WAUFGCFL8BA009192; WAUFGCFL8BA035534; WAUFGCFL8BA074835 | WAUFGCFL8BA010035; WAUFGCFL8BA062877 | WAUFGCFL8BA095068 | WAUFGCFL8BA057727 | WAUFGCFL8BA046307

WAUFGCFL8BA091246; WAUFGCFL8BA019088; WAUFGCFL8BA058005; WAUFGCFL8BA078917; WAUFGCFL8BA049675

WAUFGCFL8BA038174; WAUFGCFL8BA048316; WAUFGCFL8BA056092 | WAUFGCFL8BA082045 | WAUFGCFL8BA073863 | WAUFGCFL8BA083387; WAUFGCFL8BA000587 | WAUFGCFL8BA083986 | WAUFGCFL8BA063138; WAUFGCFL8BA028597 | WAUFGCFL8BA064600 | WAUFGCFL8BA053063; WAUFGCFL8BA013324

WAUFGCFL8BA019785 | WAUFGCFL8BA031015 | WAUFGCFL8BA082630; WAUFGCFL8BA043780 | WAUFGCFL8BA050194 | WAUFGCFL8BA044413

WAUFGCFL8BA004655 | WAUFGCFL8BA086712 | WAUFGCFL8BA065178

WAUFGCFL8BA024274

WAUFGCFL8BA000573

WAUFGCFL8BA086631; WAUFGCFL8BA086869; WAUFGCFL8BA092638; WAUFGCFL8BA022847; WAUFGCFL8BA096446 | WAUFGCFL8BA066606; WAUFGCFL8BA082577 | WAUFGCFL8BA004171 | WAUFGCFL8BA029894 | WAUFGCFL8BA082661 | WAUFGCFL8BA070204

WAUFGCFL8BA013419; WAUFGCFL8BA032889 | WAUFGCFL8BA092977 | WAUFGCFL8BA018975; WAUFGCFL8BA044685 | WAUFGCFL8BA079470 | WAUFGCFL8BA041110 | WAUFGCFL8BA088377 | WAUFGCFL8BA097452

WAUFGCFL8BA006096; WAUFGCFL8BA023125 | WAUFGCFL8BA001500; WAUFGCFL8BA059994; WAUFGCFL8BA093742 | WAUFGCFL8BA015459 | WAUFGCFL8BA036909 | WAUFGCFL8BA064385 | WAUFGCFL8BA050244 | WAUFGCFL8BA072759 | WAUFGCFL8BA093272; WAUFGCFL8BA062328 | WAUFGCFL8BA066055; WAUFGCFL8BA004820; WAUFGCFL8BA010858; WAUFGCFL8BA042077 | WAUFGCFL8BA067853 | WAUFGCFL8BA010603

WAUFGCFL8BA034061 | WAUFGCFL8BA058442 | WAUFGCFL8BA013775; WAUFGCFL8BA021892 | WAUFGCFL8BA068744 | WAUFGCFL8BA057811; WAUFGCFL8BA031435; WAUFGCFL8BA035419 | WAUFGCFL8BA086144; WAUFGCFL8BA036571 | WAUFGCFL8BA057730 | WAUFGCFL8BA079596; WAUFGCFL8BA037218; WAUFGCFL8BA021648 | WAUFGCFL8BA097547 | WAUFGCFL8BA027031 | WAUFGCFL8BA086239 | WAUFGCFL8BA041916 | WAUFGCFL8BA009600 | WAUFGCFL8BA008284; WAUFGCFL8BA025165 | WAUFGCFL8BA092512; WAUFGCFL8BA025439; WAUFGCFL8BA011184; WAUFGCFL8BA008589; WAUFGCFL8BA089819; WAUFGCFL8BA056528 | WAUFGCFL8BA020807 | WAUFGCFL8BA016241

WAUFGCFL8BA096320 | WAUFGCFL8BA063320 | WAUFGCFL8BA093143 | WAUFGCFL8BA066881 | WAUFGCFL8BA040605 | WAUFGCFL8BA084037 | WAUFGCFL8BA023559 | WAUFGCFL8BA053208 | WAUFGCFL8BA023951 | WAUFGCFL8BA095636; WAUFGCFL8BA084412; WAUFGCFL8BA033721; WAUFGCFL8BA041463; WAUFGCFL8BA040586 | WAUFGCFL8BA052057 | WAUFGCFL8BA053306 | WAUFGCFL8BA009919; WAUFGCFL8BA091053; WAUFGCFL8BA064032 | WAUFGCFL8BA067447 | WAUFGCFL8BA059347; WAUFGCFL8BA006258; WAUFGCFL8BA052916 | WAUFGCFL8BA089044 | WAUFGCFL8BA061082 | WAUFGCFL8BA031385; WAUFGCFL8BA008477 | WAUFGCFL8BA042709 | WAUFGCFL8BA029104 | WAUFGCFL8BA061647 | WAUFGCFL8BA046579; WAUFGCFL8BA008334

WAUFGCFL8BA092784; WAUFGCFL8BA069957; WAUFGCFL8BA003280; WAUFGCFL8BA037462 | WAUFGCFL8BA083826 | WAUFGCFL8BA050437

WAUFGCFL8BA011282 | WAUFGCFL8BA022671 | WAUFGCFL8BA034416 | WAUFGCFL8BA016272; WAUFGCFL8BA058845 | WAUFGCFL8BA078819; WAUFGCFL8BA013016 | WAUFGCFL8BA032651 | WAUFGCFL8BA028020 | WAUFGCFL8BA059266 | WAUFGCFL8BA090288 | WAUFGCFL8BA074253; WAUFGCFL8BA089979; WAUFGCFL8BA013792 | WAUFGCFL8BA052933; WAUFGCFL8BA042323; WAUFGCFL8BA095474 | WAUFGCFL8BA058098 | WAUFGCFL8BA014392; WAUFGCFL8BA074236 | WAUFGCFL8BA043455; WAUFGCFL8BA060613; WAUFGCFL8BA023870 | WAUFGCFL8BA068677 | WAUFGCFL8BA033329; WAUFGCFL8BA067142

WAUFGCFL8BA013064

WAUFGCFL8BA060899 | WAUFGCFL8BA051765; WAUFGCFL8BA016837; WAUFGCFL8BA086421 | WAUFGCFL8BA079954 | WAUFGCFL8BA019494; WAUFGCFL8BA001223 | WAUFGCFL8BA046243 | WAUFGCFL8BA012206; WAUFGCFL8BA029605 | WAUFGCFL8BA090713 | WAUFGCFL8BA001786; WAUFGCFL8BA059705; WAUFGCFL8BA062569 | WAUFGCFL8BA003506 | WAUFGCFL8BA081154 | WAUFGCFL8BA040412 | WAUFGCFL8BA085043 | WAUFGCFL8BA023139; WAUFGCFL8BA097449 | WAUFGCFL8BA013355; WAUFGCFL8BA090730; WAUFGCFL8BA047229 | WAUFGCFL8BA083910 | WAUFGCFL8BA020371 | WAUFGCFL8BA037137 | WAUFGCFL8BA020810 | WAUFGCFL8BA056027 | WAUFGCFL8BA060630; WAUFGCFL8BA092316 | WAUFGCFL8BA096706; WAUFGCFL8BA058943; WAUFGCFL8BA029409 | WAUFGCFL8BA091652

WAUFGCFL8BA072454 | WAUFGCFL8BA099539 | WAUFGCFL8BA020032 | WAUFGCFL8BA031628 | WAUFGCFL8BA051023 | WAUFGCFL8BA084023; WAUFGCFL8BA097581; WAUFGCFL8BA087889; WAUFGCFL8BA083969 | WAUFGCFL8BA001982; WAUFGCFL8BA074057 | WAUFGCFL8BA008012 | WAUFGCFL8BA040717; WAUFGCFL8BA094759 | WAUFGCFL8BA067304; WAUFGCFL8BA054357 | WAUFGCFL8BA068839 | WAUFGCFL8BA080330; WAUFGCFL8BA097886 | WAUFGCFL8BA065262

WAUFGCFL8BA043536 | WAUFGCFL8BA091442 | WAUFGCFL8BA039681 | WAUFGCFL8BA050664 | WAUFGCFL8BA040538 |

WAUFGCFL8BA029782

| WAUFGCFL8BA068159; WAUFGCFL8BA080859 | WAUFGCFL8BA028423; WAUFGCFL8BA048204 | WAUFGCFL8BA080697; WAUFGCFL8BA008723 | WAUFGCFL8BA077718 | WAUFGCFL8BA017812; WAUFGCFL8BA042452 | WAUFGCFL8BA003800 | WAUFGCFL8BA053435; WAUFGCFL8BA086225 | WAUFGCFL8BA002260 | WAUFGCFL8BA069991 | WAUFGCFL8BA075077 | WAUFGCFL8BA091263 | WAUFGCFL8BA074530; WAUFGCFL8BA036683

WAUFGCFL8BA063673

WAUFGCFL8BA094244 | WAUFGCFL8BA006308; WAUFGCFL8BA041690 | WAUFGCFL8BA022833 | WAUFGCFL8BA062281; WAUFGCFL8BA011475 | WAUFGCFL8BA088489 | WAUFGCFL8BA057453

WAUFGCFL8BA067397 | WAUFGCFL8BA067254 | WAUFGCFL8BA077797 | WAUFGCFL8BA059865 | WAUFGCFL8BA061535 | WAUFGCFL8BA036781; WAUFGCFL8BA063656; WAUFGCFL8BA094485; WAUFGCFL8BA007622; WAUFGCFL8BA057016; WAUFGCFL8BA055606; WAUFGCFL8BA080179; WAUFGCFL8BA004039; WAUFGCFL8BA058473 | WAUFGCFL8BA041138 | WAUFGCFL8BA069022; WAUFGCFL8BA040863 | WAUFGCFL8BA087391; WAUFGCFL8BA018801 | WAUFGCFL8BA050602; WAUFGCFL8BA044055 | WAUFGCFL8BA091487 | WAUFGCFL8BA041768 | WAUFGCFL8BA079811; WAUFGCFL8BA076777 | WAUFGCFL8BA075015 | WAUFGCFL8BA082904; WAUFGCFL8BA053502; WAUFGCFL8BA028146 | WAUFGCFL8BA015185; WAUFGCFL8BA077461; WAUFGCFL8BA087651 | WAUFGCFL8BA056996; WAUFGCFL8BA015770 | WAUFGCFL8BA036991 | WAUFGCFL8BA006471 | WAUFGCFL8BA015364 | WAUFGCFL8BA064130

WAUFGCFL8BA039955 | WAUFGCFL8BA074706 | WAUFGCFL8BA078576; WAUFGCFL8BA066864 | WAUFGCFL8BA087049 | WAUFGCFL8BA012867 | WAUFGCFL8BA084975; WAUFGCFL8BA006826; WAUFGCFL8BA028549 | WAUFGCFL8BA074169; WAUFGCFL8BA008172; WAUFGCFL8BA013534; WAUFGCFL8BA050759 | WAUFGCFL8BA017146; WAUFGCFL8BA015493 | WAUFGCFL8BA001142 | WAUFGCFL8BA067240 | WAUFGCFL8BA025053 | WAUFGCFL8BA096673 | WAUFGCFL8BA002775; WAUFGCFL8BA034108 | WAUFGCFL8BA027109

WAUFGCFL8BA050874 | WAUFGCFL8BA056903 | WAUFGCFL8BA011346 | WAUFGCFL8BA072566 | WAUFGCFL8BA000444 | WAUFGCFL8BA048509

WAUFGCFL8BA066279 | WAUFGCFL8BA011668 | WAUFGCFL8BA009502 | WAUFGCFL8BA065939 | WAUFGCFL8BA058358; WAUFGCFL8BA078562; WAUFGCFL8BA035985 | WAUFGCFL8BA085656 | WAUFGCFL8BA030558 |

WAUFGCFL8BA018331

| WAUFGCFL8BA089061; WAUFGCFL8BA040054 | WAUFGCFL8BA079663 | WAUFGCFL8BA088704 | WAUFGCFL8BA016546 | WAUFGCFL8BA050969 | WAUFGCFL8BA031175

WAUFGCFL8BA061115 | WAUFGCFL8BA004378

WAUFGCFL8BA093112 | WAUFGCFL8BA052849; WAUFGCFL8BA021794; WAUFGCFL8BA091649 | WAUFGCFL8BA001027 | WAUFGCFL8BA058022 | WAUFGCFL8BA047599; WAUFGCFL8BA087844; WAUFGCFL8BA075287 | WAUFGCFL8BA030169 | WAUFGCFL8BA040961 | WAUFGCFL8BA066962 | WAUFGCFL8BA080151; WAUFGCFL8BA087388 | WAUFGCFL8BA056335; WAUFGCFL8BA022539 | WAUFGCFL8BA014067; WAUFGCFL8BA074687; WAUFGCFL8BA094289 |

WAUFGCFL8BA081915

| WAUFGCFL8BA005644; WAUFGCFL8BA042192 | WAUFGCFL8BA068453 | WAUFGCFL8BA032097; WAUFGCFL8BA070543; WAUFGCFL8BA039194; WAUFGCFL8BA004879 |

WAUFGCFL8BA057551

| WAUFGCFL8BA039020; WAUFGCFL8BA031449; WAUFGCFL8BA072468 | WAUFGCFL8BA078660 | WAUFGCFL8BA097046 | WAUFGCFL8BA067187 | WAUFGCFL8BA094096 | WAUFGCFL8BA033959 | WAUFGCFL8BA066122 | WAUFGCFL8BA041043; WAUFGCFL8BA008298 | WAUFGCFL8BA093336 | WAUFGCFL8BA050938; WAUFGCFL8BA056075 | WAUFGCFL8BA037073; WAUFGCFL8BA054455 | WAUFGCFL8BA061339 | WAUFGCFL8BA009676

WAUFGCFL8BA008267 | WAUFGCFL8BA054987

WAUFGCFL8BA023030 | WAUFGCFL8BA015235 | WAUFGCFL8BA078271; WAUFGCFL8BA081378 | WAUFGCFL8BA093451; WAUFGCFL8BA075337 | WAUFGCFL8BA064659 | WAUFGCFL8BA012108 | WAUFGCFL8BA082689; WAUFGCFL8BA070641 |

WAUFGCFL8BA054648

| WAUFGCFL8BA064046 | WAUFGCFL8BA025005; WAUFGCFL8BA059574 | WAUFGCFL8BA075239 | WAUFGCFL8BA043665 | WAUFGCFL8BA086533 | WAUFGCFL8BA004770 | WAUFGCFL8BA041785; WAUFGCFL8BA087004; WAUFGCFL8BA015543; WAUFGCFL8BA054830 |

WAUFGCFL8BA053323

| WAUFGCFL8BA009354 | WAUFGCFL8BA074558 | WAUFGCFL8BA050714 | WAUFGCFL8BA083406; WAUFGCFL8BA036358 | WAUFGCFL8BA002338 | WAUFGCFL8BA024310 |

WAUFGCFL8BA087584

| WAUFGCFL8BA073376; WAUFGCFL8BA081798

WAUFGCFL8BA021262 | WAUFGCFL8BA061437 | WAUFGCFL8BA023626; WAUFGCFL8BA075497; WAUFGCFL8BA072325; WAUFGCFL8BA020290; WAUFGCFL8BA009922; WAUFGCFL8BA029393; WAUFGCFL8BA095572 | WAUFGCFL8BA015624; WAUFGCFL8BA046419; WAUFGCFL8BA096639 | WAUFGCFL8BA009614 | WAUFGCFL8BA087052

WAUFGCFL8BA040135; WAUFGCFL8BA084149; WAUFGCFL8BA007944; WAUFGCFL8BA014621 | WAUFGCFL8BA076004; WAUFGCFL8BA057081 | WAUFGCFL8BA036179 | WAUFGCFL8BA043259 | WAUFGCFL8BA084247

WAUFGCFL8BA074740 | WAUFGCFL8BA025442 | WAUFGCFL8BA032939

WAUFGCFL8BA062829 | WAUFGCFL8BA048459; WAUFGCFL8BA024677 | WAUFGCFL8BA042855 | WAUFGCFL8BA013369; WAUFGCFL8BA051555 | WAUFGCFL8BA008656 | WAUFGCFL8BA093935 | WAUFGCFL8BA015400;

WAUFGCFL8BA007510

| WAUFGCFL8BA086399 | WAUFGCFL8BA014103 | WAUFGCFL8BA083325 | WAUFGCFL8BA005739

WAUFGCFL8BA027059; WAUFGCFL8BA025327 | WAUFGCFL8BA054360; WAUFGCFL8BA022024 | WAUFGCFL8BA096754 | WAUFGCFL8BA002694 | WAUFGCFL8BA035727 | WAUFGCFL8BA061924

WAUFGCFL8BA000265; WAUFGCFL8BA023299 | WAUFGCFL8BA063477 | WAUFGCFL8BA014778; WAUFGCFL8BA098472 | WAUFGCFL8BA035520 | WAUFGCFL8BA062085 | WAUFGCFL8BA024145 | WAUFGCFL8BA068629 | WAUFGCFL8BA082613 | WAUFGCFL8BA099573; WAUFGCFL8BA091067 | WAUFGCFL8BA008138; WAUFGCFL8BA048980 | WAUFGCFL8BA060837; WAUFGCFL8BA001190; WAUFGCFL8BA034769 | WAUFGCFL8BA058201 | WAUFGCFL8BA011167; WAUFGCFL8BA048140; WAUFGCFL8BA058506 | WAUFGCFL8BA084409 | WAUFGCFL8BA026008 | WAUFGCFL8BA038109 | WAUFGCFL8BA043116 | WAUFGCFL8BA095779 | WAUFGCFL8BA018751 | WAUFGCFL8BA074723 | WAUFGCFL8BA095796; WAUFGCFL8BA034805 | WAUFGCFL8BA033265; WAUFGCFL8BA029569 | WAUFGCFL8BA064550

WAUFGCFL8BA043102 | WAUFGCFL8BA079436 | WAUFGCFL8BA001156 | WAUFGCFL8BA091232

WAUFGCFL8BA053516 | WAUFGCFL8BA074866 | WAUFGCFL8BA042029 | WAUFGCFL8BA043908 | WAUFGCFL8BA038126 | WAUFGCFL8BA034593

WAUFGCFL8BA056173; WAUFGCFL8BA086774 | WAUFGCFL8BA015249 | WAUFGCFL8BA066816 | WAUFGCFL8BA009838 | WAUFGCFL8BA072017 | WAUFGCFL8BA010908; WAUFGCFL8BA075466 | WAUFGCFL8BA054682; WAUFGCFL8BA072292 | WAUFGCFL8BA025179 | WAUFGCFL8BA061843; WAUFGCFL8BA036621 | WAUFGCFL8BA067920 | WAUFGCFL8BA086564 | WAUFGCFL8BA068307 | WAUFGCFL8BA017468 | WAUFGCFL8BA007216 | WAUFGCFL8BA095488; WAUFGCFL8BA019348 | WAUFGCFL8BA027997 | WAUFGCFL8BA076116 | WAUFGCFL8BA014389 | WAUFGCFL8BA077976; WAUFGCFL8BA000332 | WAUFGCFL8BA006132; WAUFGCFL8BA026400 | WAUFGCFL8BA061731; WAUFGCFL8BA094292

WAUFGCFL8BA048039 | WAUFGCFL8BA086709; WAUFGCFL8BA017454 | WAUFGCFL8BA061759 | WAUFGCFL8BA042340; WAUFGCFL8BA093319 |

WAUFGCFL8BA087147

| WAUFGCFL8BA045741; WAUFGCFL8BA059509; WAUFGCFL8BA083597

WAUFGCFL8BA038434 | WAUFGCFL8BA080571; WAUFGCFL8BA078092 | WAUFGCFL8BA018667 | WAUFGCFL8BA017101 | WAUFGCFL8BA008141 | WAUFGCFL8BA037722 | WAUFGCFL8BA064161 | WAUFGCFL8BA040877; WAUFGCFL8BA060885 | WAUFGCFL8BA032262; WAUFGCFL8BA005059 | WAUFGCFL8BA081980 | WAUFGCFL8BA055394

WAUFGCFL8BA008365 | WAUFGCFL8BA069506; WAUFGCFL8BA094048 | WAUFGCFL8BA006180 | WAUFGCFL8BA083311 | WAUFGCFL8BA088539 | WAUFGCFL8BA069067 | WAUFGCFL8BA059543 | WAUFGCFL8BA017700 | WAUFGCFL8BA041625 | WAUFGCFL8BA006793 | WAUFGCFL8BA011816 | WAUFGCFL8BA010438 | WAUFGCFL8BA097922 | WAUFGCFL8BA015171; WAUFGCFL8BA071417 | WAUFGCFL8BA015610 | WAUFGCFL8BA061342 | WAUFGCFL8BA086175 | WAUFGCFL8BA017311 | WAUFGCFL8BA052012 | WAUFGCFL8BA002551 | WAUFGCFL8BA010200 | WAUFGCFL8BA095989; WAUFGCFL8BA000704 | WAUFGCFL8BA074172 | WAUFGCFL8BA017972

WAUFGCFL8BA005143; WAUFGCFL8BA030690 | WAUFGCFL8BA039034 | WAUFGCFL8BA038949 | WAUFGCFL8BA097905; WAUFGCFL8BA007717 | WAUFGCFL8BA054021 | WAUFGCFL8BA002789 | WAUFGCFL8BA004087 | WAUFGCFL8BA012299

WAUFGCFL8BA052026 | WAUFGCFL8BA057596

WAUFGCFL8BA054746 | WAUFGCFL8BA089299; WAUFGCFL8BA003439 | WAUFGCFL8BA055041; WAUFGCFL8BA078254; WAUFGCFL8BA037770 | WAUFGCFL8BA017230; WAUFGCFL8BA009497; WAUFGCFL8BA068081; WAUFGCFL8BA002548 | WAUFGCFL8BA052687; WAUFGCFL8BA029930 | WAUFGCFL8BA080599 | WAUFGCFL8BA043505

WAUFGCFL8BA096530

WAUFGCFL8BA043021 | WAUFGCFL8BA040684; WAUFGCFL8BA017888 | WAUFGCFL8BA097290 |

WAUFGCFL8BA094874

; WAUFGCFL8BA065827; WAUFGCFL8BA060269 | WAUFGCFL8BA010018 | WAUFGCFL8BA098651; WAUFGCFL8BA003697 | WAUFGCFL8BA015266 | WAUFGCFL8BA018071; WAUFGCFL8BA095409

WAUFGCFL8BA006387; WAUFGCFL8BA094468; WAUFGCFL8BA050681 | WAUFGCFL8BA073958; WAUFGCFL8BA091683 |

WAUFGCFL8BA067870

| WAUFGCFL8BA039423 | WAUFGCFL8BA021858; WAUFGCFL8BA095782 | WAUFGCFL8BA057338 | WAUFGCFL8BA099718 | WAUFGCFL8BA042354; WAUFGCFL8BA046517 | WAUFGCFL8BA084314 | WAUFGCFL8BA052222 | WAUFGCFL8BA088962; WAUFGCFL8BA090372; WAUFGCFL8BA069778 | WAUFGCFL8BA070980 | WAUFGCFL8BA049272 | WAUFGCFL8BA068873 | WAUFGCFL8BA082434

WAUFGCFL8BA023805; WAUFGCFL8BA078304 | WAUFGCFL8BA055914; WAUFGCFL8BA077959 | WAUFGCFL8BA028499 | WAUFGCFL8BA018068 | WAUFGCFL8BA072485 | WAUFGCFL8BA031094; WAUFGCFL8BA073586; WAUFGCFL8BA098830 | WAUFGCFL8BA059638 | WAUFGCFL8BA020919 | WAUFGCFL8BA054875; WAUFGCFL8BA020662 | WAUFGCFL8BA046033 | WAUFGCFL8BA053838; WAUFGCFL8BA069876 | WAUFGCFL8BA061518 | WAUFGCFL8BA012058; WAUFGCFL8BA082580 | WAUFGCFL8BA001304 | WAUFGCFL8BA094695; WAUFGCFL8BA079114 | WAUFGCFL8BA034352 | WAUFGCFL8BA032102 | WAUFGCFL8BA030060

WAUFGCFL8BA084829

WAUFGCFL8BA037414 | WAUFGCFL8BA027241; WAUFGCFL8BA083549

WAUFGCFL8BA061065 | WAUFGCFL8BA054701 | WAUFGCFL8BA058537 | WAUFGCFL8BA063351 | WAUFGCFL8BA007846 | WAUFGCFL8BA044878 | WAUFGCFL8BA090856 | WAUFGCFL8BA012397 | WAUFGCFL8BA073006; WAUFGCFL8BA052303 | WAUFGCFL8BA037364 | WAUFGCFL8BA001447;

WAUFGCFL8BA084491

;

WAUFGCFL8BA083079

; WAUFGCFL8BA030270 | WAUFGCFL8BA072535; WAUFGCFL8BA018443

WAUFGCFL8BA086516 | WAUFGCFL8BA045142 | WAUFGCFL8BA044010 | WAUFGCFL8BA091103; WAUFGCFL8BA098259; WAUFGCFL8BA080053 | WAUFGCFL8BA002419; WAUFGCFL8BA044900; WAUFGCFL8BA081610 | WAUFGCFL8BA048669

WAUFGCFL8BA096916

;

WAUFGCFL8BA083292

| WAUFGCFL8BA021830 | WAUFGCFL8BA028261 | WAUFGCFL8BA093983 | WAUFGCFL8BA060921; WAUFGCFL8BA036893 | WAUFGCFL8BA005191 | WAUFGCFL8BA059302 | WAUFGCFL8BA007653 | WAUFGCFL8BA070221

WAUFGCFL8BA032245

WAUFGCFL8BA088590 | WAUFGCFL8BA000315; WAUFGCFL8BA028616 |

WAUFGCFL8BA057310

| WAUFGCFL8BA031631; WAUFGCFL8BA067173 | WAUFGCFL8BA008544 | WAUFGCFL8BA049188

WAUFGCFL8BA050308; WAUFGCFL8BA001741 | WAUFGCFL8BA092932

WAUFGCFL8BA069800 | WAUFGCFL8BA033198

WAUFGCFL8BA071286; WAUFGCFL8BA073474; WAUFGCFL8BA084944 | WAUFGCFL8BA028003 | WAUFGCFL8BA012187; WAUFGCFL8BA018300

WAUFGCFL8BA027191 | WAUFGCFL8BA054374

WAUFGCFL8BA000671; WAUFGCFL8BA044640 | WAUFGCFL8BA023173 | WAUFGCFL8BA003103 | WAUFGCFL8BA028244; WAUFGCFL8BA060997; WAUFGCFL8BA032410; WAUFGCFL8BA064192; WAUFGCFL8BA086550 | WAUFGCFL8BA038451 | WAUFGCFL8BA040510; WAUFGCFL8BA032648; WAUFGCFL8BA066220; WAUFGCFL8BA032763; WAUFGCFL8BA030723; WAUFGCFL8BA070557 | WAUFGCFL8BA095913; WAUFGCFL8BA062572 | WAUFGCFL8BA038157; WAUFGCFL8BA017440 | WAUFGCFL8BA066704 | WAUFGCFL8BA055637; WAUFGCFL8BA047750 | WAUFGCFL8BA056397 | WAUFGCFL8BA009404 | WAUFGCFL8BA079999 | WAUFGCFL8BA004512 | WAUFGCFL8BA072227 | WAUFGCFL8BA026395; WAUFGCFL8BA012917 | WAUFGCFL8BA036778 | WAUFGCFL8BA020905 | WAUFGCFL8BA067061 | WAUFGCFL8BA090453 | WAUFGCFL8BA032391; WAUFGCFL8BA027272 | WAUFGCFL8BA094969; WAUFGCFL8BA001089; WAUFGCFL8BA082448 | WAUFGCFL8BA064323; WAUFGCFL8BA010567 | WAUFGCFL8BA039180 | WAUFGCFL8BA053189 | WAUFGCFL8BA009631 | WAUFGCFL8BA011993 | WAUFGCFL8BA038742 | WAUFGCFL8BA043861; WAUFGCFL8BA076682 | WAUFGCFL8BA058487 | WAUFGCFL8BA012142; WAUFGCFL8BA074978; WAUFGCFL8BA035906 | WAUFGCFL8BA049269; WAUFGCFL8BA089111; WAUFGCFL8BA083695; WAUFGCFL8BA092686 | WAUFGCFL8BA027353 |

WAUFGCFL8BA034089

| WAUFGCFL8BA078979; WAUFGCFL8BA033427; WAUFGCFL8BA041107 | WAUFGCFL8BA004929 |

WAUFGCFL8BA064029

| WAUFGCFL8BA096401 | WAUFGCFL8BA017549; WAUFGCFL8BA069909 | WAUFGCFL8BA056304; WAUFGCFL8BA063429 | WAUFGCFL8BA091764

WAUFGCFL8BA077234 | WAUFGCFL8BA003523; WAUFGCFL8BA096494 | WAUFGCFL8BA051927 | WAUFGCFL8BA054715; WAUFGCFL8BA053175; WAUFGCFL8BA022976; WAUFGCFL8BA024419 | WAUFGCFL8BA033671 | WAUFGCFL8BA093546 | WAUFGCFL8BA071501 | WAUFGCFL8BA024131; WAUFGCFL8BA026042 | WAUFGCFL8BA042385; WAUFGCFL8BA054925 | WAUFGCFL8BA030172; WAUFGCFL8BA029992; WAUFGCFL8BA098889; WAUFGCFL8BA094339 | WAUFGCFL8BA052009; WAUFGCFL8BA037512 | WAUFGCFL8BA060370 | WAUFGCFL8BA096544 | WAUFGCFL8BA058375 | WAUFGCFL8BA082451 | WAUFGCFL8BA085480 | WAUFGCFL8BA099086 | WAUFGCFL8BA018877

WAUFGCFL8BA071479; WAUFGCFL8BA043214 |

WAUFGCFL8BA089996

| WAUFGCFL8BA037297 | WAUFGCFL8BA030222 | WAUFGCFL8BA062250 | WAUFGCFL8BA039793 | WAUFGCFL8BA093840 | WAUFGCFL8BA007670; WAUFGCFL8BA004610; WAUFGCFL8BA006583 | WAUFGCFL8BA064189; WAUFGCFL8BA010309; WAUFGCFL8BA028079 | WAUFGCFL8BA013632 | WAUFGCFL8BA030799 | WAUFGCFL8BA002100 | WAUFGCFL8BA012450 | WAUFGCFL8BA071594 | WAUFGCFL8BA014649 | WAUFGCFL8BA017745; WAUFGCFL8BA076763; WAUFGCFL8BA090078 | WAUFGCFL8BA082062; WAUFGCFL8BA007684 | WAUFGCFL8BA012870 | WAUFGCFL8BA054018 | WAUFGCFL8BA058652 | WAUFGCFL8BA092610; WAUFGCFL8BA043939; WAUFGCFL8BA074107; WAUFGCFL8BA056187 | WAUFGCFL8BA074625; WAUFGCFL8BA003005 | WAUFGCFL8BA029670 | WAUFGCFL8BA019916; WAUFGCFL8BA077394 | WAUFGCFL8BA057078 | WAUFGCFL8BA025487 |

WAUFGCFL8BA062958

| WAUFGCFL8BA018765 | WAUFGCFL8BA092946 | WAUFGCFL8BA034254 | WAUFGCFL8BA035369 | WAUFGCFL8BA040815 | WAUFGCFL8BA054102 | WAUFGCFL8BA070851 | WAUFGCFL8BA040376; WAUFGCFL8BA094387; WAUFGCFL8BA005482 | WAUFGCFL8BA068551 | WAUFGCFL8BA013968 | WAUFGCFL8BA028633 | WAUFGCFL8BA067979 | WAUFGCFL8BA071207; WAUFGCFL8BA040037 | WAUFGCFL8BA005952; WAUFGCFL8BA057176; WAUFGCFL8BA081073; WAUFGCFL8BA053421; WAUFGCFL8BA059980 | WAUFGCFL8BA002582 | WAUFGCFL8BA075144; WAUFGCFL8BA054066 | WAUFGCFL8BA041222 | WAUFGCFL8BA056240; WAUFGCFL8BA073216; WAUFGCFL8BA082773; WAUFGCFL8BA089464 | WAUFGCFL8BA022606

WAUFGCFL8BA059106 | WAUFGCFL8BA053001; WAUFGCFL8BA013713

WAUFGCFL8BA029099; WAUFGCFL8BA087231 | WAUFGCFL8BA064063 | WAUFGCFL8BA085298; WAUFGCFL8BA086497 | WAUFGCFL8BA051832 | WAUFGCFL8BA005384 | WAUFGCFL8BA043018; WAUFGCFL8BA081042

WAUFGCFL8BA069084 | WAUFGCFL8BA004509; WAUFGCFL8BA025246 | WAUFGCFL8BA061390 | WAUFGCFL8BA043004 | WAUFGCFL8BA036070

WAUFGCFL8BA086077 | WAUFGCFL8BA087715 | WAUFGCFL8BA032598; WAUFGCFL8BA037302; WAUFGCFL8BA046355; WAUFGCFL8BA018653; WAUFGCFL8BA083051 | WAUFGCFL8BA008964 | WAUFGCFL8BA069456 | WAUFGCFL8BA015753 | WAUFGCFL8BA098312; WAUFGCFL8BA009466 | WAUFGCFL8BA078805 | WAUFGCFL8BA023707; WAUFGCFL8BA044444 | WAUFGCFL8BA068789; WAUFGCFL8BA081395 | WAUFGCFL8BA028115 | WAUFGCFL8BA031810 | WAUFGCFL8BA001318; WAUFGCFL8BA070106; WAUFGCFL8BA005434 | WAUFGCFL8BA053113; WAUFGCFL8BA021536 | WAUFGCFL8BA089349 | WAUFGCFL8BA042144; WAUFGCFL8BA044976 | WAUFGCFL8BA082790 | WAUFGCFL8BA094938 | WAUFGCFL8BA052141 |

WAUFGCFL8BA036084

| WAUFGCFL8BA023061 | WAUFGCFL8BA087455; WAUFGCFL8BA041348; WAUFGCFL8BA055766 | WAUFGCFL8BA091277 | WAUFGCFL8BA067643 | WAUFGCFL8BA003327; WAUFGCFL8BA068811 | WAUFGCFL8BA007152 | WAUFGCFL8BA006809 | WAUFGCFL8BA069599 | WAUFGCFL8BA095426 | WAUFGCFL8BA028258 | WAUFGCFL8BA090887; WAUFGCFL8BA031645 | WAUFGCFL8BA092462; WAUFGCFL8BA068694 | WAUFGCFL8BA089450 | WAUFGCFL8BA094180; WAUFGCFL8BA082109; WAUFGCFL8BA050891; WAUFGCFL8BA074964; WAUFGCFL8BA045058 | WAUFGCFL8BA046436; WAUFGCFL8BA080828 | WAUFGCFL8BA017244 | WAUFGCFL8BA055668 | WAUFGCFL8BA064466 | WAUFGCFL8BA096592 | WAUFGCFL8BA002291; WAUFGCFL8BA000752; WAUFGCFL8BA010701 | WAUFGCFL8BA093322 | WAUFGCFL8BA062507

WAUFGCFL8BA009306 | WAUFGCFL8BA022041 | WAUFGCFL8BA088864; WAUFGCFL8BA097158; WAUFGCFL8BA094504 | WAUFGCFL8BA036103; WAUFGCFL8BA064337 | WAUFGCFL8BA042791 | WAUFGCFL8BA054794

WAUFGCFL8BA014361 | WAUFGCFL8BA071109; WAUFGCFL8BA095457 | WAUFGCFL8BA090047; WAUFGCFL8BA085995 | WAUFGCFL8BA037865 | WAUFGCFL8BA016465 | WAUFGCFL8BA034576

WAUFGCFL8BA043469 | WAUFGCFL8BA052883 | WAUFGCFL8BA060272; WAUFGCFL8BA051104; WAUFGCFL8BA090873 | WAUFGCFL8BA057257 | WAUFGCFL8BA054004; WAUFGCFL8BA079601; WAUFGCFL8BA016563

WAUFGCFL8BA024906; WAUFGCFL8BA079839; WAUFGCFL8BA001433; WAUFGCFL8BA072406 | WAUFGCFL8BA032066; WAUFGCFL8BA039762; WAUFGCFL8BA074415 | WAUFGCFL8BA055072 | WAUFGCFL8BA089822; WAUFGCFL8BA020760; WAUFGCFL8BA033508 | WAUFGCFL8BA026705 | WAUFGCFL8BA013341

WAUFGCFL8BA028700; WAUFGCFL8BA071658 | WAUFGCFL8BA073426 | WAUFGCFL8BA089058

WAUFGCFL8BA050549 | WAUFGCFL8BA083860; WAUFGCFL8BA003649 | WAUFGCFL8BA032360 | WAUFGCFL8BA015574 | WAUFGCFL8BA035632 | WAUFGCFL8BA096138 | WAUFGCFL8BA080733 | WAUFGCFL8BA003425 | WAUFGCFL8BA020144; WAUFGCFL8BA074334 | WAUFGCFL8BA092090; WAUFGCFL8BA042886

WAUFGCFL8BA015347 | WAUFGCFL8BA035646 | WAUFGCFL8BA019334; WAUFGCFL8BA069585; WAUFGCFL8BA034111 | WAUFGCFL8BA049708 | WAUFGCFL8BA038112 | WAUFGCFL8BA018703; WAUFGCFL8BA069036; WAUFGCFL8BA004459 | WAUFGCFL8BA053791

WAUFGCFL8BA078335 | WAUFGCFL8BA055119 | WAUFGCFL8BA067917 | WAUFGCFL8BA078996; WAUFGCFL8BA034092 | WAUFGCFL8BA047702; WAUFGCFL8BA063625 | WAUFGCFL8BA026915; WAUFGCFL8BA026235; WAUFGCFL8BA005269; WAUFGCFL8BA041771 | WAUFGCFL8BA073779 | WAUFGCFL8BA085785 | WAUFGCFL8BA013615 | WAUFGCFL8BA060577 | WAUFGCFL8BA023836 | WAUFGCFL8BA024792; WAUFGCFL8BA072079 | WAUFGCFL8BA041074; WAUFGCFL8BA032584 | WAUFGCFL8BA049496 |

WAUFGCFL8BA024095

; WAUFGCFL8BA015638 | WAUFGCFL8BA021360; WAUFGCFL8BA042127 | WAUFGCFL8BA066685 | WAUFGCFL8BA074110; WAUFGCFL8BA011315 | WAUFGCFL8BA090839 | WAUFGCFL8BA026381

WAUFGCFL8BA013243 | WAUFGCFL8BA089769 | WAUFGCFL8BA032620 | WAUFGCFL8BA017471 | WAUFGCFL8BA016725 | WAUFGCFL8BA062247 | WAUFGCFL8BA099136 | WAUFGCFL8BA048350; WAUFGCFL8BA052091 | WAUFGCFL8BA063737; WAUFGCFL8BA010441 | WAUFGCFL8BA013260 | WAUFGCFL8BA043598; WAUFGCFL8BA094647; WAUFGCFL8BA066038 | WAUFGCFL8BA084751; WAUFGCFL8BA047540 | WAUFGCFL8BA069442; WAUFGCFL8BA010228; WAUFGCFL8BA017762 | WAUFGCFL8BA063124; WAUFGCFL8BA046212 | WAUFGCFL8BA022489; WAUFGCFL8BA016336 | WAUFGCFL8BA063057; WAUFGCFL8BA092848 | WAUFGCFL8BA051362 | WAUFGCFL8BA065469

WAUFGCFL8BA025215; WAUFGCFL8BA091117; WAUFGCFL8BA057114; WAUFGCFL8BA041429 | WAUFGCFL8BA067206; WAUFGCFL8BA093093 | WAUFGCFL8BA013520; WAUFGCFL8BA034965; WAUFGCFL8BA009323 | WAUFGCFL8BA031063; WAUFGCFL8BA054388 | WAUFGCFL8BA080991 | WAUFGCFL8BA063947 | WAUFGCFL8BA012853 | WAUFGCFL8BA044282 | WAUFGCFL8BA094258 | WAUFGCFL8BA086757 |

WAUFGCFL8BA091943

| WAUFGCFL8BA044637 | WAUFGCFL8BA018524; WAUFGCFL8BA068422; WAUFGCFL8BA097774 | WAUFGCFL8BA095412; WAUFGCFL8BA072163; WAUFGCFL8BA000525 | WAUFGCFL8BA004994

WAUFGCFL8BA002629 | WAUFGCFL8BA016434 | WAUFGCFL8BA039776 | WAUFGCFL8BA039549; WAUFGCFL8BA076102 | WAUFGCFL8BA002369; WAUFGCFL8BA050440; WAUFGCFL8BA057680

WAUFGCFL8BA098147 | WAUFGCFL8BA063575 | WAUFGCFL8BA038532

WAUFGCFL8BA029054 | WAUFGCFL8BA031211 | WAUFGCFL8BA046808; WAUFGCFL8BA094079

WAUFGCFL8BA099198 | WAUFGCFL8BA045481 | WAUFGCFL8BA066850 | WAUFGCFL8BA086578 | WAUFGCFL8BA058649 |

WAUFGCFL8BA093062

| WAUFGCFL8BA025036; WAUFGCFL8BA095233 | WAUFGCFL8BA032908 | WAUFGCFL8BA064242 | WAUFGCFL8BA062779 | WAUFGCFL8BA003652 | WAUFGCFL8BA044380; WAUFGCFL8BA065780; WAUFGCFL8BA083552 | WAUFGCFL8BA033881; WAUFGCFL8BA045710; WAUFGCFL8BA063740 | WAUFGCFL8BA076021 | WAUFGCFL8BA065665

WAUFGCFL8BA068582; WAUFGCFL8BA060708 | WAUFGCFL8BA008558; WAUFGCFL8BA065746 | WAUFGCFL8BA001867 | WAUFGCFL8BA076830 | WAUFGCFL8BA022721; WAUFGCFL8BA014053 | WAUFGCFL8BA080246 | WAUFGCFL8BA029264

WAUFGCFL8BA077654 | WAUFGCFL8BA015221 | WAUFGCFL8BA019446 | WAUFGCFL8BA098780; WAUFGCFL8BA037784 | WAUFGCFL8BA034917 | WAUFGCFL8BA069828; WAUFGCFL8BA098715 | WAUFGCFL8BA061910; WAUFGCFL8BA030446 | WAUFGCFL8BA005742; WAUFGCFL8BA042418 | WAUFGCFL8BA085544; WAUFGCFL8BA005062

WAUFGCFL8BA040832; WAUFGCFL8BA021908 | WAUFGCFL8BA023352; WAUFGCFL8BA056562 | WAUFGCFL8BA037252

WAUFGCFL8BA057145 | WAUFGCFL8BA071949; WAUFGCFL8BA015073; WAUFGCFL8BA018989 | WAUFGCFL8BA043326; WAUFGCFL8BA073104 | WAUFGCFL8BA096379 | WAUFGCFL8BA044654 | WAUFGCFL8BA031581 | WAUFGCFL8BA059462 | WAUFGCFL8BA061826; WAUFGCFL8BA000993

WAUFGCFL8BA003604; WAUFGCFL8BA081431 | WAUFGCFL8BA041866 | WAUFGCFL8BA088461; WAUFGCFL8BA074155; WAUFGCFL8BA018393 | WAUFGCFL8BA057968

WAUFGCFL8BA024078

| WAUFGCFL8BA013730 | WAUFGCFL8BA022170 | WAUFGCFL8BA000699 | WAUFGCFL8BA058280; WAUFGCFL8BA026459 | WAUFGCFL8BA009936 | WAUFGCFL8BA033637 | WAUFGCFL8BA092378 | WAUFGCFL8BA033153 | WAUFGCFL8BA012271 | WAUFGCFL8BA035856 | WAUFGCFL8BA006194; WAUFGCFL8BA071661 | WAUFGCFL8BA023884 | WAUFGCFL8BA052754; WAUFGCFL8BA025778 | WAUFGCFL8BA079551; WAUFGCFL8BA078626 | WAUFGCFL8BA082093 | WAUFGCFL8BA075578; WAUFGCFL8BA020130 | WAUFGCFL8BA069635 | WAUFGCFL8BA080666; WAUFGCFL8BA014862; WAUFGCFL8BA052771 | WAUFGCFL8BA009760 | WAUFGCFL8BA042466 | WAUFGCFL8BA002257; WAUFGCFL8BA046923; WAUFGCFL8BA081266 | WAUFGCFL8BA054164 | WAUFGCFL8BA007166 | WAUFGCFL8BA081039 | WAUFGCFL8BA065522; WAUFGCFL8BA037090 | WAUFGCFL8BA021391 | WAUFGCFL8BA033332; WAUFGCFL8BA002985; WAUFGCFL8BA051247; WAUFGCFL8BA020774 | WAUFGCFL8BA032780 | WAUFGCFL8BA006292 | WAUFGCFL8BA096074 | WAUFGCFL8BA053855; WAUFGCFL8BA044072 | WAUFGCFL8BA064905

WAUFGCFL8BA055864 | WAUFGCFL8BA052852 | WAUFGCFL8BA000721 | WAUFGCFL8BA032083 | WAUFGCFL8BA000119 | WAUFGCFL8BA049448 | WAUFGCFL8BA076357 | WAUFGCFL8BA091179 | WAUFGCFL8BA072034 | WAUFGCFL8BA016093; WAUFGCFL8BA005093; WAUFGCFL8BA014618 | WAUFGCFL8BA007345 | WAUFGCFL8BA026557 | WAUFGCFL8BA045545

WAUFGCFL8BA004350 | WAUFGCFL8BA015980 | WAUFGCFL8BA041897 | WAUFGCFL8BA059672 | WAUFGCFL8BA070705 | WAUFGCFL8BA068906 | WAUFGCFL8BA036389 | WAUFGCFL8BA027238; WAUFGCFL8BA026543; WAUFGCFL8BA035789; WAUFGCFL8BA094325; WAUFGCFL8BA029023 | WAUFGCFL8BA034822; WAUFGCFL8BA042645 | WAUFGCFL8BA065987

WAUFGCFL8BA053757 | WAUFGCFL8BA051443 | WAUFGCFL8BA092767 | WAUFGCFL8BA063561 | WAUFGCFL8BA017938 | WAUFGCFL8BA088248 | WAUFGCFL8BA090968; WAUFGCFL8BA020418 | WAUFGCFL8BA015445; WAUFGCFL8BA024890 | WAUFGCFL8BA095362; WAUFGCFL8BA068842 | WAUFGCFL8BA063933 | WAUFGCFL8BA069313; WAUFGCFL8BA058604 | WAUFGCFL8BA047117 | WAUFGCFL8BA066184; WAUFGCFL8BA075189; WAUFGCFL8BA069862; WAUFGCFL8BA040457; WAUFGCFL8BA088136 | WAUFGCFL8BA078108 | WAUFGCFL8BA088721 | WAUFGCFL8BA062488; WAUFGCFL8BA083874 | WAUFGCFL8BA051572 | WAUFGCFL8BA082076 | WAUFGCFL8BA009967; WAUFGCFL8BA065908

WAUFGCFL8BA043097; WAUFGCFL8BA032617 | WAUFGCFL8BA095605 | WAUFGCFL8BA062359 | WAUFGCFL8BA042967; WAUFGCFL8BA063639 | WAUFGCFL8BA027093; WAUFGCFL8BA038708 | WAUFGCFL8BA079243 |

WAUFGCFL8BA050079

| WAUFGCFL8BA088055 | WAUFGCFL8BA095720 | WAUFGCFL8BA090680 | WAUFGCFL8BA026588; WAUFGCFL8BA077685; WAUFGCFL8BA031662 | WAUFGCFL8BA072843; WAUFGCFL8BA006339; WAUFGCFL8BA009175 | WAUFGCFL8BA070381; WAUFGCFL8BA064208 | WAUFGCFL8BA014912 | WAUFGCFL8BA015817 | WAUFGCFL8BA023402 | WAUFGCFL8BA082918 | WAUFGCFL8BA098732 | WAUFGCFL8BA067481; WAUFGCFL8BA015462; WAUFGCFL8BA056819; WAUFGCFL8BA088587 | WAUFGCFL8BA048770 | WAUFGCFL8BA007782 | WAUFGCFL8BA084300; WAUFGCFL8BA015056 | WAUFGCFL8BA090193; WAUFGCFL8BA092204 | WAUFGCFL8BA000900 | WAUFGCFL8BA015588; WAUFGCFL8BA015140 | WAUFGCFL8BA024663 | WAUFGCFL8BA078061 | WAUFGCFL8BA011105 | WAUFGCFL8BA053936 | WAUFGCFL8BA029345 | WAUFGCFL8BA062264 | WAUFGCFL8BA023240 | WAUFGCFL8BA097984; WAUFGCFL8BA032911 | WAUFGCFL8BA043925 | WAUFGCFL8BA078500; WAUFGCFL8BA022962

WAUFGCFL8BA000105 | WAUFGCFL8BA083535 | WAUFGCFL8BA039518; WAUFGCFL8BA037123 | WAUFGCFL8BA020046 | WAUFGCFL8BA041009; WAUFGCFL8BA044587 | WAUFGCFL8BA019995 | WAUFGCFL8BA083485 | WAUFGCFL8BA055895; WAUFGCFL8BA046422 | WAUFGCFL8BA015381 | WAUFGCFL8BA078643; WAUFGCFL8BA045755; WAUFGCFL8BA098990 | WAUFGCFL8BA080098; WAUFGCFL8BA048378 | WAUFGCFL8BA099802 | WAUFGCFL8BA085303 | WAUFGCFL8BA088458 | WAUFGCFL8BA061745 | WAUFGCFL8BA071546

WAUFGCFL8BA035601 | WAUFGCFL8BA095944; WAUFGCFL8BA011301; WAUFGCFL8BA066007 | WAUFGCFL8BA053483; WAUFGCFL8BA092252

WAUFGCFL8BA012772 | WAUFGCFL8BA091439 | WAUFGCFL8BA023190 | WAUFGCFL8BA059073; WAUFGCFL8BA019799; WAUFGCFL8BA004249 | WAUFGCFL8BA060658 | WAUFGCFL8BA080943; WAUFGCFL8BA075127; WAUFGCFL8BA028342 | WAUFGCFL8BA076360

WAUFGCFL8BA057808; WAUFGCFL8BA001836 | WAUFGCFL8BA026798 | WAUFGCFL8BA081509 | WAUFGCFL8BA011119 | WAUFGCFL8BA094728; WAUFGCFL8BA027739 | WAUFGCFL8BA025909 | WAUFGCFL8BA065438 | WAUFGCFL8BA092817 | WAUFGCFL8BA095202;

WAUFGCFL8BA072776

| WAUFGCFL8BA061597; WAUFGCFL8BA086046 | WAUFGCFL8BA034335; WAUFGCFL8BA099492; WAUFGCFL8BA070168 | WAUFGCFL8BA088010 | WAUFGCFL8BA018782 | WAUFGCFL8BA086029; WAUFGCFL8BA047506 |

WAUFGCFL8BA025795

| WAUFGCFL8BA019155 | WAUFGCFL8BA036117 | WAUFGCFL8BA049451 | WAUFGCFL8BA073314 | WAUFGCFL8BA063527; WAUFGCFL8BA072616; WAUFGCFL8BA035680; WAUFGCFL8BA039048 | WAUFGCFL8BA084054 | WAUFGCFL8BA019107

WAUFGCFL8BA032424; WAUFGCFL8BA018829 | WAUFGCFL8BA047098 | WAUFGCFL8BA015946 | WAUFGCFL8BA094809 | WAUFGCFL8BA024808; WAUFGCFL8BA062720

WAUFGCFL8BA008947; WAUFGCFL8BA071840 | WAUFGCFL8BA074317 | WAUFGCFL8BA066623 | WAUFGCFL8BA005658 | WAUFGCFL8BA090520 | WAUFGCFL8BA051796; WAUFGCFL8BA053404

WAUFGCFL8BA087830 | WAUFGCFL8BA009449; WAUFGCFL8BA070445 | WAUFGCFL8BA034741 | WAUFGCFL8BA077525 | WAUFGCFL8BA061258 | WAUFGCFL8BA029121; WAUFGCFL8BA084278 | WAUFGCFL8BA029801

WAUFGCFL8BA074673 | WAUFGCFL8BA063317; WAUFGCFL8BA007958 | WAUFGCFL8BA029135 | WAUFGCFL8BA089240 | WAUFGCFL8BA025683 | WAUFGCFL8BA054813 |

WAUFGCFL8BA079937

; WAUFGCFL8BA027899 | WAUFGCFL8BA017728 | WAUFGCFL8BA028731 | WAUFGCFL8BA092722; WAUFGCFL8BA033718

WAUFGCFL8BA098911; WAUFGCFL8BA075953; WAUFGCFL8BA043682; WAUFGCFL8BA007927 | WAUFGCFL8BA073202 | WAUFGCFL8BA032553 | WAUFGCFL8BA055928 | WAUFGCFL8BA060353 | WAUFGCFL8BA018233; WAUFGCFL8BA066444 | WAUFGCFL8BA065259 | WAUFGCFL8BA018264; WAUFGCFL8BA073622 | WAUFGCFL8BA022461; WAUFGCFL8BA050809 | WAUFGCFL8BA025344 | WAUFGCFL8BA038997 |

WAUFGCFL8BA085415

; WAUFGCFL8BA046954; WAUFGCFL8BA061356 | WAUFGCFL8BA045125 | WAUFGCFL8BA066783 | WAUFGCFL8BA095975 | WAUFGCFL8BA029314; WAUFGCFL8BA066752; WAUFGCFL8BA042869; WAUFGCFL8BA014716; WAUFGCFL8BA075032 | WAUFGCFL8BA002064 | WAUFGCFL8BA011220

WAUFGCFL8BA087617; WAUFGCFL8BA059414

WAUFGCFL8BA030592 | WAUFGCFL8BA085432; WAUFGCFL8BA006406 | WAUFGCFL8BA033668

WAUFGCFL8BA093515 | WAUFGCFL8BA069117 | WAUFGCFL8BA078187; WAUFGCFL8BA031676; WAUFGCFL8BA077699; WAUFGCFL8BA028180 | WAUFGCFL8BA044766 | WAUFGCFL8BA088122 | WAUFGCFL8BA091862 | WAUFGCFL8BA092607 | WAUFGCFL8BA077007; WAUFGCFL8BA081588; WAUFGCFL8BA070834; WAUFGCFL8BA050387 | WAUFGCFL8BA051068; WAUFGCFL8BA091358; WAUFGCFL8BA048512; WAUFGCFL8BA023416

WAUFGCFL8BA067593 | WAUFGCFL8BA046503; WAUFGCFL8BA070459; WAUFGCFL8BA059493; WAUFGCFL8BA067612; WAUFGCFL8BA041382 | WAUFGCFL8BA080957 | WAUFGCFL8BA052267 | WAUFGCFL8BA012769 | WAUFGCFL8BA094678 | WAUFGCFL8BA081932; WAUFGCFL8BA038983 | WAUFGCFL8BA091926 | WAUFGCFL8BA064273; WAUFGCFL8BA048428 | WAUFGCFL8BA010102 | WAUFGCFL8BA099119 | WAUFGCFL8BA056920 | WAUFGCFL8BA002839 | WAUFGCFL8BA078223 | WAUFGCFL8BA060126 | WAUFGCFL8BA063463; WAUFGCFL8BA069490; WAUFGCFL8BA003313 | WAUFGCFL8BA032715

WAUFGCFL8BA024761 | WAUFGCFL8BA050177 | WAUFGCFL8BA038837 | WAUFGCFL8BA001206; WAUFGCFL8BA074639 | WAUFGCFL8BA045853; WAUFGCFL8BA011329 | WAUFGCFL8BA083907 | WAUFGCFL8BA023545 | WAUFGCFL8BA023335; WAUFGCFL8BA049823 | WAUFGCFL8BA002050; WAUFGCFL8BA063849 | WAUFGCFL8BA013940 | WAUFGCFL8BA024954 | WAUFGCFL8BA086886; WAUFGCFL8BA091151; WAUFGCFL8BA046744 | WAUFGCFL8BA033086 | WAUFGCFL8BA034979 | WAUFGCFL8BA029118

WAUFGCFL8BA007331 | WAUFGCFL8BA075628 | WAUFGCFL8BA072678 | WAUFGCFL8BA038384; WAUFGCFL8BA062619 | WAUFGCFL8BA076729; WAUFGCFL8BA055265; WAUFGCFL8BA015784 | WAUFGCFL8BA093904 | WAUFGCFL8BA095216; WAUFGCFL8BA050289

WAUFGCFL8BA059039 | WAUFGCFL8BA052334 | WAUFGCFL8BA022279; WAUFGCFL8BA065990 | WAUFGCFL8BA026364 | WAUFGCFL8BA020421 | WAUFGCFL8BA046825 | WAUFGCFL8BA040765 | WAUFGCFL8BA099735 | WAUFGCFL8BA002758; WAUFGCFL8BA088623

WAUFGCFL8BA066198

; WAUFGCFL8BA036151; WAUFGCFL8BA052415 | WAUFGCFL8BA046999 | WAUFGCFL8BA027885 | WAUFGCFL8BA084488 | WAUFGCFL8BA055685 | WAUFGCFL8BA080084

WAUFGCFL8BA059297; WAUFGCFL8BA030043 | WAUFGCFL8BA079520 | WAUFGCFL8BA067741; WAUFGCFL8BA021133 | WAUFGCFL8BA060840; WAUFGCFL8BA094860; WAUFGCFL8BA023271; WAUFGCFL8BA094776; WAUFGCFL8BA086614 | WAUFGCFL8BA079792; WAUFGCFL8BA053905 | WAUFGCFL8BA081400; WAUFGCFL8BA098424

WAUFGCFL8BA078173 | WAUFGCFL8BA058523 | WAUFGCFL8BA070977; WAUFGCFL8BA045030 | WAUFGCFL8BA090419 | WAUFGCFL8BA046257 | WAUFGCFL8BA068792 | WAUFGCFL8BA003408; WAUFGCFL8BA046601; WAUFGCFL8BA010407

WAUFGCFL8BA039101 | WAUFGCFL8BA047392;

WAUFGCFL8BA008754

| WAUFGCFL8BA002873; WAUFGCFL8BA090677; WAUFGCFL8BA050213 | WAUFGCFL8BA016515 |

WAUFGCFL8BA057775

| WAUFGCFL8BA061678; WAUFGCFL8BA006261; WAUFGCFL8BA007054; WAUFGCFL8BA030916

WAUFGCFL8BA063480 | WAUFGCFL8BA074074 | WAUFGCFL8BA012657 | WAUFGCFL8BA062586 | WAUFGCFL8BA060174 | WAUFGCFL8BA017034 | WAUFGCFL8BA035162 | WAUFGCFL8BA097208 | WAUFGCFL8BA022251; WAUFGCFL8BA066346 | WAUFGCFL8BA083938; WAUFGCFL8BA050695 | WAUFGCFL8BA024372; WAUFGCFL8BA020211; WAUFGCFL8BA063818 | WAUFGCFL8BA018863 | WAUFGCFL8BA060255 | WAUFGCFL8BA081140 | WAUFGCFL8BA065729

WAUFGCFL8BA001299

WAUFGCFL8BA090100;

WAUFGCFL8BA087018

| WAUFGCFL8BA081235 | WAUFGCFL8BA075645 | WAUFGCFL8BA069330; WAUFGCFL8BA036439

WAUFGCFL8BA031709;

WAUFGCFL8BA098486

| WAUFGCFL8BA062023 | WAUFGCFL8BA086855; WAUFGCFL8BA018488 | WAUFGCFL8BA079453 | WAUFGCFL8BA010987 | WAUFGCFL8BA040233 | WAUFGCFL8BA051507; WAUFGCFL8BA083356; WAUFGCFL8BA051460

WAUFGCFL8BA018409; WAUFGCFL8BA045190

WAUFGCFL8BA030320 | WAUFGCFL8BA050096; WAUFGCFL8BA091389 | WAUFGCFL8BA077914; WAUFGCFL8BA040281 | WAUFGCFL8BA021195 | WAUFGCFL8BA078495 | WAUFGCFL8BA017373; WAUFGCFL8BA062748; WAUFGCFL8BA043231 | WAUFGCFL8BA054150 | WAUFGCFL8BA045884 | WAUFGCFL8BA061020; WAUFGCFL8BA061602; WAUFGCFL8BA034268 | WAUFGCFL8BA006888; WAUFGCFL8BA000508 | WAUFGCFL8BA097273; WAUFGCFL8BA065424 | WAUFGCFL8BA084863

WAUFGCFL8BA088735; WAUFGCFL8BA004381

WAUFGCFL8BA042256; WAUFGCFL8BA030463 | WAUFGCFL8BA023156 | WAUFGCFL8BA046758 | WAUFGCFL8BA005580 | WAUFGCFL8BA075483

WAUFGCFL8BA083857 | WAUFGCFL8BA097659 | WAUFGCFL8BA075984; WAUFGCFL8BA071028; WAUFGCFL8BA057713 | WAUFGCFL8BA049918 | WAUFGCFL8BA079744 | WAUFGCFL8BA064998

WAUFGCFL8BA088637; WAUFGCFL8BA048851; WAUFGCFL8BA058702 | WAUFGCFL8BA049692 | WAUFGCFL8BA060045; WAUFGCFL8BA089478 | WAUFGCFL8BA090789 | WAUFGCFL8BA065455; WAUFGCFL8BA045917

WAUFGCFL8BA090484 | WAUFGCFL8BA043634; WAUFGCFL8BA007815 | WAUFGCFL8BA006650 | WAUFGCFL8BA012318 | WAUFGCFL8BA037266 | WAUFGCFL8BA096219 | WAUFGCFL8BA059557 | WAUFGCFL8BA092137 | WAUFGCFL8BA025134; WAUFGCFL8BA089836 | WAUFGCFL8BA087682 | WAUFGCFL8BA075631; WAUFGCFL8BA054083 | WAUFGCFL8BA014957; WAUFGCFL8BA010360 | WAUFGCFL8BA032777 | WAUFGCFL8BA092364 | WAUFGCFL8BA030480; WAUFGCFL8BA009998; WAUFGCFL8BA089187 | WAUFGCFL8BA018586; WAUFGCFL8BA007068; WAUFGCFL8BA065004; WAUFGCFL8BA092834 | WAUFGCFL8BA092719; WAUFGCFL8BA038921 | WAUFGCFL8BA029457; WAUFGCFL8BA065360

WAUFGCFL8BA057744; WAUFGCFL8BA042080 | WAUFGCFL8BA021861 | WAUFGCFL8BA095278 | WAUFGCFL8BA097936 | WAUFGCFL8BA081557; WAUFGCFL8BA070817 | WAUFGCFL8BA047926 | WAUFGCFL8BA088296 | WAUFGCFL8BA051278 | WAUFGCFL8BA019849 | WAUFGCFL8BA089366; WAUFGCFL8BA015915

WAUFGCFL8BA051426 | WAUFGCFL8BA000668 | WAUFGCFL8BA069733 | WAUFGCFL8BA043164 | WAUFGCFL8BA053743; WAUFGCFL8BA045707

WAUFGCFL8BA095135; WAUFGCFL8BA012030; WAUFGCFL8BA002954 | WAUFGCFL8BA049952 | WAUFGCFL8BA040040 | WAUFGCFL8BA078531 | WAUFGCFL8BA051510; WAUFGCFL8BA095037 | WAUFGCFL8BA033444; WAUFGCFL8BA061809 | WAUFGCFL8BA028373; WAUFGCFL8BA068355 | WAUFGCFL8BA069604 | WAUFGCFL8BA069196 | WAUFGCFL8BA052530; WAUFGCFL8BA015042; WAUFGCFL8BA081977 | WAUFGCFL8BA008348

WAUFGCFL8BA002601; WAUFGCFL8BA029913 | WAUFGCFL8BA006745

WAUFGCFL8BA062331; WAUFGCFL8BA055184; WAUFGCFL8BA077010 | WAUFGCFL8BA009774 | WAUFGCFL8BA063754 | WAUFGCFL8BA048333 | WAUFGCFL8BA017910

WAUFGCFL8BA093885; WAUFGCFL8BA072728 | WAUFGCFL8BA036764 | WAUFGCFL8BA025232; WAUFGCFL8BA081123 | WAUFGCFL8BA042838; WAUFGCFL8BA083891; WAUFGCFL8BA046467 | WAUFGCFL8BA032519; WAUFGCFL8BA058232; WAUFGCFL8BA094700; WAUFGCFL8BA091750 | WAUFGCFL8BA054763; WAUFGCFL8BA031855 | WAUFGCFL8BA063446; WAUFGCFL8BA068775; WAUFGCFL8BA056948 | WAUFGCFL8BA038580 | WAUFGCFL8BA012562; WAUFGCFL8BA073684 | WAUFGCFL8BA096866 | WAUFGCFL8BA090498; WAUFGCFL8BA059428 | WAUFGCFL8BA056688; WAUFGCFL8BA043178 | WAUFGCFL8BA076908; WAUFGCFL8BA027675 | WAUFGCFL8BA026929; WAUFGCFL8BA028163 | WAUFGCFL8BA019124; WAUFGCFL8BA032830; WAUFGCFL8BA063348; WAUFGCFL8BA009855 |

WAUFGCFL8BA096589

| WAUFGCFL8BA005563 | WAUFGCFL8BA057792; WAUFGCFL8BA090503 | WAUFGCFL8BA055511

WAUFGCFL8BA005109; WAUFGCFL8BA086810 |

WAUFGCFL8BA016157

| WAUFGCFL8BA013758 | WAUFGCFL8BA069540 | WAUFGCFL8BA001769 | WAUFGCFL8BA046131 | WAUFGCFL8BA096561 | WAUFGCFL8BA097323; WAUFGCFL8BA013548 | WAUFGCFL8BA017681; WAUFGCFL8BA023495; WAUFGCFL8BA065049 | WAUFGCFL8BA072261; WAUFGCFL8BA080621 | WAUFGCFL8BA041284; WAUFGCFL8BA043424; WAUFGCFL8BA011802 | WAUFGCFL8BA087911 | WAUFGCFL8BA089786 | WAUFGCFL8BA087701; WAUFGCFL8BA035341 | WAUFGCFL8BA055279 |

WAUFGCFL8BA035761

; WAUFGCFL8BA022993; WAUFGCFL8BA033489; WAUFGCFL8BA096155 | WAUFGCFL8BA066492 | WAUFGCFL8BA006860; WAUFGCFL8BA039860 |

WAUFGCFL8BA003490

; WAUFGCFL8BA026882 | WAUFGCFL8BA040426; WAUFGCFL8BA014523 | WAUFGCFL8BA024758; WAUFGCFL8BA068985 | WAUFGCFL8BA032357; WAUFGCFL8BA044167; WAUFGCFL8BA037154 | WAUFGCFL8BA017096

WAUFGCFL8BA017227; WAUFGCFL8BA095281; WAUFGCFL8BA067609; WAUFGCFL8BA075385 | WAUFGCFL8BA008396 | WAUFGCFL8BA064497; WAUFGCFL8BA092672 | WAUFGCFL8BA027465 | WAUFGCFL8BA088007; WAUFGCFL8BA028664 | WAUFGCFL8BA035100 | WAUFGCFL8BA010455 | WAUFGCFL8BA063964; WAUFGCFL8BA066217 | WAUFGCFL8BA044394 | WAUFGCFL8BA091294 | WAUFGCFL8BA061938; WAUFGCFL8BA056870; WAUFGCFL8BA055301 | WAUFGCFL8BA054634

WAUFGCFL8BA087567; WAUFGCFL8BA024811; WAUFGCFL8BA060787

WAUFGCFL8BA013436 | WAUFGCFL8BA048560 | WAUFGCFL8BA013761 | WAUFGCFL8BA081249 | WAUFGCFL8BA072910; WAUFGCFL8BA091733; WAUFGCFL8BA096124 | WAUFGCFL8BA073667 | WAUFGCFL8BA052902 | WAUFGCFL8BA043620; WAUFGCFL8BA081218 | WAUFGCFL8BA001061; WAUFGCFL8BA052513 | WAUFGCFL8BA056223; WAUFGCFL8BA088654; WAUFGCFL8BA028440; WAUFGCFL8BA045576 | WAUFGCFL8BA098083 | WAUFGCFL8BA023822 | WAUFGCFL8BA081347; WAUFGCFL8BA051300 | WAUFGCFL8BA073572 | WAUFGCFL8BA031144; WAUFGCFL8BA057694; WAUFGCFL8BA039566; WAUFGCFL8BA068078 | WAUFGCFL8BA066914 | WAUFGCFL8BA044458 | WAUFGCFL8BA079940 | WAUFGCFL8BA092882 | WAUFGCFL8BA062443 | WAUFGCFL8BA096043 | WAUFGCFL8BA060479

WAUFGCFL8BA020094 | WAUFGCFL8BA016935; WAUFGCFL8BA000606 | WAUFGCFL8BA058795 | WAUFGCFL8BA041995 | WAUFGCFL8BA021990 | WAUFGCFL8BA037381 |

WAUFGCFL8BA097998

| WAUFGCFL8BA090971 | WAUFGCFL8BA068887; WAUFGCFL8BA089075 | WAUFGCFL8BA061230 | WAUFGCFL8BA010374; WAUFGCFL8BA040149 | WAUFGCFL8BA011833; WAUFGCFL8BA005420 | WAUFGCFL8BA003151 | WAUFGCFL8BA000878; WAUFGCFL8BA065357;

WAUFGCFL8BA009533

| WAUFGCFL8BA020595

WAUFGCFL8BA093739; WAUFGCFL8BA042189 | WAUFGCFL8BA015350 | WAUFGCFL8BA022816; WAUFGCFL8BA053760 | WAUFGCFL8BA048087 | WAUFGCFL8BA004252 | WAUFGCFL8BA040992 | WAUFGCFL8BA045769; WAUFGCFL8BA072194; WAUFGCFL8BA045237 | WAUFGCFL8BA079842 | WAUFGCFL8BA052253; WAUFGCFL8BA086953 | WAUFGCFL8BA001920; WAUFGCFL8BA020581; WAUFGCFL8BA048235 | WAUFGCFL8BA050678 | WAUFGCFL8BA055282; WAUFGCFL8BA064144; WAUFGCFL8BA081106; WAUFGCFL8BA008429 | WAUFGCFL8BA054570; WAUFGCFL8BA001559 |

WAUFGCFL8BA011055

; WAUFGCFL8BA065407 | WAUFGCFL8BA045187 | WAUFGCFL8BA038238 | WAUFGCFL8BA054407

WAUFGCFL8BA053564; WAUFGCFL8BA077332 | WAUFGCFL8BA068534; WAUFGCFL8BA099833; WAUFGCFL8BA094972 | WAUFGCFL8BA093045 | WAUFGCFL8BA085821

WAUFGCFL8BA050163 | WAUFGCFL8BA055248 | WAUFGCFL8BA074768 | WAUFGCFL8BA099282 | WAUFGCFL8BA088279 | WAUFGCFL8BA071966 | WAUFGCFL8BA030012 | WAUFGCFL8BA041172 | WAUFGCFL8BA016028 |

WAUFGCFL8BA096849

| WAUFGCFL8BA083180 | WAUFGCFL8BA021715 | WAUFGCFL8BA011847 | WAUFGCFL8BA091568

WAUFGCFL8BA032388; WAUFGCFL8BA018880

WAUFGCFL8BA065035 | WAUFGCFL8BA027790 | WAUFGCFL8BA008043; WAUFGCFL8BA071790 | WAUFGCFL8BA013095 | WAUFGCFL8BA076861 | WAUFGCFL8BA011752; WAUFGCFL8BA038188; WAUFGCFL8BA094843 | WAUFGCFL8BA061292 | WAUFGCFL8BA070624 | WAUFGCFL8BA096740 | WAUFGCFL8BA044492; WAUFGCFL8BA070896; WAUFGCFL8BA095183; WAUFGCFL8BA088427 | WAUFGCFL8BA015509 | WAUFGCFL8BA032522

WAUFGCFL8BA090615 | WAUFGCFL8BA076679 | WAUFGCFL8BA050292 | WAUFGCFL8BA082014 | WAUFGCFL8BA029183 | WAUFGCFL8BA031659 | WAUFGCFL8BA051913 | WAUFGCFL8BA030267 | WAUFGCFL8BA049143; WAUFGCFL8BA085818 | WAUFGCFL8BA012433 | WAUFGCFL8BA070266 | WAUFGCFL8BA071143

WAUFGCFL8BA003330; WAUFGCFL8BA014845 |

WAUFGCFL8BA026932

| WAUFGCFL8BA019625; WAUFGCFL8BA015834 | WAUFGCFL8BA015168; WAUFGCFL8BA000038; WAUFGCFL8BA012500 | WAUFGCFL8BA071465 | WAUFGCFL8BA075922; WAUFGCFL8BA005630 | WAUFGCFL8BA021343 | WAUFGCFL8BA087343 | WAUFGCFL8BA001187 | WAUFGCFL8BA008236; WAUFGCFL8BA025196 | WAUFGCFL8BA023433 | WAUFGCFL8BA081560; WAUFGCFL8BA019429 | WAUFGCFL8BA048557

WAUFGCFL8BA046534 | WAUFGCFL8BA028888 | WAUFGCFL8BA036635; WAUFGCFL8BA005045 | WAUFGCFL8BA083518 | WAUFGCFL8BA018023 | WAUFGCFL8BA052625; WAUFGCFL8BA064483; WAUFGCFL8BA077749 | WAUFGCFL8BA027482

WAUFGCFL8BA047618 | WAUFGCFL8BA021374; WAUFGCFL8BA073930; WAUFGCFL8BA011900 | WAUFGCFL8BA019771 |

WAUFGCFL8BA092509

; WAUFGCFL8BA051183; WAUFGCFL8BA062233 | WAUFGCFL8BA006924; WAUFGCFL8BA076942 | WAUFGCFL8BA055783; WAUFGCFL8BA095877 | WAUFGCFL8BA038160

WAUFGCFL8BA021701 | WAUFGCFL8BA082322; WAUFGCFL8BA072003 | WAUFGCFL8BA005837 | WAUFGCFL8BA088640 | WAUFGCFL8BA083888 | WAUFGCFL8BA057033 | WAUFGCFL8BA079386 | WAUFGCFL8BA048574; WAUFGCFL8BA027160 | WAUFGCFL8BA018796

WAUFGCFL8BA020743

WAUFGCFL8BA020337 |

WAUFGCFL8BA071420WAUFGCFL8BA080781; WAUFGCFL8BA074009 | WAUFGCFL8BA025814

WAUFGCFL8BA097001; WAUFGCFL8BA009869

WAUFGCFL8BA001626 | WAUFGCFL8BA068498 | WAUFGCFL8BA013212 | WAUFGCFL8BA029765; WAUFGCFL8BA034609 | WAUFGCFL8BA071918 | WAUFGCFL8BA062734 | WAUFGCFL8BA052236 | WAUFGCFL8BA042032 | WAUFGCFL8BA065858

WAUFGCFL8BA027157; WAUFGCFL8BA031399; WAUFGCFL8BA016014 | WAUFGCFL8BA079825

WAUFGCFL8BA006485 | WAUFGCFL8BA094597 | WAUFGCFL8BA021844 | WAUFGCFL8BA039891; WAUFGCFL8BA093398 | WAUFGCFL8BA066976 | WAUFGCFL8BA084328 | WAUFGCFL8BA055556 | WAUFGCFL8BA009970 | WAUFGCFL8BA026249 | WAUFGCFL8BA080831 | WAUFGCFL8BA082191 | WAUFGCFL8BA004154 | WAUFGCFL8BA071160 | WAUFGCFL8BA099296; WAUFGCFL8BA040801; WAUFGCFL8BA035114; WAUFGCFL8BA049806 | WAUFGCFL8BA099542 | WAUFGCFL8BA067271 | WAUFGCFL8BA002016 | WAUFGCFL8BA082305; WAUFGCFL8BA022380 | WAUFGCFL8BA075158 | WAUFGCFL8BA013677 | WAUFGCFL8BA048056 | WAUFGCFL8BA044069 | WAUFGCFL8BA040488; WAUFGCFL8BA065150 | WAUFGCFL8BA087262 | WAUFGCFL8BA008821; WAUFGCFL8BA038918 | WAUFGCFL8BA093837 | WAUFGCFL8BA057484

WAUFGCFL8BA019513; WAUFGCFL8BA061485; WAUFGCFL8BA011072

WAUFGCFL8BA037574 | WAUFGCFL8BA073975 | WAUFGCFL8BA027210 | WAUFGCFL8BA090081; WAUFGCFL8BA078206; WAUFGCFL8BA052611 | WAUFGCFL8BA009287; WAUFGCFL8BA029989; WAUFGCFL8BA057615 | WAUFGCFL8BA071157 | WAUFGCFL8BA025876; WAUFGCFL8BA082563 | WAUFGCFL8BA055315; WAUFGCFL8BA025828

WAUFGCFL8BA042984 | WAUFGCFL8BA018927; WAUFGCFL8BA057307

WAUFGCFL8BA084748 | WAUFGCFL8BA087441; WAUFGCFL8BA062605 | WAUFGCFL8BA000413 | WAUFGCFL8BA073720 | WAUFGCFL8BA070882 | WAUFGCFL8BA096141 | WAUFGCFL8BA007989 | WAUFGCFL8BA064306; WAUFGCFL8BA042936; WAUFGCFL8BA089691 | WAUFGCFL8BA070770 | WAUFGCFL8BA099380 | WAUFGCFL8BA022783; WAUFGCFL8BA078450; WAUFGCFL8BA026834; WAUFGCFL8BA049031 | WAUFGCFL8BA013131 | WAUFGCFL8BA069943

WAUFGCFL8BA056884 | WAUFGCFL8BA096883 | WAUFGCFL8BA004168

WAUFGCFL8BA064256 | WAUFGCFL8BA057128; WAUFGCFL8BA071305; WAUFGCFL8BA065696 | WAUFGCFL8BA025473; WAUFGCFL8BA030673; WAUFGCFL8BA019978; WAUFGCFL8BA001691 | WAUFGCFL8BA067867

WAUFGCFL8BA009743 | WAUFGCFL8BA091330; WAUFGCFL8BA054696 | WAUFGCFL8BA014330 | WAUFGCFL8BA085205

WAUFGCFL8BA083955 | WAUFGCFL8BA062216 | WAUFGCFL8BA055007 | WAUFGCFL8BA038207 | WAUFGCFL8BA090758 | WAUFGCFL8BA075435 | WAUFGCFL8BA005465 | WAUFGCFL8BA022735; WAUFGCFL8BA046906 | WAUFGCFL8BA096303; WAUFGCFL8BA051006

WAUFGCFL8BA009113 | WAUFGCFL8BA038868; WAUFGCFL8BA093367 | WAUFGCFL8BA015297 | WAUFGCFL8BA023593 | WAUFGCFL8BA004123 | WAUFGCFL8BA028406 | WAUFGCFL8BA056061; WAUFGCFL8BA053984 |

WAUFGCFL8BA036828

| WAUFGCFL8BA046811 | WAUFGCFL8BA096236 | WAUFGCFL8BA010343 | WAUFGCFL8BA087519 | WAUFGCFL8BA016854

WAUFGCFL8BA034951; WAUFGCFL8BA011265 | WAUFGCFL8BA010827 | WAUFGCFL8BA009239 | WAUFGCFL8BA096365; WAUFGCFL8BA006440; WAUFGCFL8BA075192 | WAUFGCFL8BA012464 | WAUFGCFL8BA033024 | WAUFGCFL8BA095667; WAUFGCFL8BA073989

WAUFGCFL8BA060739 | WAUFGCFL8BA051085 | WAUFGCFL8BA022699; WAUFGCFL8BA002890; WAUFGCFL8BA093806 | WAUFGCFL8BA095801; WAUFGCFL8BA015431 | WAUFGCFL8BA096009

WAUFGCFL8BA067190 | WAUFGCFL8BA078237 | WAUFGCFL8BA065083

WAUFGCFL8BA031371 | WAUFGCFL8BA050180 | WAUFGCFL8BA062832 | WAUFGCFL8BA026722 | WAUFGCFL8BA012982 | WAUFGCFL8BA020855 | WAUFGCFL8BA057369 | WAUFGCFL8BA097807 | WAUFGCFL8BA006082; WAUFGCFL8BA025943 | WAUFGCFL8BA071756 | WAUFGCFL8BA004400 | WAUFGCFL8BA046310 | WAUFGCFL8BA053967 | WAUFGCFL8BA013209 | WAUFGCFL8BA067013; WAUFGCFL8BA097631 | WAUFGCFL8BA030091 | WAUFGCFL8BA097662 | WAUFGCFL8BA031192 | WAUFGCFL8BA000282 | WAUFGCFL8BA091585;

WAUFGCFL8BA029152

| WAUFGCFL8BA044718

WAUFGCFL8BA079548 | WAUFGCFL8BA007040 | WAUFGCFL8BA035775; WAUFGCFL8BA064869 | WAUFGCFL8BA054598 | WAUFGCFL8BA000041; WAUFGCFL8BA024713; WAUFGCFL8BA004705; WAUFGCFL8BA006776 | WAUFGCFL8BA030009; WAUFGCFL8BA069408 | WAUFGCFL8BA013226 | WAUFGCFL8BA077184 | WAUFGCFL8BA029295 | WAUFGCFL8BA029006; WAUFGCFL8BA073944

WAUFGCFL8BA012061 | WAUFGCFL8BA047747 | WAUFGCFL8BA031404; WAUFGCFL8BA065679; WAUFGCFL8BA029507; WAUFGCFL8BA074544; WAUFGCFL8BA022640 | WAUFGCFL8BA007393; WAUFGCFL8BA053970 | WAUFGCFL8BA082885 | WAUFGCFL8BA096057 | WAUFGCFL8BA063608 | WAUFGCFL8BA035307 | WAUFGCFL8BA052382 | WAUFGCFL8BA049966 | WAUFGCFL8BA061311; WAUFGCFL8BA011945; WAUFGCFL8BA036022 | WAUFGCFL8BA016921 | WAUFGCFL8BA030852 | WAUFGCFL8BA053211 | WAUFGCFL8BA089030 | WAUFGCFL8BA098438 | WAUFGCFL8BA034044 | WAUFGCFL8BA054942 | WAUFGCFL8BA069960 | WAUFGCFL8BA073992 | WAUFGCFL8BA013288

WAUFGCFL8BA044623 | WAUFGCFL8BA005692 | WAUFGCFL8BA074494 | WAUFGCFL8BA006521 | WAUFGCFL8BA070462; WAUFGCFL8BA094907; WAUFGCFL8BA023450; WAUFGCFL8BA022282; WAUFGCFL8BA079369; WAUFGCFL8BA089626 | WAUFGCFL8BA052463 | WAUFGCFL8BA017163 | WAUFGCFL8BA011721; WAUFGCFL8BA048493

WAUFGCFL8BA067058; WAUFGCFL8BA011976 | WAUFGCFL8BA071997 | WAUFGCFL8BA036750; WAUFGCFL8BA091702; WAUFGCFL8BA083762

WAUFGCFL8BA002372; WAUFGCFL8BA065813 | WAUFGCFL8BA051488; WAUFGCFL8BA058778; WAUFGCFL8BA068968; WAUFGCFL8BA081364

WAUFGCFL8BA060806 | WAUFGCFL8BA002002 | WAUFGCFL8BA005515 | WAUFGCFL8BA096642 | WAUFGCFL8BA002632; WAUFGCFL8BA010956 | WAUFGCFL8BA011959 | WAUFGCFL8BA002498 | WAUFGCFL8BA049529 | WAUFGCFL8BA041818; WAUFGCFL8BA095958 | WAUFGCFL8BA007278 | WAUFGCFL8BA060403 | WAUFGCFL8BA016840 | WAUFGCFL8BA056934 | WAUFGCFL8BA092655; WAUFGCFL8BA036599; WAUFGCFL8BA075340 | WAUFGCFL8BA009953; WAUFGCFL8BA063009 | WAUFGCFL8BA057940; WAUFGCFL8BA066315 | WAUFGCFL8BA053712; WAUFGCFL8BA064953 | WAUFGCFL8BA061454 | WAUFGCFL8BA002730; WAUFGCFL8BA076990

WAUFGCFL8BA080182 | WAUFGCFL8BA031273 | WAUFGCFL8BA018216 | WAUFGCFL8BA005160 | WAUFGCFL8BA077427

WAUFGCFL8BA079257 | WAUFGCFL8BA064791 | WAUFGCFL8BA007202 | WAUFGCFL8BA000167 | WAUFGCFL8BA072681; WAUFGCFL8BA040944 | WAUFGCFL8BA028552; WAUFGCFL8BA077864

WAUFGCFL8BA036456 | WAUFGCFL8BA074575; WAUFGCFL8BA043195; WAUFGCFL8BA032407 | WAUFGCFL8BA021441 | WAUFGCFL8BA066993 | WAUFGCFL8BA045898 | WAUFGCFL8BA010925 | WAUFGCFL8BA064239; WAUFGCFL8BA021469 | WAUFGCFL8BA032472 | WAUFGCFL8BA072972 | WAUFGCFL8BA043049 | WAUFGCFL8BA089237 | WAUFGCFL8BA047036 | WAUFGCFL8BA056271 | WAUFGCFL8BA012710

WAUFGCFL8BA098455; WAUFGCFL8BA099945 | WAUFGCFL8BA083017 | WAUFGCFL8BA019012 | WAUFGCFL8BA076424 | WAUFGCFL8BA065634; WAUFGCFL8BA040734 | WAUFGCFL8BA079503

WAUFGCFL8BA007572 | WAUFGCFL8BA051782 | WAUFGCFL8BA011542 | WAUFGCFL8BA004557

WAUFGCFL8BA086192 | WAUFGCFL8BA080876 | WAUFGCFL8BA004137; WAUFGCFL8BA018278 | WAUFGCFL8BA078853 | WAUFGCFL8BA016403 | WAUFGCFL8BA068095 | WAUFGCFL8BA010696 | WAUFGCFL8BA054973 | WAUFGCFL8BA062409 | WAUFGCFL8BA042208 | WAUFGCFL8BA016238 | WAUFGCFL8BA088332 | WAUFGCFL8BA040460 | WAUFGCFL8BA008835; WAUFGCFL8BA074818

WAUFGCFL8BA071353; WAUFGCFL8BA068971 | WAUFGCFL8BA013050 | WAUFGCFL8BA006566

WAUFGCFL8BA062099 | WAUFGCFL8BA016904; WAUFGCFL8BA061552 | WAUFGCFL8BA081896 | WAUFGCFL8BA017079 | WAUFGCFL8BA062913 | WAUFGCFL8BA074351 | WAUFGCFL8BA003067 | WAUFGCFL8BA024176 | WAUFGCFL8BA042631; WAUFGCFL8BA000427; WAUFGCFL8BA063866 | WAUFGCFL8BA016384; WAUFGCFL8BA085964

WAUFGCFL8BA007720 | WAUFGCFL8BA029085 | WAUFGCFL8BA073281 | WAUFGCFL8BA058568; WAUFGCFL8BA058134 | WAUFGCFL8BA075936 | WAUFGCFL8BA089268 | WAUFGCFL8BA068047 | WAUFGCFL8BA070784 | WAUFGCFL8BA096351 |

WAUFGCFL8BA001349

; WAUFGCFL8BA035629 | WAUFGCFL8BA006678 | WAUFGCFL8BA047134 | WAUFGCFL8BA003022; WAUFGCFL8BA038269;

WAUFGCFL8BA028650

; WAUFGCFL8BA046985 | WAUFGCFL8BA042001 | WAUFGCFL8BA034125; WAUFGCFL8BA091697 | WAUFGCFL8BA014134; WAUFGCFL8BA003876; WAUFGCFL8BA089321 | WAUFGCFL8BA076469 | WAUFGCFL8BA065861; WAUFGCFL8BA076875 | WAUFGCFL8BA012884 | WAUFGCFL8BA004722 | WAUFGCFL8BA029510 | WAUFGCFL8BA086371; WAUFGCFL8BA072387 | WAUFGCFL8BA032827 | WAUFGCFL8BA091196 | WAUFGCFL8BA078156 | WAUFGCFL8BA095460; WAUFGCFL8BA061583; WAUFGCFL8BA039664; WAUFGCFL8BA077069 | WAUFGCFL8BA014036 | WAUFGCFL8BA016031; WAUFGCFL8BA010715; WAUFGCFL8BA085012; WAUFGCFL8BA083972 | WAUFGCFL8BA004235 | WAUFGCFL8BA088699; WAUFGCFL8BA097032

WAUFGCFL8BA037008 | WAUFGCFL8BA002078; WAUFGCFL8BA028096; WAUFGCFL8BA073085 | WAUFGCFL8BA045593 | WAUFGCFL8BA087469 | WAUFGCFL8BA049434 | WAUFGCFL8BA059249; WAUFGCFL8BA032309 | WAUFGCFL8BA051393; WAUFGCFL8BA084202 | WAUFGCFL8BA074902 | WAUFGCFL8BA029958; WAUFGCFL8BA096317 | WAUFGCFL8BA006129 | WAUFGCFL8BA004560 | WAUFGCFL8BA087178 | WAUFGCFL8BA087472 | WAUFGCFL8BA074186; WAUFGCFL8BA081252; WAUFGCFL8BA041592 | WAUFGCFL8BA023853; WAUFGCFL8BA096625 | WAUFGCFL8BA044671 | WAUFGCFL8BA056450 | WAUFGCFL8BA006518 | WAUFGCFL8BA075998 | WAUFGCFL8BA014490; WAUFGCFL8BA063513; WAUFGCFL8BA090534 | WAUFGCFL8BA043181; WAUFGCFL8BA006597 | WAUFGCFL8BA050633 | WAUFGCFL8BA071319

WAUFGCFL8BA071014; WAUFGCFL8BA033573; WAUFGCFL8BA066878 | WAUFGCFL8BA061521; WAUFGCFL8BA056108

WAUFGCFL8BA055038; WAUFGCFL8BA058960 | WAUFGCFL8BA039843 | WAUFGCFL8BA091666

WAUFGCFL8BA025599 | WAUFGCFL8BA029863 | WAUFGCFL8BA017597; WAUFGCFL8BA095748 | WAUFGCFL8BA089254 | WAUFGCFL8BA051233; WAUFGCFL8BA068761 | WAUFGCFL8BA069652 | WAUFGCFL8BA049725; WAUFGCFL8BA018538 | WAUFGCFL8BA040183 | WAUFGCFL8BA027417; WAUFGCFL8BA033993 | WAUFGCFL8BA039812 | WAUFGCFL8BA005000 | WAUFGCFL8BA046114; WAUFGCFL8BA053953 | WAUFGCFL8BA092218 | WAUFGCFL8BA095510 | WAUFGCFL8BA092168 | WAUFGCFL8BA002744 | WAUFGCFL8BA063334 | WAUFGCFL8BA093577 | WAUFGCFL8BA009211; WAUFGCFL8BA084734; WAUFGCFL8BA078027 | WAUFGCFL8BA052088 | WAUFGCFL8BA028566; WAUFGCFL8BA044864 | WAUFGCFL8BA068369

WAUFGCFL8BA044329 | WAUFGCFL8BA052835 |

WAUFGCFL8BA029328

; WAUFGCFL8BA028101

WAUFGCFL8BA093675 |

WAUFGCFL8BA049353WAUFGCFL8BA062376

WAUFGCFL8BA072986 | WAUFGCFL8BA085852

WAUFGCFL8BA033895 | WAUFGCFL8BA064581; WAUFGCFL8BA000394 | WAUFGCFL8BA047537; WAUFGCFL8BA030429;

WAUFGCFL8BA063236

| WAUFGCFL8BA006857; WAUFGCFL8BA009824; WAUFGCFL8BA035937 | WAUFGCFL8BA038904; WAUFGCFL8BA042922; WAUFGCFL8BA042905 | WAUFGCFL8BA037011 | WAUFGCFL8BA043519 | WAUFGCFL8BA077203; WAUFGCFL8BA045674; WAUFGCFL8BA045738 | WAUFGCFL8BA046615 |

WAUFGCFL8BA097676

| WAUFGCFL8BA058389 | WAUFGCFL8BA000654; WAUFGCFL8BA080926 | WAUFGCFL8BA040099; WAUFGCFL8BA092803 | WAUFGCFL8BA034206 | WAUFGCFL8BA013338 | WAUFGCFL8BA024162; WAUFGCFL8BA072339 | WAUFGCFL8BA082658 | WAUFGCFL8BA048994; WAUFGCFL8BA059655 | WAUFGCFL8BA068615

WAUFGCFL8BA077508 | WAUFGCFL8BA007023 | WAUFGCFL8BA058814 | WAUFGCFL8BA063088; WAUFGCFL8BA047313; WAUFGCFL8BA011525 | WAUFGCFL8BA046484 | WAUFGCFL8BA081624; WAUFGCFL8BA001948; WAUFGCFL8BA082255 | WAUFGCFL8BA090985;

WAUFGCFL8BA069005

; WAUFGCFL8BA098231 | WAUFGCFL8BA034321 | WAUFGCFL8BA057873

WAUFGCFL8BA080960 | WAUFGCFL8BA012741 | WAUFGCFL8BA037509 | WAUFGCFL8BA098309; WAUFGCFL8BA065388 | WAUFGCFL8BA060465 | WAUFGCFL8BA026980

WAUFGCFL8BA073023; WAUFGCFL8BA065147; WAUFGCFL8BA032682 | WAUFGCFL8BA080540 | WAUFGCFL8BA022881 | WAUFGCFL8BA052480; WAUFGCFL8BA035050 | WAUFGCFL8BA000959 | WAUFGCFL8BA055671

WAUFGCFL8BA020564 | WAUFGCFL8BA006065 | WAUFGCFL8BA004364 | WAUFGCFL8BA010391 | WAUFGCFL8BA008026 | WAUFGCFL8BA072857; WAUFGCFL8BA011122 | WAUFGCFL8BA078691; WAUFGCFL8BA070249; WAUFGCFL8BA099220 | WAUFGCFL8BA066671 | WAUFGCFL8BA070493 | WAUFGCFL8BA077153; WAUFGCFL8BA062457; WAUFGCFL8BA059736 | WAUFGCFL8BA061700; WAUFGCFL8BA008804 | WAUFGCFL8BA003571 | WAUFGCFL8BA024839; WAUFGCFL8BA031905

WAUFGCFL8BA046176; WAUFGCFL8BA038594 | WAUFGCFL8BA024579 | WAUFGCFL8BA024923; WAUFGCFL8BA019558 | WAUFGCFL8BA090825 |

WAUFGCFL8BA080795

; WAUFGCFL8BA091490; WAUFGCFL8BA084118; WAUFGCFL8BA080974 | WAUFGCFL8BA035548 | WAUFGCFL8BA092106; WAUFGCFL8BA042483; WAUFGCFL8BA039096 | WAUFGCFL8BA043729 | WAUFGCFL8BA062040

WAUFGCFL8BA020192; WAUFGCFL8BA097788 | WAUFGCFL8BA036747 | WAUFGCFL8BA060224; WAUFGCFL8BA078397; WAUFGCFL8BA094891; WAUFGCFL8BA036019; WAUFGCFL8BA074446 | WAUFGCFL8BA013047 | WAUFGCFL8BA075726; WAUFGCFL8BA083437; WAUFGCFL8BA021388 | WAUFGCFL8BA017387; WAUFGCFL8BA030785 | WAUFGCFL8BA051717 | WAUFGCFL8BA087908 | WAUFGCFL8BA019205; WAUFGCFL8BA057419 | WAUFGCFL8BA092056 | WAUFGCFL8BA001707; WAUFGCFL8BA063026 | WAUFGCFL8BA047358 | WAUFGCFL8BA026963 | WAUFGCFL8BA004395 | WAUFGCFL8BA041544 | WAUFGCFL8BA041186 | WAUFGCFL8BA011086 | WAUFGCFL8BA032049; WAUFGCFL8BA019060 | WAUFGCFL8BA088797; WAUFGCFL8BA085673 | WAUFGCFL8BA058120 | WAUFGCFL8BA070526; WAUFGCFL8BA071000 | WAUFGCFL8BA079789

WAUFGCFL8BA037316

WAUFGCFL8BA084765

WAUFGCFL8BA089657;

WAUFGCFL8BA014568

| WAUFGCFL8BA036537

WAUFGCFL8BA093594 | WAUFGCFL8BA031354 | WAUFGCFL8BA059915 | WAUFGCFL8BA047408

WAUFGCFL8BA086502 | WAUFGCFL8BA053239; WAUFGCFL8BA060966 | WAUFGCFL8BA017633 | WAUFGCFL8BA077847 | WAUFGCFL8BA020287 | WAUFGCFL8BA019592 | WAUFGCFL8BA026767 | WAUFGCFL8BA030866 | WAUFGCFL8BA030754; WAUFGCFL8BA038336

WAUFGCFL8BA099234 | WAUFGCFL8BA022301 | WAUFGCFL8BA075094 | WAUFGCFL8BA058957; WAUFGCFL8BA027966 | WAUFGCFL8BA063687 | WAUFGCFL8BA009645 | WAUFGCFL8BA043648; WAUFGCFL8BA079016; WAUFGCFL8BA077783; WAUFGCFL8BA069280 | WAUFGCFL8BA057405; WAUFGCFL8BA057002; WAUFGCFL8BA063169; WAUFGCFL8BA028339

WAUFGCFL8BA022637 | WAUFGCFL8BA079047; WAUFGCFL8BA062362 | WAUFGCFL8BA065570 | WAUFGCFL8BA008849 | WAUFGCFL8BA075824; WAUFGCFL8BA098844; WAUFGCFL8BA077086 | WAUFGCFL8BA043388; WAUFGCFL8BA097399 | WAUFGCFL8BA069473 |

WAUFGCFL8BA034173

; WAUFGCFL8BA033749 | WAUFGCFL8BA021455 | WAUFGCFL8BA064967 | WAUFGCFL8BA024436 | WAUFGCFL8BA082207 | WAUFGCFL8BA039759 | WAUFGCFL8BA061664 | WAUFGCFL8BA096852; WAUFGCFL8BA029720 | WAUFGCFL8BA046341; WAUFGCFL8BA015686;

WAUFGCFL8BA080862

| WAUFGCFL8BA063592 | WAUFGCFL8BA079730; WAUFGCFL8BA023531 | WAUFGCFL8BA040118 | WAUFGCFL8BA000850 | WAUFGCFL8BA007524 | WAUFGCFL8BA046890 | WAUFGCFL8BA037378; WAUFGCFL8BA017423

WAUFGCFL8BA060143; WAUFGCFL8BA040541 | WAUFGCFL8BA026512 | WAUFGCFL8BA041608; WAUFGCFL8BA077282 | WAUFGCFL8BA038787; WAUFGCFL8BA080005; WAUFGCFL8BA023027 | WAUFGCFL8BA013372; WAUFGCFL8BA025845 | WAUFGCFL8BA060546; WAUFGCFL8BA051037

WAUFGCFL8BA052284 | WAUFGCFL8BA030026;

WAUFGCFL8BA037753

| WAUFGCFL8BA049238 | WAUFGCFL8BA005675 | WAUFGCFL8BA034013 | WAUFGCFL8BA043391 | WAUFGCFL8BA090260 | WAUFGCFL8BA063222; WAUFGCFL8BA008706 | WAUFGCFL8BA013081; WAUFGCFL8BA063852; WAUFGCFL8BA069568 | WAUFGCFL8BA031757; WAUFGCFL8BA080652 | WAUFGCFL8BA035968; WAUFGCFL8BA028437; WAUFGCFL8BA072177; WAUFGCFL8BA036800 | WAUFGCFL8BA030253 | WAUFGCFL8BA015803; WAUFGCFL8BA033654 | WAUFGCFL8BA032570; WAUFGCFL8BA001917 | WAUFGCFL8BA025604 | WAUFGCFL8BA066802 | WAUFGCFL8BA096463 | WAUFGCFL8BA050423 | WAUFGCFL8BA084426; WAUFGCFL8BA059526 | WAUFGCFL8BA089609

WAUFGCFL8BA004218 | WAUFGCFL8BA086791 | WAUFGCFL8BA003781; WAUFGCFL8BA054844; WAUFGCFL8BA047005 | WAUFGCFL8BA053726 | WAUFGCFL8BA034948; WAUFGCFL8BA014151; WAUFGCFL8BA075256; WAUFGCFL8BA038725; WAUFGCFL8BA027420; WAUFGCFL8BA058182; WAUFGCFL8BA072521; WAUFGCFL8BA003358; WAUFGCFL8BA057663; WAUFGCFL8BA045447; WAUFGCFL8BA044461

WAUFGCFL8BA075886 | WAUFGCFL8BA097144 | WAUFGCFL8BA044007 | WAUFGCFL8BA013999; WAUFGCFL8BA076987; WAUFGCFL8BA083793; WAUFGCFL8BA034478; WAUFGCFL8BA089917; WAUFGCFL8BA077895; WAUFGCFL8BA034738 | WAUFGCFL8BA061566 | WAUFGCFL8BA007474 | WAUFGCFL8BA000797; WAUFGCFL8BA030351 | WAUFGCFL8BA092896; WAUFGCFL8BA098441; WAUFGCFL8BA015557 | WAUFGCFL8BA095149 | WAUFGCFL8BA055881; WAUFGCFL8BA003912 | WAUFGCFL8BA042712 | WAUFGCFL8BA033170 | WAUFGCFL8BA024694 | WAUFGCFL8BA012559 | WAUFGCFL8BA024243; WAUFGCFL8BA081946 | WAUFGCFL8BA027319 | WAUFGCFL8BA065441 | WAUFGCFL8BA092381 | WAUFGCFL8BA042547 | WAUFGCFL8BA093448; WAUFGCFL8BA013307 | WAUFGCFL8BA048431; WAUFGCFL8BA041060

WAUFGCFL8BA079856 | WAUFGCFL8BA016370 | WAUFGCFL8BA031936 | WAUFGCFL8BA046453; WAUFGCFL8BA074642 | WAUFGCFL8BA010486

WAUFGCFL8BA075743 | WAUFGCFL8BA050339; WAUFGCFL8BA016076 | WAUFGCFL8BA078903 | WAUFGCFL8BA061213 | WAUFGCFL8BA090954

WAUFGCFL8BA036215; WAUFGCFL8BA079985 | WAUFGCFL8BA087214

WAUFGCFL8BA051040 | WAUFGCFL8BA025926; WAUFGCFL8BA066797 | WAUFGCFL8BA091571; WAUFGCFL8BA031239; WAUFGCFL8BA067965 | WAUFGCFL8BA056626; WAUFGCFL8BA008592; WAUFGCFL8BA047263 | WAUFGCFL8BA066301; WAUFGCFL8BA018555; WAUFGCFL8BA000881 | WAUFGCFL8BA006115 | WAUFGCFL8BA096396 | WAUFGCFL8BA095524; WAUFGCFL8BA009208 | WAUFGCFL8BA026509 | WAUFGCFL8BA060496 | WAUFGCFL8BA098665

WAUFGCFL8BA012383 | WAUFGCFL8BA022900 | WAUFGCFL8BA098942 | WAUFGCFL8BA058215

WAUFGCFL8BA069814 | WAUFGCFL8BA094888 | WAUFGCFL8BA063642; WAUFGCFL8BA003246 | WAUFGCFL8BA033007; WAUFGCFL8BA012335 | WAUFGCFL8BA032844 | WAUFGCFL8BA044816; WAUFGCFL8BA015090

WAUFGCFL8BA041835 | WAUFGCFL8BA080912 | WAUFGCFL8BA036974 | WAUFGCFL8BA022797 | WAUFGCFL8BA079405 | WAUFGCFL8BA014554 | WAUFGCFL8BA037235; WAUFGCFL8BA030933 | WAUFGCFL8BA070218

WAUFGCFL8BA031600; WAUFGCFL8BA099587; WAUFGCFL8BA086130 | WAUFGCFL8BA007703 | WAUFGCFL8BA000976 | WAUFGCFL8BA034867; WAUFGCFL8BA014215 | WAUFGCFL8BA001688 | WAUFGCFL8BA027434 | WAUFGCFL8BA058800 | WAUFGCFL8BA071336; WAUFGCFL8BA039602; WAUFGCFL8BA022329 | WAUFGCFL8BA068758

WAUFGCFL8BA075354; WAUFGCFL8BA052804

WAUFGCFL8BA063723 | WAUFGCFL8BA035582 | WAUFGCFL8BA064984; WAUFGCFL8BA038448; WAUFGCFL8BA055444

WAUFGCFL8BA025490 | WAUFGCFL8BA098469; WAUFGCFL8BA053645; WAUFGCFL8BA071787 | WAUFGCFL8BA087813 | WAUFGCFL8BA051989 | WAUFGCFL8BA016062; WAUFGCFL8BA005689; WAUFGCFL8BA008513; WAUFGCFL8BA081171 | WAUFGCFL8BA024081 | WAUFGCFL8BA021679; WAUFGCFL8BA089898 | WAUFGCFL8BA041088 | WAUFGCFL8BA079307; WAUFGCFL8BA094003 | WAUFGCFL8BA035825 | WAUFGCFL8BA090517 | WAUFGCFL8BA082935; WAUFGCFL8BA064452 | WAUFGCFL8BA099508 | WAUFGCFL8BA096270; WAUFGCFL8BA023383 | WAUFGCFL8BA060501 | WAUFGCFL8BA028387

WAUFGCFL8BA099993; WAUFGCFL8BA026896 | WAUFGCFL8BA055153 | WAUFGCFL8BA091604 | WAUFGCFL8BA086001 | WAUFGCFL8BA001416 | WAUFGCFL8BA069389 | WAUFGCFL8BA033945 | WAUFGCFL8BA028745; WAUFGCFL8BA006552; WAUFGCFL8BA027532 | WAUFGCFL8BA008415

WAUFGCFL8BA014456 | WAUFGCFL8BA072020; WAUFGCFL8BA034707 | WAUFGCFL8BA040152; WAUFGCFL8BA030835; WAUFGCFL8BA022525 | WAUFGCFL8BA062412; WAUFGCFL8BA005322 | WAUFGCFL8BA059560; WAUFGCFL8BA019852; WAUFGCFL8BA081512 | WAUFGCFL8BA002856 | WAUFGCFL8BA098536 | WAUFGCFL8BA090257; WAUFGCFL8BA044721 | WAUFGCFL8BA074320; WAUFGCFL8BA092798; WAUFGCFL8BA000864 | WAUFGCFL8BA039910; WAUFGCFL8BA030544; WAUFGCFL8BA054262; WAUFGCFL8BA035386 | WAUFGCFL8BA016529; WAUFGCFL8BA071773; WAUFGCFL8BA057100; WAUFGCFL8BA054231 | WAUFGCFL8BA056495

WAUFGCFL8BA020466; WAUFGCFL8BA040278 | WAUFGCFL8BA046369 | WAUFGCFL8BA099959

WAUFGCFL8BA077041 | WAUFGCFL8BA046839 | WAUFGCFL8BA012268; WAUFGCFL8BA085477 | WAUFGCFL8BA025702 | WAUFGCFL8BA060725 | WAUFGCFL8BA030298; WAUFGCFL8BA021164 | WAUFGCFL8BA062622 | WAUFGCFL8BA049868; WAUFGCFL8BA079324 | WAUFGCFL8BA006230; WAUFGCFL8BA017129 | WAUFGCFL8BA087200 | WAUFGCFL8BA044184 | WAUFGCFL8BA076522

WAUFGCFL8BA059316

WAUFGCFL8BA049367; WAUFGCFL8BA004588; WAUFGCFL8BA057517 | WAUFGCFL8BA095622

WAUFGCFL8BA082465 | WAUFGCFL8BA078402; WAUFGCFL8BA049658 | WAUFGCFL8BA076567 | WAUFGCFL8BA004333

WAUFGCFL8BA008379; WAUFGCFL8BA056013; WAUFGCFL8BA018006 | WAUFGCFL8BA048137 | WAUFGCFL8BA009628 | WAUFGCFL8BA032438; WAUFGCFL8BA067383 | WAUFGCFL8BA078268 | WAUFGCFL8BA008253

WAUFGCFL8BA004591; WAUFGCFL8BA034075; WAUFGCFL8BA053600; WAUFGCFL8BA017177; WAUFGCFL8BA010990 | WAUFGCFL8BA039325 | WAUFGCFL8BA046078 | WAUFGCFL8BA010553; WAUFGCFL8BA013971; WAUFGCFL8BA074205; WAUFGCFL8BA002520 | WAUFGCFL8BA047439; WAUFGCFL8BA025523; WAUFGCFL8BA019480

WAUFGCFL8BA038465; WAUFGCFL8BA090663 | WAUFGCFL8BA097550; WAUFGCFL8BA077766 | WAUFGCFL8BA063897 | WAUFGCFL8BA050860 | WAUFGCFL8BA091716; WAUFGCFL8BA035095 | WAUFGCFL8BA008883 | WAUFGCFL8BA093210 | WAUFGCFL8BA061499 | WAUFGCFL8BA027028 | WAUFGCFL8BA065312; WAUFGCFL8BA024341; WAUFGCFL8BA050650; WAUFGCFL8BA055069 | WAUFGCFL8BA034514; WAUFGCFL8BA036313 | WAUFGCFL8BA023254

WAUFGCFL8BA032200 | WAUFGCFL8BA079484 | WAUFGCFL8BA000458 | WAUFGCFL8BA089433 | WAUFGCFL8BA030494; WAUFGCFL8BA008074; WAUFGCFL8BA015395; WAUFGCFL8BA039289 | WAUFGCFL8BA032018 | WAUFGCFL8BA009063; WAUFGCFL8BA031967 | WAUFGCFL8BA024582; WAUFGCFL8BA023903 | WAUFGCFL8BA026672 | WAUFGCFL8BA025067 | WAUFGCFL8BA013291; WAUFGCFL8BA079162 | WAUFGCFL8BA010195 | WAUFGCFL8BA083499; WAUFGCFL8BA077475

WAUFGCFL8BA053693 | WAUFGCFL8BA084832; WAUFGCFL8BA093160; WAUFGCFL8BA010293 | WAUFGCFL8BA024680

WAUFGCFL8BA087276 | WAUFGCFL8BA029698 | WAUFGCFL8BA069246; WAUFGCFL8BA002355; WAUFGCFL8BA016479 | WAUFGCFL8BA022945; WAUFGCFL8BA084331 | WAUFGCFL8BA059641 | WAUFGCFL8BA041687

WAUFGCFL8BA010245 | WAUFGCFL8BA040569 | WAUFGCFL8BA025313 |

WAUFGCFL8BA064290

| WAUFGCFL8BA007409 | WAUFGCFL8BA007491 | WAUFGCFL8BA034531 | WAUFGCFL8BA005336; WAUFGCFL8BA063267 | WAUFGCFL8BA050972 | WAUFGCFL8BA052897 | WAUFGCFL8BA063544; WAUFGCFL8BA088928 | WAUFGCFL8BA077640 | WAUFGCFL8BA028602; WAUFGCFL8BA082353 | WAUFGCFL8BA050986 |

WAUFGCFL8BA088282

; WAUFGCFL8BA013565; WAUFGCFL8BA070929 | WAUFGCFL8BA065715 | WAUFGCFL8BA023688 | WAUFGCFL8BA097094; WAUFGCFL8BA013310 | WAUFGCFL8BA027711 | WAUFGCFL8BA087228 | WAUFGCFL8BA058697

WAUFGCFL8BA078559 | WAUFGCFL8BA046128 | WAUFGCFL8BA047876 | WAUFGCFL8BA016496 | WAUFGCFL8BA003909; WAUFGCFL8BA033394 | WAUFGCFL8BA017941; WAUFGCFL8BA021424; WAUFGCFL8BA002095; WAUFGCFL8BA059932 | WAUFGCFL8BA073409; WAUFGCFL8BA082708 | WAUFGCFL8BA058067; WAUFGCFL8BA080148; WAUFGCFL8BA060580 | WAUFGCFL8BA066265 | WAUFGCFL8BA099685 | WAUFGCFL8BA087083; WAUFGCFL8BA007829 | WAUFGCFL8BA089318

WAUFGCFL8BA087696; WAUFGCFL8BA071210; WAUFGCFL8BA083650 | WAUFGCFL8BA086905

WAUFGCFL8BA087634 | WAUFGCFL8BA045903; WAUFGCFL8BA089545; WAUFGCFL8BA059722 | WAUFGCFL8BA046873 | WAUFGCFL8BA061857; WAUFGCFL8BA029278; WAUFGCFL8BA014411; WAUFGCFL8BA042502; WAUFGCFL8BA014604; WAUFGCFL8BA058361; WAUFGCFL8BA097595

WAUFGCFL8BA031516; WAUFGCFL8BA080117 | WAUFGCFL8BA072504 | WAUFGCFL8BA043360 | WAUFGCFL8BA023691 | WAUFGCFL8BA076813; WAUFGCFL8BA042242; WAUFGCFL8BA048302 | WAUFGCFL8BA033735; WAUFGCFL8BA027384 | WAUFGCFL8BA081736; WAUFGCFL8BA016112 | WAUFGCFL8BA019690; WAUFGCFL8BA085026; WAUFGCFL8BA020712 | WAUFGCFL8BA036554 | WAUFGCFL8BA055203; WAUFGCFL8BA044105; WAUFGCFL8BA041964; WAUFGCFL8BA052317 | WAUFGCFL8BA049322 | WAUFGCFL8BA057582 | WAUFGCFL8BA050311 | WAUFGCFL8BA032679; WAUFGCFL8BA095961 | WAUFGCFL8BA075421; WAUFGCFL8BA093126; WAUFGCFL8BA010164 | WAUFGCFL8BA033377; WAUFGCFL8BA038854; WAUFGCFL8BA076391 | WAUFGCFL8BA038529 | WAUFGCFL8BA036666; WAUFGCFL8BA072664 | WAUFGCFL8BA001139 | WAUFGCFL8BA051376; WAUFGCFL8BA030611 | WAUFGCFL8BA014988 | WAUFGCFL8BA019950 | WAUFGCFL8BA061888 | WAUFGCFL8BA007734 | WAUFGCFL8BA099525 | WAUFGCFL8BA045920

WAUFGCFL8BA075774 | WAUFGCFL8BA087665 | WAUFGCFL8BA067366

WAUFGCFL8BA098181 | WAUFGCFL8BA075757 | WAUFGCFL8BA097726 | WAUFGCFL8BA049854 | WAUFGCFL8BA024565 | WAUFGCFL8BA093000 | WAUFGCFL8BA057789; WAUFGCFL8BA060935 | WAUFGCFL8BA077539 | WAUFGCFL8BA047215 | WAUFGCFL8BA031984 | WAUFGCFL8BA081963 | WAUFGCFL8BA080747; WAUFGCFL8BA045559 | WAUFGCFL8BA059901 | WAUFGCFL8BA098522 | WAUFGCFL8BA037641 | WAUFGCFL8BA091182 | WAUFGCFL8BA054178 | WAUFGCFL8BA036845; WAUFGCFL8BA005790 | WAUFGCFL8BA064774 | WAUFGCFL8BA053161 | WAUFGCFL8BA086418 | WAUFGCFL8BA022508; WAUFGCFL8BA091988 | WAUFGCFL8BA080439 | WAUFGCFL8BA099010;

WAUFGCFL8BA039275

| WAUFGCFL8BA067514 | WAUFGCFL8BA051863 | WAUFGCFL8BA055475; WAUFGCFL8BA018913; WAUFGCFL8BA028762; WAUFGCFL8BA013694 | WAUFGCFL8BA032875; WAUFGCFL8BA050941 | WAUFGCFL8BA059963 | WAUFGCFL8BA010682

WAUFGCFL8BA040071; WAUFGCFL8BA063589; WAUFGCFL8BA037395 | WAUFGCFL8BA025649 | WAUFGCFL8BA095295

WAUFGCFL8BA007975 | WAUFGCFL8BA069621 | WAUFGCFL8BA063432 | WAUFGCFL8BA098293 | WAUFGCFL8BA005305; WAUFGCFL8BA041205 | WAUFGCFL8BA095703; WAUFGCFL8BA079971; WAUFGCFL8BA060420 | WAUFGCFL8BA056125; WAUFGCFL8BA041561 | WAUFGCFL8BA093997 | WAUFGCFL8BA036652 | WAUFGCFL8BA017793 | WAUFGCFL8BA037655; WAUFGCFL8BA044279 | WAUFGCFL8BA032729; WAUFGCFL8BA003750; WAUFGCFL8BA032746 |

WAUFGCFL8BA096799

; WAUFGCFL8BA052205 | WAUFGCFL8BA024842 | WAUFGCFL8BA022332; WAUFGCFL8BA010973

WAUFGCFL8BA018166; WAUFGCFL8BA077850; WAUFGCFL8BA014537 | WAUFGCFL8BA080618 | WAUFGCFL8BA088234; WAUFGCFL8BA034786 | WAUFGCFL8BA025697; WAUFGCFL8BA076603 | WAUFGCFL8BA037106 | WAUFGCFL8BA055234; WAUFGCFL8BA079632 | WAUFGCFL8BA008222 | WAUFGCFL8BA068145; WAUFGCFL8BA047697 | WAUFGCFL8BA073054 | WAUFGCFL8BA038272; WAUFGCFL8BA048364 | WAUFGCFL8BA086581 | WAUFGCFL8BA091876 | WAUFGCFL8BA060627 | WAUFGCFL8BA086189 | WAUFGCFL8BA034139

WAUFGCFL8BA054259 | WAUFGCFL8BA055170 | WAUFGCFL8BA052950; WAUFGCFL8BA095569 | WAUFGCFL8BA015011 | WAUFGCFL8BA018149; WAUFGCFL8BA006728

WAUFGCFL8BA049501 | WAUFGCFL8BA048073; WAUFGCFL8BA020368 | WAUFGCFL8BA099640; WAUFGCFL8BA056609

WAUFGCFL8BA023772 | WAUFGCFL8BA062183; WAUFGCFL8BA049417; WAUFGCFL8BA017390

WAUFGCFL8BA036523

; WAUFGCFL8BA070512; WAUFGCFL8BA008799 | WAUFGCFL8BA062801 | WAUFGCFL8BA065794 | WAUFGCFL8BA012951; WAUFGCFL8BA061504 | WAUFGCFL8BA034545; WAUFGCFL8BA092994 | WAUFGCFL8BA066931 | WAUFGCFL8BA096088 | WAUFGCFL8BA078299 | WAUFGCFL8BA032505 | WAUFGCFL8BA041334 | WAUFGCFL8BA007992; WAUFGCFL8BA003683 | WAUFGCFL8BA081350; WAUFGCFL8BA066749 | WAUFGCFL8BA001240; WAUFGCFL8BA078920; WAUFGCFL8BA021875 | WAUFGCFL8BA097578 | WAUFGCFL8BA003036

WAUFGCFL8BA073815 | WAUFGCFL8BA048591 | WAUFGCFL8BA092851 | WAUFGCFL8BA033850; WAUFGCFL8BA006423 | WAUFGCFL8BA054049

WAUFGCFL8BA020497 | WAUFGCFL8BA071045 | WAUFGCFL8BA010357; WAUFGCFL8BA027756 | WAUFGCFL8BA090596 | WAUFGCFL8BA027062; WAUFGCFL8BA084281 | WAUFGCFL8BA098553 | WAUFGCFL8BA046968 | WAUFGCFL8BA087598 | WAUFGCFL8BA093708 | WAUFGCFL8BA083924 | WAUFGCFL8BA071899 | WAUFGCFL8BA076181 | WAUFGCFL8BA028986 | WAUFGCFL8BA009161; WAUFGCFL8BA099315; WAUFGCFL8BA002467 | WAUFGCFL8BA067108; WAUFGCFL8BA038420 | WAUFGCFL8BA015039; WAUFGCFL8BA080473; WAUFGCFL8BA005031 | WAUFGCFL8BA041950 | WAUFGCFL8BA086435 | WAUFGCFL8BA035274 | WAUFGCFL8BA042435 | WAUFGCFL8BA038398 | WAUFGCFL8BA077962 | WAUFGCFL8BA050129 | WAUFGCFL8BA073880

WAUFGCFL8BA045108 | WAUFGCFL8BA054438 | WAUFGCFL8BA067433; WAUFGCFL8BA060952

WAUFGCFL8BA004185;

WAUFGCFL8BA032469

| WAUFGCFL8BA023660; WAUFGCFL8BA090761 | WAUFGCFL8BA058876 | WAUFGCFL8BA049983 | WAUFGCFL8BA011587 | WAUFGCFL8BA047554; WAUFGCFL8BA060594; WAUFGCFL8BA027286; WAUFGCFL8BA075810; WAUFGCFL8BA046596 | WAUFGCFL8BA013808; WAUFGCFL8BA064662 | WAUFGCFL8BA000802 | WAUFGCFL8BA033606 | WAUFGCFL8BA025554 | WAUFGCFL8BA035730 | WAUFGCFL8BA022234; WAUFGCFL8BA052172 | WAUFGCFL8BA092185 | WAUFGCFL8BA021973 | WAUFGCFL8BA073801 | WAUFGCFL8BA010620 | WAUFGCFL8BA020872 | WAUFGCFL8BA086385 | WAUFGCFL8BA071952

WAUFGCFL8BA095085; WAUFGCFL8BA008768; WAUFGCFL8BA003165 | WAUFGCFL8BA038014; WAUFGCFL8BA051619 | WAUFGCFL8BA053774; WAUFGCFL8BA080456 | WAUFGCFL8BA046551; WAUFGCFL8BA028227

WAUFGCFL8BA008902 | WAUFGCFL8BA037056 | WAUFGCFL8BA020998 | WAUFGCFL8BA056285 | WAUFGCFL8BA086080 | WAUFGCFL8BA055993 | WAUFGCFL8BA068663 | WAUFGCFL8BA033010 | WAUFGCFL8BA014487; WAUFGCFL8BA055704; WAUFGCFL8BA011458 | WAUFGCFL8BA026199; WAUFGCFL8BA076827 | WAUFGCFL8BA000279; WAUFGCFL8BA068713 | WAUFGCFL8BA074754 | WAUFGCFL8BA001111 | WAUFGCFL8BA007541 | WAUFGCFL8BA018507 | WAUFGCFL8BA037493 | WAUFGCFL8BA028910 | WAUFGCFL8BA065553 | WAUFGCFL8BA085768 | WAUFGCFL8BA060109; WAUFGCFL8BA088511; WAUFGCFL8BA011766; WAUFGCFL8BA005112 | WAUFGCFL8BA054665 | WAUFGCFL8BA017521 | WAUFGCFL8BA009581 | WAUFGCFL8BA007295 | WAUFGCFL8BA076617 | WAUFGCFL8BA092154; WAUFGCFL8BA034500 | WAUFGCFL8BA061289; WAUFGCFL8BA097970; WAUFGCFL8BA091327 | WAUFGCFL8BA028468; WAUFGCFL8BA072258; WAUFGCFL8BA041494; WAUFGCFL8BA027644 | WAUFGCFL8BA098598

WAUFGCFL8BA019026 | WAUFGCFL8BA008382; WAUFGCFL8BA052477; WAUFGCFL8BA053077

WAUFGCFL8BA063835 | WAUFGCFL8BA016773 | WAUFGCFL8BA031872 | WAUFGCFL8BA088315

WAUFGCFL8BA078688 | WAUFGCFL8BA056139 | WAUFGCFL8BA092039

WAUFGCFL8BA068808 | WAUFGCFL8BA004915; WAUFGCFL8BA012626 | WAUFGCFL8BA047652 | WAUFGCFL8BA048977 | WAUFGCFL8BA075046; WAUFGCFL8BA098004; WAUFGCFL8BA099461 | WAUFGCFL8BA026168; WAUFGCFL8BA094356 | WAUFGCFL8BA094194 | WAUFGCFL8BA009273 | WAUFGCFL8BA026302 | WAUFGCFL8BA093420 | WAUFGCFL8BA037283;

WAUFGCFL8BA000847

| WAUFGCFL8BA010522 | WAUFGCFL8BA081901 | WAUFGCFL8BA019365 | WAUFGCFL8BA012156

WAUFGCFL8BA091635; WAUFGCFL8BA054195 | WAUFGCFL8BA035954; WAUFGCFL8BA021357 | WAUFGCFL8BA083941; WAUFGCFL8BA030978 | WAUFGCFL8BA061034 | WAUFGCFL8BA062071; WAUFGCFL8BA076973; WAUFGCFL8BA091019 | WAUFGCFL8BA036280; WAUFGCFL8BA088931; WAUFGCFL8BA072471 | WAUFGCFL8BA055024 | WAUFGCFL8BA044833 | WAUFGCFL8BA009693; WAUFGCFL8BA073233 | WAUFGCFL8BA043732; WAUFGCFL8BA049756 | WAUFGCFL8BA074284; WAUFGCFL8BA040653 | WAUFGCFL8BA098178 | WAUFGCFL8BA025733 | WAUFGCFL8BA088217 | WAUFGCFL8BA078545 | WAUFGCFL8BA014764 | WAUFGCFL8BA094437; WAUFGCFL8BA052298 | WAUFGCFL8BA079422 | WAUFGCFL8BA027773; WAUFGCFL8BA030057; WAUFGCFL8BA052060 | WAUFGCFL8BA085284

WAUFGCFL8BA056142; WAUFGCFL8BA008463 | WAUFGCFL8BA005899; WAUFGCFL8BA031712; WAUFGCFL8BA052768 | WAUFGCFL8BA074771 | WAUFGCFL8BA072745

WAUFGCFL8BA095653 | WAUFGCFL8BA051202

WAUFGCFL8BA095846; WAUFGCFL8BA095345 | WAUFGCFL8BA038417; WAUFGCFL8BA066010 | WAUFGCFL8BA013842 | WAUFGCFL8BA038076 | WAUFGCFL8BA003120 | WAUFGCFL8BA099914 | WAUFGCFL8BA045433 | WAUFGCFL8BA077430; WAUFGCFL8BA030186

WAUFGCFL8BA011038 | WAUFGCFL8BA066069 | WAUFGCFL8BA003215 | WAUFGCFL8BA082059 | WAUFGCFL8BA092624 | WAUFGCFL8BA057274 | WAUFGCFL8BA005188 | WAUFGCFL8BA022931

WAUFGCFL8BA025182

WAUFGCFL8BA043875 | WAUFGCFL8BA053418; WAUFGCFL8BA027496 | WAUFGCFL8BA009810 | WAUFGCFL8BA007555; WAUFGCFL8BA024615 | WAUFGCFL8BA048297 | WAUFGCFL8BA001271 |

WAUFGCFL8BA080683

| WAUFGCFL8BA099069; WAUFGCFL8BA012903 | WAUFGCFL8BA068064 | WAUFGCFL8BA070297 | WAUFGCFL8BA000346; WAUFGCFL8BA052446; WAUFGCFL8BA049997 | WAUFGCFL8BA075063

WAUFGCFL8BA097340 |

WAUFGCFL8BA054889

; WAUFGCFL8BA034612 | WAUFGCFL8BA024971 | WAUFGCFL8BA089660 | WAUFGCFL8BA058831; WAUFGCFL8BA092901

WAUFGCFL8BA035310 | WAUFGCFL8BA006468

WAUFGCFL8BA060532 | WAUFGCFL8BA075225 | WAUFGCFL8BA015736 | WAUFGCFL8BA075130 | WAUFGCFL8BA056254 | WAUFGCFL8BA034271 | WAUFGCFL8BA075113 | WAUFGCFL8BA096818; WAUFGCFL8BA016000 | WAUFGCFL8BA085754 | WAUFGCFL8BA065374 | WAUFGCFL8BA043553 | WAUFGCFL8BA043052 | WAUFGCFL8BA006003; WAUFGCFL8BA058974 | WAUFGCFL8BA071126 | WAUFGCFL8BA002128 | WAUFGCFL8BA058392; WAUFGCFL8BA066363 | WAUFGCFL8BA010097; WAUFGCFL8BA089688 | WAUFGCFL8BA059753 | WAUFGCFL8BA064676 | WAUFGCFL8BA015560; WAUFGCFL8BA076634; WAUFGCFL8BA042595 | WAUFGCFL8BA046694 | WAUFGCFL8BA047800 | WAUFGCFL8BA052978 | WAUFGCFL8BA038353 | WAUFGCFL8BA065293; WAUFGCFL8BA080764 | WAUFGCFL8BA083244; WAUFGCFL8BA091618

WAUFGCFL8BA061812 | WAUFGCFL8BA058330; WAUFGCFL8BA018376 | WAUFGCFL8BA083843; WAUFGCFL8BA098245; WAUFGCFL8BA072602

WAUFGCFL8BA085902; WAUFGCFL8BA012755 | WAUFGCFL8BA024405 | WAUFGCFL8BA083521 |

WAUFGCFL8BA003893

| WAUFGCFL8BA095197 | WAUFGCFL8BA082336 | WAUFGCFL8BA084619 | WAUFGCFL8BA076732 | WAUFGCFL8BA070431; WAUFGCFL8BA099444; WAUFGCFL8BA047053 | WAUFGCFL8BA032312 | WAUFGCFL8BA096558 | WAUFGCFL8BA023917; WAUFGCFL8BA098360 | WAUFGCFL8BA044802 | WAUFGCFL8BA080585 | WAUFGCFL8BA002212 | WAUFGCFL8BA070347 | WAUFGCFL8BA080604; WAUFGCFL8BA009368 | WAUFGCFL8BA037736

WAUFGCFL8BA004784 | WAUFGCFL8BA018085 | WAUFGCFL8BA090601; WAUFGCFL8BA097693 | WAUFGCFL8BA086337; WAUFGCFL8BA022069

WAUFGCFL8BA026610; WAUFGCFL8BA002999

WAUFGCFL8BA042824 | WAUFGCFL8BA008897 | WAUFGCFL8BA096334 | WAUFGCFL8BA025893 | WAUFGCFL8BA011962 | WAUFGCFL8BA046792; WAUFGCFL8BA009886 | WAUFGCFL8BA055010 | WAUFGCFL8BA046226 | WAUFGCFL8BA018040 | WAUFGCFL8BA017647; WAUFGCFL8BA080344 | WAUFGCFL8BA045044; WAUFGCFL8BA040748 | WAUFGCFL8BA073135 | WAUFGCFL8BA074141 | WAUFGCFL8BA006907; WAUFGCFL8BA075659 | WAUFGCFL8BA048400 | WAUFGCFL8BA093174 | WAUFGCFL8BA034528; WAUFGCFL8BA046856

WAUFGCFL8BA045352; WAUFGCFL8BA086967; WAUFGCFL8BA027269 | WAUFGCFL8BA084880; WAUFGCFL8BA094373 | WAUFGCFL8BA043603; WAUFGCFL8BA034853; WAUFGCFL8BA017809; WAUFGCFL8BA007832; WAUFGCFL8BA017048 | WAUFGCFL8BA066654 | WAUFGCFL8BA003859 | WAUFGCFL8BA016109; WAUFGCFL8BA063155

WAUFGCFL8BA000590

| WAUFGCFL8BA047604 | WAUFGCFL8BA097869 | WAUFGCFL8BA023089 | WAUFGCFL8BA028681; WAUFGCFL8BA092428 | WAUFGCFL8BA007751 | WAUFGCFL8BA004297 | WAUFGCFL8BA034058; WAUFGCFL8BA046713 | WAUFGCFL8BA048266; WAUFGCFL8BA057467 | WAUFGCFL8BA066895; WAUFGCFL8BA001576 | WAUFGCFL8BA010598 | WAUFGCFL8BA040667 | WAUFGCFL8BA019723; WAUFGCFL8BA019396 | WAUFGCFL8BA010214 | WAUFGCFL8BA079534; WAUFGCFL8BA071529; WAUFGCFL8BA021956 | WAUFGCFL8BA035971; WAUFGCFL8BA097760 | WAUFGCFL8BA085124; WAUFGCFL8BA004011 | WAUFGCFL8BA080537 | WAUFGCFL8BA040409; WAUFGCFL8BA003277 | WAUFGCFL8BA088766 | WAUFGCFL8BA067738 | WAUFGCFL8BA097516

WAUFGCFL8BA092283; WAUFGCFL8BA005014 | WAUFGCFL8BA015428 | WAUFGCFL8BA024548 | WAUFGCFL8BA054780; WAUFGCFL8BA073569 | WAUFGCFL8BA012013 | WAUFGCFL8BA083390 | WAUFGCFL8BA000640 | WAUFGCFL8BA046971; WAUFGCFL8BA058540 | WAUFGCFL8BA069215

WAUFGCFL8BA038028 | WAUFGCFL8BA071739 | WAUFGCFL8BA030625 | WAUFGCFL8BA036327; WAUFGCFL8BA028356 | WAUFGCFL8BA084636 | WAUFGCFL8BA003666 | WAUFGCFL8BA091392 | WAUFGCFL8BA000945; WAUFGCFL8BA032150

WAUFGCFL8BA017051 | WAUFGCFL8BA036912 | WAUFGCFL8BA000735 | WAUFGCFL8BA032794 | WAUFGCFL8BA009578 | WAUFGCFL8BA056464 | WAUFGCFL8BA088038 | WAUFGCFL8BA026039; WAUFGCFL8BA018202 | WAUFGCFL8BA064855 | WAUFGCFL8BA006454 | WAUFGCFL8BA078612; WAUFGCFL8BA012643 | WAUFGCFL8BA027448; WAUFGCFL8BA016482 | WAUFGCFL8BA075595 | WAUFGCFL8BA097533 | WAUFGCFL8BA051703; WAUFGCFL8BA009001 |

WAUFGCFL8BA004980

| WAUFGCFL8BA031323; WAUFGCFL8BA091831 | WAUFGCFL8BA019169; WAUFGCFL8BA082157; WAUFGCFL8BA093434; WAUFGCFL8BA055542 | WAUFGCFL8BA043844 | WAUFGCFL8BA028048 | WAUFGCFL8BA075399 | WAUFGCFL8BA056917; WAUFGCFL8BA062197; WAUFGCFL8BA040913; WAUFGCFL8BA098861 | WAUFGCFL8BA087875 | WAUFGCFL8BA027501 | WAUFGCFL8BA040216; WAUFGCFL8BA069344;

WAUFGCFL8BA011024

; WAUFGCFL8BA078948; WAUFGCFL8BA019947 | WAUFGCFL8BA084040; WAUFGCFL8BA071577 | WAUFGCFL8BA038644 | WAUFGCFL8BA059350 | WAUFGCFL8BA052706 | WAUFGCFL8BA087505 | WAUFGCFL8BA084801 | WAUFGCFL8BA026784 | WAUFGCFL8BA071935 | WAUFGCFL8BA007314 | WAUFGCFL8BA081591

WAUFGCFL8BA045528 | WAUFGCFL8BA025652; WAUFGCFL8BA020404 | WAUFGCFL8BA055850 | WAUFGCFL8BA004848

WAUFGCFL8BA099962 | WAUFGCFL8BA089514 | WAUFGCFL8BA089352 | WAUFGCFL8BA081381; WAUFGCFL8BA050020 | WAUFGCFL8BA000301; WAUFGCFL8BA013498; WAUFGCFL8BA098892 | WAUFGCFL8BA023562 | WAUFGCFL8BA092641; WAUFGCFL8BA020659 | WAUFGCFL8BA067416

WAUFGCFL8BA078125 | WAUFGCFL8BA041012 | WAUFGCFL8BA038367 | WAUFGCFL8BA072714 | WAUFGCFL8BA073278 |

WAUFGCFL8BA065620

| WAUFGCFL8BA035808 | WAUFGCFL8BA026106; WAUFGCFL8BA086211 | WAUFGCFL8BA005174 | WAUFGCFL8BA041270 | WAUFGCFL8BA032147; WAUFGCFL8BA065603 | WAUFGCFL8BA098018

WAUFGCFL8BA062927; WAUFGCFL8BA020953; WAUFGCFL8BA066282 | WAUFGCFL8BA090999 | WAUFGCFL8BA008432 | WAUFGCFL8BA099590 | WAUFGCFL8BA062118; WAUFGCFL8BA091540; WAUFGCFL8BA066542 | WAUFGCFL8BA071059 | WAUFGCFL8BA034027 | WAUFGCFL8BA060286; WAUFGCFL8BA077542 | WAUFGCFL8BA058294 | WAUFGCFL8BA057758 | WAUFGCFL8BA069974 | WAUFGCFL8BA080280; WAUFGCFL8BA039163; WAUFGCFL8BA084376 | WAUFGCFL8BA068548 | WAUFGCFL8BA011931;

WAUFGCFL8BA014120

; WAUFGCFL8BA016398; WAUFGCFL8BA030804 | WAUFGCFL8BA042306; WAUFGCFL8BA069263 | WAUFGCFL8BA079310; WAUFGCFL8BA018992 | WAUFGCFL8BA042757 | WAUFGCFL8BA099184 | WAUFGCFL8BA045688; WAUFGCFL8BA088802 | WAUFGCFL8BA012576; WAUFGCFL8BA019477 | WAUFGCFL8BA001979; WAUFGCFL8BA076505 | WAUFGCFL8BA073555 | WAUFGCFL8BA025022; WAUFGCFL8BA019589 | WAUFGCFL8BA018295 | WAUFGCFL8BA076889; WAUFGCFL8BA061650

WAUFGCFL8BA009841 | WAUFGCFL8BA044525; WAUFGCFL8BA062880 | WAUFGCFL8BA064645; WAUFGCFL8BA072969 | WAUFGCFL8BA043200 | WAUFGCFL8BA027403 | WAUFGCFL8BA086726 | WAUFGCFL8BA082384; WAUFGCFL8BA065732 | WAUFGCFL8BA068730 | WAUFGCFL8BA047991 | WAUFGCFL8BA007118; WAUFGCFL8BA061079 | WAUFGCFL8BA072793 | WAUFGCFL8BA087956; WAUFGCFL8BA073670 | WAUFGCFL8BA095071 | WAUFGCFL8BA005451; WAUFGCFL8BA026350 | WAUFGCFL8BA012531 | WAUFGCFL8BA082238 | WAUFGCFL8BA087925 | WAUFGCFL8BA082756 | WAUFGCFL8BA050776; WAUFGCFL8BA061633; WAUFGCFL8BA043407 | WAUFGCFL8BA021598; WAUFGCFL8BA008494 | WAUFGCFL8BA071384 | WAUFGCFL8BA026669; WAUFGCFL8BA065701; WAUFGCFL8BA008317

WAUFGCFL8BA088301 | WAUFGCFL8BA036005 | WAUFGCFL8BA049837

WAUFGCFL8BA038546 | WAUFGCFL8BA046629 | WAUFGCFL8BA076701 | WAUFGCFL8BA014814; WAUFGCFL8BA031953

WAUFGCFL8BA006101

| WAUFGCFL8BA006731 | WAUFGCFL8BA001335; WAUFGCFL8BA088363; WAUFGCFL8BA060336 | WAUFGCFL8BA000329 | WAUFGCFL8BA004817; WAUFGCFL8BA016045 | WAUFGCFL8BA085169 | WAUFGCFL8BA006647; WAUFGCFL8BA072356 | WAUFGCFL8BA083759 | WAUFGCFL8BA094731 | WAUFGCFL8BA095247 | WAUFGCFL8BA029376 | WAUFGCFL8BA059624; WAUFGCFL8BA048610; WAUFGCFL8BA066511 | WAUFGCFL8BA004042 | WAUFGCFL8BA045075 | WAUFGCFL8BA040782; WAUFGCFL8BA026736; WAUFGCFL8BA066833 | WAUFGCFL8BA005708 | WAUFGCFL8BA047795 | WAUFGCFL8BA094650; WAUFGCFL8BA097810 | WAUFGCFL8BA014795 | WAUFGCFL8BA009046 | WAUFGCFL8BA078724; WAUFGCFL8BA030771; WAUFGCFL8BA013890; WAUFGCFL8BA091408 | WAUFGCFL8BA074060 | WAUFGCFL8BA045996 | WAUFGCFL8BA055430 | WAUFGCFL8BA053595 | WAUFGCFL8BA056772 | WAUFGCFL8BA097225; WAUFGCFL8BA090128; WAUFGCFL8BA026607 | WAUFGCFL8BA044735; WAUFGCFL8BA073118

WAUFGCFL8BA007412 | WAUFGCFL8BA061017 | WAUFGCFL8BA034688;

WAUFGCFL8BA027255

| WAUFGCFL8BA082997 | WAUFGCFL8BA012593; WAUFGCFL8BA089948 | WAUFGCFL8BA028518 | WAUFGCFL8BA090811 | WAUFGCFL8BA066590; WAUFGCFL8BA040491 | WAUFGCFL8BA040524

WAUFGCFL8BA033203 | WAUFGCFL8BA063916; WAUFGCFL8BA015851; WAUFGCFL8BA042774; WAUFGCFL8BA053998 | WAUFGCFL8BA077489 | WAUFGCFL8BA029944; WAUFGCFL8BA026624 |

WAUFGCFL8BA055816

| WAUFGCFL8BA075760; WAUFGCFL8BA098343 | WAUFGCFL8BA081834

WAUFGCFL8BA056058 | WAUFGCFL8BA097130 | WAUFGCFL8BA052866 | WAUFGCFL8BA020015 | WAUFGCFL8BA092591 | WAUFGCFL8BA064757 | WAUFGCFL8BA080845 | WAUFGCFL8BA039051 | WAUFGCFL8BA075855 | WAUFGCFL8BA071675 | WAUFGCFL8BA050325 | WAUFGCFL8BA033976; WAUFGCFL8BA036263 | WAUFGCFL8BA065777 | WAUFGCFL8BA086452 | WAUFGCFL8BA070607; WAUFGCFL8BA004431 | WAUFGCFL8BA014571 | WAUFGCFL8BA024825; WAUFGCFL8BA086998; WAUFGCFL8BA031032; WAUFGCFL8BA075967; WAUFGCFL8BA012920 | WAUFGCFL8BA027529 | WAUFGCFL8BA017566; WAUFGCFL8BA060062 | WAUFGCFL8BA037638 | WAUFGCFL8BA039177 | WAUFGCFL8BA008978; WAUFGCFL8BA085351 | WAUFGCFL8BA093630 | WAUFGCFL8BA090145

WAUFGCFL8BA011136 | WAUFGCFL8BA082854 | WAUFGCFL8BA018152; WAUFGCFL8BA039454 | WAUFGCFL8BA046520 | WAUFGCFL8BA065973 | WAUFGCFL8BA048042 | WAUFGCFL8BA022749 | WAUFGCFL8BA045271 | WAUFGCFL8BA052270 | WAUFGCFL8BA075791 | WAUFGCFL8BA076228; WAUFGCFL8BA053290 | WAUFGCFL8BA032696; WAUFGCFL8BA068341 | WAUFGCFL8BA066430 | WAUFGCFL8BA042919; WAUFGCFL8BA023514 | WAUFGCFL8BA076276 | WAUFGCFL8BA070994 | WAUFGCFL8BA093692 | WAUFGCFL8BA073197; WAUFGCFL8BA060854 | WAUFGCFL8BA088413; WAUFGCFL8BA015154 | WAUFGCFL8BA019883; WAUFGCFL8BA095555 | WAUFGCFL8BA071370 | WAUFGCFL8BA006762 | WAUFGCFL8BA070235 | WAUFGCFL8BA018183 | WAUFGCFL8BA031158 | WAUFGCFL8BA066668 | WAUFGCFL8BA071272 | WAUFGCFL8BA051054 | WAUFGCFL8BA023920; WAUFGCFL8BA099413 | WAUFGCFL8BA055461 | WAUFGCFL8BA099699

WAUFGCFL8BA003540 | WAUFGCFL8BA058733; WAUFGCFL8BA013646 | WAUFGCFL8BA012660 | WAUFGCFL8BA039390; WAUFGCFL8BA076231; WAUFGCFL8BA005725; WAUFGCFL8BA062166; WAUFGCFL8BA081705; WAUFGCFL8BA075290 | WAUFGCFL8BA048283 | WAUFGCFL8BA067139; WAUFGCFL8BA076472 | WAUFGCFL8BA033380 | WAUFGCFL8BA029684 | WAUFGCFL8BA073832 | WAUFGCFL8BA042788 | WAUFGCFL8BA078352 | WAUFGCFL8BA081770 | WAUFGCFL8BA014084;

WAUFGCFL8BA065214

| WAUFGCFL8BA051880 | WAUFGCFL8BA039292 | WAUFGCFL8BA089156 | WAUFGCFL8BA058117; WAUFGCFL8BA045299 | WAUFGCFL8BA055587; WAUFGCFL8BA047781 | WAUFGCFL8BA050101; WAUFGCFL8BA056786; WAUFGCFL8BA022573 | WAUFGCFL8BA093370; WAUFGCFL8BA019432 | WAUFGCFL8BA024047; WAUFGCFL8BA006955 | WAUFGCFL8BA090629

WAUFGCFL8BA010004 | WAUFGCFL8BA025747 | WAUFGCFL8BA092347 | WAUFGCFL8BA025991 | WAUFGCFL8BA072812; WAUFGCFL8BA074298; WAUFGCFL8BA044170 |

WAUFGCFL8BA067755

; WAUFGCFL8BA094521

WAUFGCFL8BA016594 | WAUFGCFL8BA019642 | WAUFGCFL8BA028857 | WAUFGCFL8BA085267

WAUFGCFL8BA064080 | WAUFGCFL8BA034934; WAUFGCFL8BA077329 | WAUFGCFL8BA054052

WAUFGCFL8BA054309 | WAUFGCFL8BA084152; WAUFGCFL8BA080800 | WAUFGCFL8BA055508 | WAUFGCFL8BA084930; WAUFGCFL8BA025361 | WAUFGCFL8BA059610 | WAUFGCFL8BA037560 | WAUFGCFL8BA058926; WAUFGCFL8BA044198 | WAUFGCFL8BA017065 | WAUFGCFL8BA014117 | WAUFGCFL8BA088430 | WAUFGCFL8BA091005 | WAUFGCFL8BA044377; WAUFGCFL8BA088167; WAUFGCFL8BA033962; WAUFGCFL8BA042239; WAUFGCFL8BA051264 | WAUFGCFL8BA024551; WAUFGCFL8BA076410 | WAUFGCFL8BA080568 | WAUFGCFL8BA022055 | WAUFGCFL8BA039146

WAUFGCFL8BA009399; WAUFGCFL8BA063186 | WAUFGCFL8BA042676 | WAUFGCFL8BA016644

WAUFGCFL8BA041141 | WAUFGCFL8BA011153; WAUFGCFL8BA043892 | WAUFGCFL8BA059459 | WAUFGCFL8BA046095; WAUFGCFL8BA045657; WAUFGCFL8BA056576 | WAUFGCFL8BA021763 | WAUFGCFL8BA026977 | WAUFGCFL8BA083454 | WAUFGCFL8BA081879 | WAUFGCFL8BA045089 | WAUFGCFL8BA072308 | WAUFGCFL8BA003179; WAUFGCFL8BA093496; WAUFGCFL8BA050762 | WAUFGCFL8BA040636 | WAUFGCFL8BA002162 | WAUFGCFL8BA067948; WAUFGCFL8BA071224 | WAUFGCFL8BA077668 | WAUFGCFL8BA065942; WAUFGCFL8BA002517 | WAUFGCFL8BA049398 | WAUFGCFL8BA015025 | WAUFGCFL8BA028289; WAUFGCFL8BA076018; WAUFGCFL8BA091506

WAUFGCFL8BA013453; WAUFGCFL8BA073040 | WAUFGCFL8BA067674; WAUFGCFL8BA042564 | WAUFGCFL8BA025831; WAUFGCFL8BA059235 | WAUFGCFL8BA002937 | WAUFGCFL8BA098214; WAUFGCFL8BA018779 | WAUFGCFL8BA041298; WAUFGCFL8BA001173; WAUFGCFL8BA042841 | WAUFGCFL8BA012934 | WAUFGCFL8BA017518 | WAUFGCFL8BA014828; WAUFGCFL8BA012738; WAUFGCFL8BA023464 | WAUFGCFL8BA028325 | WAUFGCFL8BA050745 | WAUFGCFL8BA063401 | WAUFGCFL8BA085494; WAUFGCFL8BA079095 | WAUFGCFL8BA007006; WAUFGCFL8BA086242 | WAUFGCFL8BA012139; WAUFGCFL8BA035288 | WAUFGCFL8BA053192; WAUFGCFL8BA022430 | WAUFGCFL8BA014943 | WAUFGCFL8BA072826

WAUFGCFL8BA020175 | WAUFGCFL8BA086984 | WAUFGCFL8BA005921 | WAUFGCFL8BA083745 | WAUFGCFL8BA066539; WAUFGCFL8BA067450; WAUFGCFL8BA066640; WAUFGCFL8BA090159 | WAUFGCFL8BA023447; WAUFGCFL8BA037171 | WAUFGCFL8BA028521 | WAUFGCFL8BA044928 | WAUFGCFL8BA028177; WAUFGCFL8BA000203 | WAUFGCFL8BA092350 | WAUFGCFL8BA047831 | WAUFGCFL8BA023223

WAUFGCFL8BA053533 | WAUFGCFL8BA041057 | WAUFGCFL8BA069019 | WAUFGCFL8BA074852 | WAUFGCFL8BA099783 | WAUFGCFL8BA022220 | WAUFGCFL8BA033072 | WAUFGCFL8BA034402; WAUFGCFL8BA088895 | WAUFGCFL8BA020452 | WAUFGCFL8BA070820; WAUFGCFL8BA090842; WAUFGCFL8BA044430; WAUFGCFL8BA094857 | WAUFGCFL8BA046209 | WAUFGCFL8BA053709; WAUFGCFL8BA004574; WAUFGCFL8BA094924 | WAUFGCFL8BA017180; WAUFGCFL8BA085396

WAUFGCFL8BA003554 | WAUFGCFL8BA071403 | WAUFGCFL8BA040085; WAUFGCFL8BA009032 | WAUFGCFL8BA028471; WAUFGCFL8BA066900 | WAUFGCFL8BA092123 | WAUFGCFL8BA038613 | WAUFGCFL8BA001965; WAUFGCFL8BA006843 | WAUFGCFL8BA066735; WAUFGCFL8BA070073; WAUFGCFL8BA018605 | WAUFGCFL8BA056190

WAUFGCFL8BA061941; WAUFGCFL8BA049921; WAUFGCFL8BA084068 | WAUFGCFL8BA012707; WAUFGCFL8BA006891 | WAUFGCFL8BA049160 | WAUFGCFL8BA037798 | WAUFGCFL8BA007619 | WAUFGCFL8BA017731; WAUFGCFL8BA052592 | WAUFGCFL8BA015512 | WAUFGCFL8BA051684 | WAUFGCFL8BA089903 | WAUFGCFL8BA026879 | WAUFGCFL8BA091165; WAUFGCFL8BA023111 | WAUFGCFL8BA061387; WAUFGCFL8BA076343; WAUFGCFL8BA027546 | WAUFGCFL8BA050907; WAUFGCFL8BA028924; WAUFGCFL8BA051877; WAUFGCFL8BA049465 | WAUFGCFL8BA086466; WAUFGCFL8BA032181 | WAUFGCFL8BA090341; WAUFGCFL8BA050275; WAUFGCFL8BA012285

WAUFGCFL8BA038093 | WAUFGCFL8BA093532 | WAUFGCFL8BA023609; WAUFGCFL8BA040698 | WAUFGCFL8BA043276 | WAUFGCFL8BA045691; WAUFGCFL8BA036960 | WAUFGCFL8BA075662; WAUFGCFL8BA031595

WAUFGCFL8BA077735 | WAUFGCFL8BA054293; WAUFGCFL8BA093725; WAUFGCFL8BA015994; WAUFGCFL8BA050843 | WAUFGCFL8BA060823; WAUFGCFL8BA013680; WAUFGCFL8BA088606 | WAUFGCFL8BA058988 | WAUFGCFL8BA057842 | WAUFGCFL8BA087309 | WAUFGCFL8BA097015; WAUFGCFL8BA083583 | WAUFGCFL8BA087648; WAUFGCFL8BA055959 | WAUFGCFL8BA082241; WAUFGCFL8BA014893; WAUFGCFL8BA047375; WAUFGCFL8BA020001 | WAUFGCFL8BA058991 | WAUFGCFL8BA019754 | WAUFGCFL8BA089643 | WAUFGCFL8BA059879 | WAUFGCFL8BA064225; WAUFGCFL8BA099363; WAUFGCFL8BA003764 | WAUFGCFL8BA099928 | WAUFGCFL8BA085804 | WAUFGCFL8BA069103; WAUFGCFL8BA007250; WAUFGCFL8BA062555 | WAUFGCFL8BA031533 | WAUFGCFL8BA003487; WAUFGCFL8BA083227

WAUFGCFL8BA002324; WAUFGCFL8BA097371 | WAUFGCFL8BA001884

WAUFGCFL8BA065391 | WAUFGCFL8BA017132; WAUFGCFL8BA080506 | WAUFGCFL8BA020063 | WAUFGCFL8BA009144; WAUFGCFL8BA034299; WAUFGCFL8BA018197; WAUFGCFL8BA049191; WAUFGCFL8BA008639 | WAUFGCFL8BA092431 | WAUFGCFL8BA018426; WAUFGCFL8BA090906

WAUFGCFL8BA031547

WAUFGCFL8BA061907; WAUFGCFL8BA032603 | WAUFGCFL8BA091814 | WAUFGCFL8BA056433 | WAUFGCFL8BA005627; WAUFGCFL8BA026252; WAUFGCFL8BA098150 | WAUFGCFL8BA037185; WAUFGCFL8BA098584; WAUFGCFL8BA020709 | WAUFGCFL8BA003778 | WAUFGCFL8BA036490 | WAUFGCFL8BA079288 | WAUFGCFL8BA042953

WAUFGCFL8BA086595 | WAUFGCFL8BA046937 | WAUFGCFL8BA097192 | WAUFGCFL8BA033220; WAUFGCFL8BA061129 | WAUFGCFL8BA087858; WAUFGCFL8BA060157 | WAUFGCFL8BA094017; WAUFGCFL8BA022752 | WAUFGCFL8BA082840 | WAUFGCFL8BA093417; WAUFGCFL8BA099329 | WAUFGCFL8BA043827 | WAUFGCFL8BA098679

WAUFGCFL8BA019379; WAUFGCFL8BA058263 | WAUFGCFL8BA074138; WAUFGCFL8BA005532 | WAUFGCFL8BA027112; WAUFGCFL8BA047649 | WAUFGCFL8BA081817

WAUFGCFL8BA076133 | WAUFGCFL8BA083339; WAUFGCFL8BA056691; WAUFGCFL8BA033590; WAUFGCFL8BA037333 | WAUFGCFL8BA089965 | WAUFGCFL8BA023867 | WAUFGCFL8BA008530 | WAUFGCFL8BA045612 | WAUFGCFL8BA085589; WAUFGCFL8BA058053; WAUFGCFL8BA049000

WAUFGCFL8BA061468 | WAUFGCFL8BA086841 | WAUFGCFL8BA059588 | WAUFGCFL8BA086824; WAUFGCFL8BA034562 | WAUFGCFL8BA046677 | WAUFGCFL8BA055136 | WAUFGCFL8BA045254; WAUFGCFL8BA050583; WAUFGCFL8BA011637 | WAUFGCFL8BA048882 | WAUFGCFL8BA096687 | WAUFGCFL8BA087603 | WAUFGCFL8BA031337 | WAUFGCFL8BA094955; WAUFGCFL8BA026414 | WAUFGCFL8BA093501 | WAUFGCFL8BA032231; WAUFGCFL8BA068579

WAUFGCFL8BA061325 | WAUFGCFL8BA041673 | WAUFGCFL8BA002226

WAUFGCFL8BA009807 | WAUFGCFL8BA028938 | WAUFGCFL8BA008950; WAUFGCFL8BA050468 | WAUFGCFL8BA064113 | WAUFGCFL8BA060188; WAUFGCFL8BA076519

WAUFGCFL8BA088086

WAUFGCFL8BA053015 | WAUFGCFL8BA013033 | WAUFGCFL8BA093823 | WAUFGCFL8BA012996; WAUFGCFL8BA083678 | WAUFGCFL8BA052947; WAUFGCFL8BA099556; WAUFGCFL8BA070087 | WAUFGCFL8BA060059; WAUFGCFL8BA095376 | WAUFGCFL8BA061423;

WAUFGCFL8BA072762

; WAUFGCFL8BA095121

WAUFGCFL8BA051197; WAUFGCFL8BA035839 | WAUFGCFL8BA004266 | WAUFGCFL8BA071191 | WAUFGCFL8BA093899; WAUFGCFL8BA054326 | WAUFGCFL8BA095118; WAUFGCFL8BA051801

WAUFGCFL8BA012822

WAUFGCFL8BA057095

| WAUFGCFL8BA093465 | WAUFGCFL8BA083146

WAUFGCFL8BA012416 | WAUFGCFL8BA067688; WAUFGCFL8BA088024 | WAUFGCFL8BA007233 | WAUFGCFL8BA096382; WAUFGCFL8BA020340; WAUFGCFL8BA040250; WAUFGCFL8BA019737 | WAUFGCFL8BA099203; WAUFGCFL8BA073541; WAUFGCFL8BA013405; WAUFGCFL8BA075869 | WAUFGCFL8BA074401; WAUFGCFL8BA046288; WAUFGCFL8BA084362 | WAUFGCFL8BA096429; WAUFGCFL8BA010312; WAUFGCFL8BA091974 | WAUFGCFL8BA033525 | WAUFGCFL8BA010326 | WAUFGCFL8BA066721; WAUFGCFL8BA094308 | WAUFGCFL8BA081994; WAUFGCFL8BA076696 | WAUFGCFL8BA082739 | WAUFGCFL8BA054228 | WAUFGCFL8BA028969 | WAUFGCFL8BA067349; WAUFGCFL8BA044914; WAUFGCFL8BA070509 | WAUFGCFL8BA076780; WAUFGCFL8BA005210; WAUFGCFL8BA049790; WAUFGCFL8BA035615 | WAUFGCFL8BA031077 | WAUFGCFL8BA006311 | WAUFGCFL8BA075838 | WAUFGCFL8BA023397; WAUFGCFL8BA065536 | WAUFGCFL8BA019706; WAUFGCFL8BA071448 | WAUFGCFL8BA031290 | WAUFGCFL8BA086936; WAUFGCFL8BA016868 | WAUFGCFL8BA069523; WAUFGCFL8BA061180; WAUFGCFL8BA033461 | WAUFGCFL8BA064399; WAUFGCFL8BA007667 | WAUFGCFL8BA019818; WAUFGCFL8BA078321 | WAUFGCFL8BA088881 | WAUFGCFL8BA036408; WAUFGCFL8BA003716 | WAUFGCFL8BA045304 | WAUFGCFL8BA099847; WAUFGCFL8BA009371 | WAUFGCFL8BA017650 | WAUFGCFL8BA038515; WAUFGCFL8BA039907; WAUFGCFL8BA025988 | WAUFGCFL8BA097418; WAUFGCFL8BA038577; WAUFGCFL8BA043701 | WAUFGCFL8BA087620

WAUFGCFL8BA007748 | WAUFGCFL8BA071871 | WAUFGCFL8BA052740; WAUFGCFL8BA026056 | WAUFGCFL8BA039597 | WAUFGCFL8BA005403 |

WAUFGCFL8BA099704

; WAUFGCFL8BA059817 | WAUFGCFL8BA017602 | WAUFGCFL8BA085527; WAUFGCFL8BA036361

WAUFGCFL8BA080988 | WAUFGCFL8BA067934 | WAUFGCFL8BA096690; WAUFGCFL8BA066525 | WAUFGCFL8BA048106 | WAUFGCFL8BA012979; WAUFGCFL8BA076049 | WAUFGCFL8BA056836

WAUFGCFL8BA059140; WAUFGCFL8BA088749 | WAUFGCFL8BA005885 | WAUFGCFL8BA034156 | WAUFGCFL8BA076553; WAUFGCFL8BA050955 | WAUFGCFL8BA001352 | WAUFGCFL8BA047084 | WAUFGCFL8BA024632; WAUFGCFL8BA070932 | WAUFGCFL8BA043987; WAUFGCFL8BA039938 | WAUFGCFL8BA098519; WAUFGCFL8BA025117

WAUFGCFL8BA082224; WAUFGCFL8BA094275; WAUFGCFL8BA044704 | WAUFGCFL8BA052737; WAUFGCFL8BA086208 | WAUFGCFL8BA023576; WAUFGCFL8BA028647; WAUFGCFL8BA072129 | WAUFGCFL8BA095541; WAUFGCFL8BA083048; WAUFGCFL8BA070686 | WAUFGCFL8BA035243 | WAUFGCFL8BA061003; WAUFGCFL8BA056366 | WAUFGCFL8BA018734

WAUFGCFL8BA020239 | WAUFGCFL8BA051216; WAUFGCFL8BA025120 | WAUFGCFL8BA095331 | WAUFGCFL8BA019866 | WAUFGCFL8BA032987; WAUFGCFL8BA089383; WAUFGCFL8BA085138; WAUFGCFL8BA035436 | WAUFGCFL8BA003134 | WAUFGCFL8BA049871 | WAUFGCFL8BA049644 | WAUFGCFL8BA018961; WAUFGCFL8BA065486 | WAUFGCFL8BA000766; WAUFGCFL8BA045643; WAUFGCFL8BA060160 | WAUFGCFL8BA078786

WAUFGCFL8BA071093

WAUFGCFL8BA024226; WAUFGCFL8BA079274; WAUFGCFL8BA035453 | WAUFGCFL8BA066332 | WAUFGCFL8BA003991 | WAUFGCFL8BA018247 | WAUFGCFL8BA014229 | WAUFGCFL8BA039468 | WAUFGCFL8BA016577

WAUFGCFL8BA040989; WAUFGCFL8BA005207 | WAUFGCFL8BA059042 | WAUFGCFL8BA049319 | WAUFGCFL8BA031502; WAUFGCFL8BA083731 | WAUFGCFL8BA070140; WAUFGCFL8BA058893 |

WAUFGCFL8BA063060WAUFGCFL8BA073345 | WAUFGCFL8BA042046 | WAUFGCFL8BA051295; WAUFGCFL8BA096060; WAUFGCFL8BA068405 | WAUFGCFL8BA049126 | WAUFGCFL8BA038823 | WAUFGCFL8BA078867

WAUFGCFL8BA094129

WAUFGCFL8BA024520 | WAUFGCFL8BA036134 | WAUFGCFL8BA021181 | WAUFGCFL8BA051409 | WAUFGCFL8BA073068; WAUFGCFL8BA023979 | WAUFGCFL8BA017292 | WAUFGCFL8BA088945 | WAUFGCFL8BA071630; WAUFGCFL8BA001674 | WAUFGCFL8BA076245; WAUFGCFL8BA034450; WAUFGCFL8BA023108 | WAUFGCFL8BA088671; WAUFGCFL8BA081669; WAUFGCFL8BA081025 | WAUFGCFL8BA022444; WAUFGCFL8BA038319; WAUFGCFL8BA060384 | WAUFGCFL8BA020726 | WAUFGCFL8BA016949 | WAUFGCFL8BA087438 | WAUFGCFL8BA088508

WAUFGCFL8BA077315 | WAUFGCFL8BA002209 | WAUFGCFL8BA010911; WAUFGCFL8BA060689; WAUFGCFL8BA032021 | WAUFGCFL8BA014375 | WAUFGCFL8BA077931 | WAUFGCFL8BA077492; WAUFGCFL8BA038966; WAUFGCFL8BA030706 | WAUFGCFL8BA063205 | WAUFGCFL8BA034285

WAUFGCFL8BA001125; WAUFGCFL8BA059896; WAUFGCFL8BA015719 | WAUFGCFL8BA031483 | WAUFGCFL8BA061695 | WAUFGCFL8BA072650; WAUFGCFL8BA047442 | WAUFGCFL8BA078433

WAUFGCFL8BA073782 | WAUFGCFL8BA035176 | WAUFGCFL8BA001075 |

WAUFGCFL8BA006941

; WAUFGCFL8BA001738; WAUFGCFL8BA096477 | WAUFGCFL8BA048784; WAUFGCFL8BA079145 | WAUFGCFL8BA032942; WAUFGCFL8BA009709 | WAUFGCFL8BA077802 | WAUFGCFL8BA055573 | WAUFGCFL8BA036277; WAUFGCFL8BA062765 | WAUFGCFL8BA033783 | WAUFGCFL8BA036120 | WAUFGCFL8BA041575; WAUFGCFL8BA062670 | WAUFGCFL8BA065181 | WAUFGCFL8BA084989 | WAUFGCFL8BA029734 | WAUFGCFL8BA003344 | WAUFGCFL8BA018670 | WAUFGCFL8BA069182

WAUFGCFL8BA085687 | WAUFGCFL8BA037431; WAUFGCFL8BA050356 | WAUFGCFL8BA075001; WAUFGCFL8BA083423

WAUFGCFL8BA012349; WAUFGCFL8BA060417; WAUFGCFL8BA014859 | WAUFGCFL8BA033623 | WAUFGCFL8BA045965 | WAUFGCFL8BA075807 | WAUFGCFL8BA003389 | WAUFGCFL8BA097791; WAUFGCFL8BA039261; WAUFGCFL8BA084569; WAUFGCFL8BA079226; WAUFGCFL8BA039857; WAUFGCFL8BA015087 | WAUFGCFL8BA069845

WAUFGCFL8BA091845; WAUFGCFL8BA084846 | WAUFGCFL8BA099153

WAUFGCFL8BA037445; WAUFGCFL8BA068226; WAUFGCFL8BA091215 | WAUFGCFL8BA062135 | WAUFGCFL8BA052642; WAUFGCFL8BA060529 | WAUFGCFL8BA005157; WAUFGCFL8BA047845 | WAUFGCFL8BA052138; WAUFGCFL8BA085625 | WAUFGCFL8BA014585

WAUFGCFL8BA076309; WAUFGCFL8BA006602 | WAUFGCFL8BA008107 | WAUFGCFL8BA045402; WAUFGCFL8BA014540 | WAUFGCFL8BA057131 | WAUFGCFL8BA030379 | WAUFGCFL8BA057761 | WAUFGCFL8BA051961 | WAUFGCFL8BA078478; WAUFGCFL8BA079582 | WAUFGCFL8BA066296 | WAUFGCFL8BA069831 | WAUFGCFL8BA022038 | WAUFGCFL8BA039888; WAUFGCFL8BA060644; WAUFGCFL8BA077265 | WAUFGCFL8BA029474; WAUFGCFL8BA079517 | WAUFGCFL8BA095930 | WAUFGCFL8BA042161 | WAUFGCFL8BA051281 | WAUFGCFL8BA081784 | WAUFGCFL8BA057291; WAUFGCFL8BA004851; WAUFGCFL8BA008446; WAUFGCFL8BA088069; WAUFGCFL8BA033430 | WAUFGCFL8BA088265; WAUFGCFL8BA058036; WAUFGCFL8BA074995; WAUFGCFL8BA059882; WAUFGCFL8BA059137; WAUFGCFL8BA079887; WAUFGCFL8BA078383

WAUFGCFL8BA023710 | WAUFGCFL8BA005224 | WAUFGCFL8BA013744; WAUFGCFL8BA070042

WAUFGCFL8BA098035; WAUFGCFL8BA045397

WAUFGCFL8BA070574 | WAUFGCFL8BA091747 | WAUFGCFL8BA044895

WAUFGCFL8BA037963; WAUFGCFL8BA010472 | WAUFGCFL8BA009564 | WAUFGCFL8BA079081 | WAUFGCFL8BA085978 | WAUFGCFL8BA067156 |

WAUFGCFL8BA032214

| WAUFGCFL8BA098052 | WAUFGCFL8BA046663; WAUFGCFL8BA031130; WAUFGCFL8BA088685; WAUFGCFL8BA038630; WAUFGCFL8BA087746 | WAUFGCFL8BA089741; WAUFGCFL8BA027045 | WAUFGCFL8BA021309 | WAUFGCFL8BA066329 | WAUFGCFL8BA089531 | WAUFGCFL8BA083616 | WAUFGCFL8BA035596 | WAUFGCFL8BA080408; WAUFGCFL8BA001383 | WAUFGCFL8BA044315 | WAUFGCFL8BA085897; WAUFGCFL8BA035694 | WAUFGCFL8BA057887; WAUFGCFL8BA099654 | WAUFGCFL8BA000511; WAUFGCFL8BA018491 | WAUFGCFL8BA016174; WAUFGCFL8BA035517; WAUFGCFL8BA058618 | WAUFGCFL8BA023321 | WAUFGCFL8BA088783

WAUFGCFL8BA014750 | WAUFGCFL8BA002453; WAUFGCFL8BA020614

WAUFGCFL8BA001108 | WAUFGCFL8BA002145 | WAUFGCFL8BA008088 | WAUFGCFL8BA036862

WAUFGCFL8BA073703; WAUFGCFL8BA081476 | WAUFGCFL8BA099041 | WAUFGCFL8BA092476 | WAUFGCFL8BA038627 | WAUFGCFL8BA043911 | WAUFGCFL8BA030897 | WAUFGCFL8BA043567 | WAUFGCFL8BA076388 | WAUFGCFL8BA090114 | WAUFGCFL8BA060742; WAUFGCFL8BA099475; WAUFGCFL8BA054200 |

WAUFGCFL8BA075600

| WAUFGCFL8BA035355 | WAUFGCFL8BA084457; WAUFGCFL8BA010259; WAUFGCFL8BA097385; WAUFGCFL8BA027563

WAUFGCFL8BA060692 | WAUFGCFL8BA025912; WAUFGCFL8BA044086 | WAUFGCFL8BA020984; WAUFGCFL8BA056982; WAUFGCFL8BA086628 | WAUFGCFL8BA000296;

WAUFGCFL8BA012609WAUFGCFL8BA032035; WAUFGCFL8BA036411 | WAUFGCFL8BA064404; WAUFGCFL8BA064175; WAUFGCFL8BA082546 | WAUFGCFL8BA074365 | WAUFGCFL8BA064824 | WAUFGCFL8BA054861 | WAUFGCFL8BA063110; WAUFGCFL8BA000086; WAUFGCFL8BA039826; WAUFGCFL8BA050826; WAUFGCFL8BA010617 | WAUFGCFL8BA073829 | WAUFGCFL8BA067805 | WAUFGCFL8BA066072 | WAUFGCFL8BA093241

WAUFGCFL8BA051118 | WAUFGCFL8BA002680; WAUFGCFL8BA012092 | WAUFGCFL8BA097077 | WAUFGCFL8BA070171; WAUFGCFL8BA080635 | WAUFGCFL8BA086015; WAUFGCFL8BA037039 | WAUFGCFL8BA030527; WAUFGCFL8BA020788 | WAUFGCFL8BA044606 | WAUFGCFL8BA049885 | WAUFGCFL8BA032004 | WAUFGCFL8BA086273; WAUFGCFL8BA068940 | WAUFGCFL8BA020645 | WAUFGCFL8BA083020 | WAUFGCFL8BA069716 | WAUFGCFL8BA082417 | WAUFGCFL8BA046100 | WAUFGCFL8BA065052 | WAUFGCFL8BA015106; WAUFGCFL8BA012366 | WAUFGCFL8BA057825 | WAUFGCFL8BA072552 | WAUFGCFL8BA051412; WAUFGCFL8BA012724 | WAUFGCFL8BA058599; WAUFGCFL8BA016787

WAUFGCFL8BA063706; WAUFGCFL8BA092963; WAUFGCFL8BA089707 | WAUFGCFL8BA069134 | WAUFGCFL8BA098570 | WAUFGCFL8BA046016 | WAUFGCFL8BA083566 | WAUFGCFL8BA021228 | WAUFGCFL8BA019236 | WAUFGCFL8BA060983 | WAUFGCFL8BA078030 | WAUFGCFL8BA085429 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a S4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUFGCFL8BA0.
WAUFGCFL8BA028485; WAUFGCFL8BA089027; WAUFGCFL8BA011413; WAUFGCFL8BA095040 | WAUFGCFL8BA036831; WAUFGCFL8BA060076 | WAUFGCFL8BA046081; WAUFGCFL8BA094390; WAUFGCFL8BA014165; WAUFGCFL8BA092266 | WAUFGCFL8BA007281 | WAUFGCFL8BA048624 | WAUFGCFL8BA029524 | WAUFGCFL8BA045349 | WAUFGCFL8BA045206; WAUFGCFL8BA034819 | WAUFGCFL8BA017552 | WAUFGCFL8BA056268 | WAUFGCFL8BA051748 | WAUFGCFL8BA090176 | WAUFGCFL8BA042516 | WAUFGCFL8BA056559

WAUFGCFL8BA096348 | WAUFGCFL8BA072941; WAUFGCFL8BA070428 | WAUFGCFL8BA079923

WAUFGCFL8BA040829 | WAUFGCFL8BA030639 | WAUFGCFL8BA032665 | WAUFGCFL8BA035405; WAUFGCFL8BA046162 | WAUFGCFL8BA084085; WAUFGCFL8BA045951 | WAUFGCFL8BA020077 | WAUFGCFL8BA015283 | WAUFGCFL8BA034304 | WAUFGCFL8BA046145 | WAUFGCFL8BA098701 | WAUFGCFL8BA091473 | WAUFGCFL8BA097953; WAUFGCFL8BA004414 | WAUFGCFL8BA030821; WAUFGCFL8BA003442 | WAUFGCFL8BA080425 | WAUFGCFL8BA027918; WAUFGCFL8BA086659 | WAUFGCFL8BA052107 | WAUFGCFL8BA018250 | WAUFGCFL8BA013811 | WAUFGCFL8BA064340 | WAUFGCFL8BA042130 | WAUFGCFL8BA035064 | WAUFGCFL8BA082174; WAUFGCFL8BA049403; WAUFGCFL8BA080277 | WAUFGCFL8BA065472 | WAUFGCFL8BA013422; WAUFGCFL8BA005479 | WAUFGCFL8BA070848 | WAUFGCFL8BA097709 | WAUFGCFL8BA075547 | WAUFGCFL8BA026221 | WAUFGCFL8BA020869 | WAUFGCFL8BA011718; WAUFGCFL8BA043133 | WAUFGCFL8BA085091 | WAUFGCFL8BA083258; WAUFGCFL8BA011797

WAUFGCFL8BA007877 | WAUFGCFL8BA033766 | WAUFGCFL8BA031127;

WAUFGCFL8BA099038

; WAUFGCFL8BA002940; WAUFGCFL8BA097175; WAUFGCFL8BA011749 | WAUFGCFL8BA009712; WAUFGCFL8BA044427; WAUFGCFL8BA057209 | WAUFGCFL8BA077136;

WAUFGCFL8BA048154

; WAUFGCFL8BA034724 | WAUFGCFL8BA062202; WAUFGCFL8BA071837 | WAUFGCFL8BA074947 | WAUFGCFL8BA036165 | WAUFGCFL8BA030513; WAUFGCFL8BA011895 | WAUFGCFL8BA016871; WAUFGCFL8BA016143 | WAUFGCFL8BA027577 | WAUFGCFL8BA085236 | WAUFGCFL8BA047182 | WAUFGCFL8BA052639 | WAUFGCFL8BA017891

WAUFGCFL8BA042158 | WAUFGCFL8BA031497 | WAUFGCFL8BA084815 |

WAUFGCFL8BA005353

| WAUFGCFL8BA050261 | WAUFGCFL8BA081607 | WAUFGCFL8BA030981 | WAUFGCFL8BA016613

WAUFGCFL8BA067724 | WAUFGCFL8BA062930; WAUFGCFL8BA039809 | WAUFGCFL8BA024114 | WAUFGCFL8BA033847 | WAUFGCFL8BA066041; WAUFGCFL8BA022590 | WAUFGCFL8BA096169 | WAUFGCFL8BA090923; WAUFGCFL8BA001058 | WAUFGCFL8BA026185 | WAUFGCFL8BA071482 | WAUFGCFL8BA021911 | WAUFGCFL8BA019382 | WAUFGCFL8BA014442 | WAUFGCFL8BA054147

WAUFGCFL8BA041401 | WAUFGCFL8BA038711 | WAUFGCFL8BA044752 | WAUFGCFL8BA027479 | WAUFGCFL8BA005076; WAUFGCFL8BA091098 | WAUFGCFL8BA022864; WAUFGCFL8BA036988; WAUFGCFL8BA051149; WAUFGCFL8BA067027 | WAUFGCFL8BA085365 | WAUFGCFL8BA033833

WAUFGCFL8BA000122

WAUFGCFL8BA098066; WAUFGCFL8BA046761; WAUFGCFL8BA043830; WAUFGCFL8BA029247; WAUFGCFL8BA043746 | WAUFGCFL8BA001531; WAUFGCFL8BA050857 | WAUFGCFL8BA016966 | WAUFGCFL8BA021665; WAUFGCFL8BA026994 | WAUFGCFL8BA010844; WAUFGCFL8BA049207 | WAUFGCFL8BA079579

WAUFGCFL8BA024064 | WAUFGCFL8BA037851 | WAUFGCFL8BA099623; WAUFGCFL8BA082868 | WAUFGCFL8BA009435 | WAUFGCFL8BA014022

WAUFGCFL8BA033802 | WAUFGCFL8BA023612; WAUFGCFL8BA004641; WAUFGCFL8BA038241 | WAUFGCFL8BA097113 | WAUFGCFL8BA080019 | WAUFGCFL8BA063012; WAUFGCFL8BA077055 | WAUFGCFL8BA067223 | WAUFGCFL8BA006325 | WAUFGCFL8BA057386 | WAUFGCFL8BA026493 | WAUFGCFL8BA008785 | WAUFGCFL8BA003053 | WAUFGCFL8BA042497 | WAUFGCFL8BA081056

WAUFGCFL8BA026901 | WAUFGCFL8BA050227 | WAUFGCFL8BA023982 | WAUFGCFL8BA072115 | WAUFGCFL8BA042810; WAUFGCFL8BA020273 | WAUFGCFL8BA057226 | WAUFGCFL8BA084572; WAUFGCFL8BA029068 | WAUFGCFL8BA048655 | WAUFGCFL8BA094499; WAUFGCFL8BA034240 | WAUFGCFL8BA012125

WAUFGCFL8BA056349 | WAUFGCFL8BA009418 | WAUFGCFL8BA097824 | WAUFGCFL8BA053841

WAUFGCFL8BA049210; WAUFGCFL8BA045772 | WAUFGCFL8BA023013 | WAUFGCFL8BA029233 | WAUFGCFL8BA056965 | WAUFGCFL8BA030530; WAUFGCFL8BA094714; WAUFGCFL8BA068243 | WAUFGCFL8BA054617; WAUFGCFL8BA054651; WAUFGCFL8BA030608 | WAUFGCFL8BA046775 | WAUFGCFL8BA062992

WAUFGCFL8BA024873 | WAUFGCFL8BA020838 | WAUFGCFL8BA099606 | WAUFGCFL8BA003733 | WAUFGCFL8BA019527 | WAUFGCFL8BA031550 | WAUFGCFL8BA080067 | WAUFGCFL8BA008625; WAUFGCFL8BA053659; WAUFGCFL8BA065682 | WAUFGCFL8BA036702 | WAUFGCFL8BA042970 | WAUFGCFL8BA092297 | WAUFGCFL8BA076150 | WAUFGCFL8BA002534 | WAUFGCFL8BA030964 | WAUFGCFL8BA020483

WAUFGCFL8BA030995 | WAUFGCFL8BA020080 | WAUFGCFL8BA059767; WAUFGCFL8BA063415; WAUFGCFL8BA071692 | WAUFGCFL8BA059719

WAUFGCFL8BA046842; WAUFGCFL8BA057260; WAUFGCFL8BA037817 | WAUFGCFL8BA007880; WAUFGCFL8BA062703 | WAUFGCFL8BA005773 | WAUFGCFL8BA026073 | WAUFGCFL8BA055802; WAUFGCFL8BA021245 | WAUFGCFL8BA001321 | WAUFGCFL8BA079761 | WAUFGCFL8BA012612; WAUFGCFL8BA010942; WAUFGCFL8BA080070; WAUFGCFL8BA067500 | WAUFGCFL8BA042998; WAUFGCFL8BA010746 | WAUFGCFL8BA040958 | WAUFGCFL8BA078044; WAUFGCFL8BA040622

WAUFGCFL8BA065195 | WAUFGCFL8BA077993; WAUFGCFL8BA042662 | WAUFGCFL8BA010939 | WAUFGCFL8BA031841 | WAUFGCFL8BA081753; WAUFGCFL8BA031970 | WAUFGCFL8BA000072;

WAUFGCFL8BA016661

| WAUFGCFL8BA002047 | WAUFGCFL8BA022010 | WAUFGCFL8BA092395 | WAUFGCFL8BA065925; WAUFGCFL8BA032195 | WAUFGCFL8BA091084 | WAUFGCFL8BA006938 | WAUFGCFL8BA077587 | WAUFGCFL8BA095765; WAUFGCFL8BA008933; WAUFGCFL8BA080392 | WAUFGCFL8BA061762 | WAUFGCFL8BA069439 | WAUFGCFL8BA016367; WAUFGCFL8BA092445; WAUFGCFL8BA038403 | WAUFGCFL8BA074379 | WAUFGCFL8BA022959 | WAUFGCFL8BA041527 | WAUFGCFL8BA047201 | WAUFGCFL8BA024100; WAUFGCFL8BA069537 | WAUFGCFL8BA086838 | WAUFGCFL8BA082627 | WAUFGCFL8BA003960 | WAUFGCFL8BA050485 | WAUFGCFL8BA031922; WAUFGCFL8BA089920 | WAUFGCFL8BA030074 | WAUFGCFL8BA049613 | WAUFGCFL8BA049076 | WAUFGCFL8BA079467 | WAUFGCFL8BA061471; WAUFGCFL8BA057677 | WAUFGCFL8BA083681; WAUFGCFL8BA047943 | WAUFGCFL8BA096611; WAUFGCFL8BA099346; WAUFGCFL8BA047411 | WAUFGCFL8BA034710; WAUFGCFL8BA011007; WAUFGCFL8BA064077

WAUFGCFL8BA022587 | WAUFGCFL8BA031208; WAUFGCFL8BA061440 | WAUFGCFL8BA016448 | WAUFGCFL8BA085270 | WAUFGCFL8BA051250 |

WAUFGCFL8BA070722WAUFGCFL8BA043763; WAUFGCFL8BA064578

WAUFGCFL8BA073510 | WAUFGCFL8BA065889; WAUFGCFL8BA004056

WAUFGCFL8BA003831

WAUFGCFL8BA053631; WAUFGCFL8BA020533 | WAUFGCFL8BA073636 | WAUFGCFL8BA083728 | WAUFGCFL8BA086788; WAUFGCFL8BA060093 | WAUFGCFL8BA063382 | WAUFGCFL8BA020029 | WAUFGCFL8BA013629; WAUFGCFL8BA029412

WAUFGCFL8BA061549 | WAUFGCFL8BA000539; WAUFGCFL8BA072860 |

WAUFGCFL8BA059011WAUFGCFL8BA055380 | WAUFGCFL8BA012190; WAUFGCFL8BA051829 | WAUFGCFL8BA002677 | WAUFGCFL8BA006163

WAUFGCFL8BA078447 | WAUFGCFL8BA010262 | WAUFGCFL8BA017678 | WAUFGCFL8BA073152; WAUFGCFL8BA087410; WAUFGCFL8BA083812; WAUFGCFL8BA079890 | WAUFGCFL8BA060790; WAUFGCFL8BA073331; WAUFGCFL8BA012321; WAUFGCFL8BA074849 | WAUFGCFL8BA078822 | WAUFGCFL8BA081574; WAUFGCFL8BA098925

WAUFGCFL8BA066413

WAUFGCFL8BA053810; WAUFGCFL8BA002663 | WAUFGCFL8BA086693 | WAUFGCFL8BA081848; WAUFGCFL8BA030656 | WAUFGCFL8BA013145 | WAUFGCFL8BA035890 | WAUFGCFL8BA094311 | WAUFGCFL8BA085219 | WAUFGCFL8BA053824 | WAUFGCFL8BA007247; WAUFGCFL8BA052964 | WAUFGCFL8BA006034 | WAUFGCFL8BA017437; WAUFGCFL8BA064838; WAUFGCFL8BA060918 | WAUFGCFL8BA009452; WAUFGCFL8BA075306

WAUFGCFL8BA007135 | WAUFGCFL8BA047487; WAUFGCFL8BA083132; WAUFGCFL8BA026283

WAUFGCFL8BA037879

WAUFGCFL8BA005126 | WAUFGCFL8BA035128 | WAUFGCFL8BA003599 | WAUFGCFL8BA082160; WAUFGCFL8BA077279; WAUFGCFL8BA027367 | WAUFGCFL8BA088556; WAUFGCFL8BA094230 | WAUFGCFL8BA019768 | WAUFGCFL8BA098617 | WAUFGCFL8BA033704 | WAUFGCFL8BA070946 | WAUFGCFL8BA092705

WAUFGCFL8BA068520; WAUFGCFL8BA054729; WAUFGCFL8BA068050 | WAUFGCFL8BA095099

WAUFGCFL8BA089884 | WAUFGCFL8BA094163; WAUFGCFL8BA060868 | WAUFGCFL8BA017664; WAUFGCFL8BA008009 | WAUFGCFL8BA041303; WAUFGCFL8BA054035; WAUFGCFL8BA034657; WAUFGCFL8BA025800; WAUFGCFL8BA053628; WAUFGCFL8BA082742; WAUFGCFL8BA065763 | WAUFGCFL8BA064001; WAUFGCFL8BA034447; WAUFGCFL8BA087570 | WAUFGCFL8BA078481 | WAUFGCFL8BA075550; WAUFGCFL8BA076584 | WAUFGCFL8BA007913

WAUFGCFL8BA007636 | WAUFGCFL8BA023366 | WAUFGCFL8BA059056; WAUFGCFL8BA021617

WAUFGCFL8BA087164; WAUFGCFL8BA038059 | WAUFGCFL8BA016319 | WAUFGCFL8BA090274 | WAUFGCFL8BA031726 | WAUFGCFL8BA083003 | WAUFGCFL8BA005577 | WAUFGCFL8BA049062; WAUFGCFL8BA030477 | WAUFGCFL8BA084538 | WAUFGCFL8BA019656 | WAUFGCFL8BA036604; WAUFGCFL8BA046405 | WAUFGCFL8BA015591 | WAUFGCFL8BA000430 | WAUFGCFL8BA088203 | WAUFGCFL8BA033069; WAUFGCFL8BA062782; WAUFGCFL8BA079100 | WAUFGCFL8BA046338 | WAUFGCFL8BA056822; WAUFGCFL8BA087729 | WAUFGCFL8BA029426; WAUFGCFL8BA072809; WAUFGCFL8BA078738; WAUFGCFL8BA040121 | WAUFGCFL8BA077377 | WAUFGCFL8BA059283 | WAUFGCFL8BA006972; WAUFGCFL8BA021116 |

WAUFGCFL8BA005319

| WAUFGCFL8BA056657 | WAUFGCFL8BA006356 | WAUFGCFL8BA009595 | WAUFGCFL8BA027613; WAUFGCFL8BA073734 | WAUFGCFL8BA049577; WAUFGCFL8BA024016 | WAUFGCFL8BA029555 | WAUFGCFL8BA067299; WAUFGCFL8BA092302 | WAUFGCFL8BA004106

WAUFGCFL8BA080103; WAUFGCFL8BA021438; WAUFGCFL8BA081686 | WAUFGCFL8BA010889; WAUFGCFL8BA050146; WAUFGCFL8BA060210; WAUFGCFL8BA006017 | WAUFGCFL8BA081445 | WAUFGCFL8BA016997 | WAUFGCFL8BA075872 | WAUFGCFL8BA017020 | WAUFGCFL8BA062846 | WAUFGCFL8BA076536

WAUFGCFL8BA093773 | WAUFGCFL8BA033282; WAUFGCFL8BA000816 | WAUFGCFL8BA054214

WAUFGCFL8BA023819; WAUFGCFL8BA014800 | WAUFGCFL8BA078965; WAUFGCFL8BA029166 | WAUFGCFL8BA023898; WAUFGCFL8BA033556 | WAUFGCFL8BA003618 | WAUFGCFL8BA026560 | WAUFGCFL8BA055976; WAUFGCFL8BA098133; WAUFGCFL8BA025568 | WAUFGCFL8BA084684; WAUFGCFL8BA060711; WAUFGCFL8BA093031 | WAUFGCFL8BA025585; WAUFGCFL8BA044962 | WAUFGCFL8BA082952 | WAUFGCFL8BA004882 | WAUFGCFL8BA082501; WAUFGCFL8BA043438 | WAUFGCFL8BA022167 | WAUFGCFL8BA097838 | WAUFGCFL8BA027854 | WAUFGCFL8BA076374 | WAUFGCFL8BA088072 | WAUFGCFL8BA029717 | WAUFGCFL8BA050535 | WAUFGCFL8BA077590; WAUFGCFL8BA009547 | WAUFGCFL8BA091599

WAUFGCFL8BA058781; WAUFGCFL8BA068601; WAUFGCFL8BA064886 | WAUFGCFL8BA035999; WAUFGCFL8BA025666 | WAUFGCFL8BA071367 | WAUFGCFL8BA051541; WAUFGCFL8BA088847 | WAUFGCFL8BA001013 | WAUFGCFL8BA024999 | WAUFGCFL8BA028843 | WAUFGCFL8BA003845 | WAUFGCFL8BA005546 | WAUFGCFL8BA015848; WAUFGCFL8BA026137 | WAUFGCFL8BA020791; WAUFGCFL8BA080487 | WAUFGCFL8BA026266 | WAUFGCFL8BA056853 | WAUFGCFL8BA092770 | WAUFGCFL8BA015655

WAUFGCFL8BA015798; WAUFGCFL8BA011671 | WAUFGCFL8BA072373 | WAUFGCFL8BA029961 | WAUFGCFL8BA033315 | WAUFGCFL8BA020256 | WAUFGCFL8BA064872 | WAUFGCFL8BA016983

WAUFGCFL8BA014991; WAUFGCFL8BA069358 | WAUFGCFL8BA022914; WAUFGCFL8BA043150 | WAUFGCFL8BA095927; WAUFGCFL8BA058747 | WAUFGCFL8BA037929 | WAUFGCFL8BA091781; WAUFGCFL8BA026686 | WAUFGCFL8BA033279; WAUFGCFL8BA071532; WAUFGCFL8BA019530 | WAUFGCFL8BA013078; WAUFGCFL8BA052074 | WAUFGCFL8BA059154 | WAUFGCFL8BA031743 | WAUFGCFL8BA074348 | WAUFGCFL8BA038305 | WAUFGCFL8BA078285 | WAUFGCFL8BA079677 | WAUFGCFL8BA041253

WAUFGCFL8BA002615 | WAUFGCFL8BA017583; WAUFGCFL8BA060322 | WAUFGCFL8BA052821 | WAUFGCFL8BA077637 | WAUFGCFL8BA039535 | WAUFGCFL8BA016417; WAUFGCFL8BA005286 | WAUFGCFL8BA070154 | WAUFGCFL8BA068680

WAUFGCFL8BA046372; WAUFGCFL8BA001514

WAUFGCFL8BA038692 | WAUFGCFL8BA005241 | WAUFGCFL8BA071904; WAUFGCFL8BA032228 | WAUFGCFL8BA004686 | WAUFGCFL8BA073877 | WAUFGCFL8BA007183 | WAUFGCFL8BA020306; WAUFGCFL8BA019575 | WAUFGCFL8BA034982 | WAUFGCFL8BA056044; WAUFGCFL8BA052429 | WAUFGCFL8BA091344 | WAUFGCFL8BA062152 | WAUFGCFL8BA063981;

WAUFGCFL8BA071885

| WAUFGCFL8BA095894; WAUFGCFL8BA075211 | WAUFGCFL8BA055721 | WAUFGCFL8BA024467 | WAUFGCFL8BA039969 | WAUFGCFL8BA093658; WAUFGCFL8BA036585 | WAUFGCFL8BA082644; WAUFGCFL8BA044217; WAUFGCFL8BA022458; WAUFGCFL8BA087679; WAUFGCFL8BA068954 | WAUFGCFL8BA030138 |

WAUFGCFL8BA096267

| WAUFGCFL8BA004316 | WAUFGCFL8BA006504; WAUFGCFL8BA099766; WAUFGCFL8BA089934; WAUFGCFL8BA025148 | WAUFGCFL8BA076911; WAUFGCFL8BA054567 | WAUFGCFL8BA047151; WAUFGCFL8BA039213 | WAUFGCFL8BA042113 | WAUFGCFL8BA014098 | WAUFGCFL8BA099072; WAUFGCFL8BA099721 | WAUFGCFL8BA024002; WAUFGCFL8BA020354 | WAUFGCFL8BA071255 | WAUFGCFL8BA016255; WAUFGCFL8BA017535 | WAUFGCFL8BA028051 | WAUFGCFL8BA099122 | WAUFGCFL8BA063043 | WAUFGCFL8BA067903 | WAUFGCFL8BA051815 | WAUFGCFL8BA014196; WAUFGCFL8BA013663 | WAUFGCFL8BA050454 | WAUFGCFL8BA067576 | WAUFGCFL8BA067660 |

WAUFGCFL8BA064922

| WAUFGCFL8BA023738 | WAUFGCFL8BA040930; WAUFGCFL8BA006289 | WAUFGCFL8BA056660; WAUFGCFL8BA016322 | WAUFGCFL8BA085639 | WAUFGCFL8BA053287; WAUFGCFL8BA020242; WAUFGCFL8BA012514; WAUFGCFL8BA033217 | WAUFGCFL8BA045531; WAUFGCFL8BA053919 | WAUFGCFL8BA065519 | WAUFGCFL8BA048865; WAUFGCFL8BA079176 | WAUFGCFL8BA007779 | WAUFGCFL8BA089402; WAUFGCFL8BA092221 | WAUFGCFL8BA056707; WAUFGCFL8BA029846; WAUFGCFL8BA035551 | WAUFGCFL8BA058666 | WAUFGCFL8BA049059 | WAUFGCFL8BA093871 | WAUFGCFL8BA001397 | WAUFGCFL8BA090467; WAUFGCFL8BA092042; WAUFGCFL8BA061096 | WAUFGCFL8BA044041; WAUFGCFL8BA098973; WAUFGCFL8BA058909 | WAUFGCFL8BA042614 | WAUFGCFL8BA024730

WAUFGCFL8BA063270 | WAUFGCFL8BA003392 | WAUFGCFL8BA071742; WAUFGCFL8BA006146 | WAUFGCFL8BA020161 | WAUFGCFL8BA050342 | WAUFGCFL8BA034187 | WAUFGCFL8BA043357 | WAUFGCFL8BA072437; WAUFGCFL8BA061891 | WAUFGCFL8BA057985; WAUFGCFL8BA046260 | WAUFGCFL8BA024484; WAUFGCFL8BA026719; WAUFGCFL8BA048686 | WAUFGCFL8BA007894 | WAUFGCFL8BA073894 | WAUFGCFL8BA056593 | WAUFGCFL8BA056898 | WAUFGCFL8BA057534 | WAUFGCFL8BA027188

WAUFGCFL8BA033248; WAUFGCFL8BA015963; WAUFGCFL8BA053807 | WAUFGCFL8BA070476; WAUFGCFL8BA002243; WAUFGCFL8BA082983; WAUFGCFL8BA089013 | WAUFGCFL8BA071613; WAUFGCFL8BA090243

WAUFGCFL8BA028793; WAUFGCFL8BA057372 | WAUFGCFL8BA087522 | WAUFGCFL8BA021519 | WAUFGCFL8BA047912 | WAUFGCFL8BA052799 | WAUFGCFL8BA053922 | WAUFGCFL8BA048252 | WAUFGCFL8BA061406; WAUFGCFL8BA026333 | WAUFGCFL8BA037591 | WAUFGCFL8BA031421 | WAUFGCFL8BA073717 | WAUFGCFL8BA016658; WAUFGCFL8BA028776 | WAUFGCFL8BA068260

WAUFGCFL8BA027000 | WAUFGCFL8BA016451; WAUFGCFL8BA029538 | WAUFGCFL8BA023769 |

WAUFGCFL8BA041754

; WAUFGCFL8BA049515; WAUFGCFL8BA038871 | WAUFGCFL8BA013789; WAUFGCFL8BA052575; WAUFGCFL8BA068632; WAUFGCFL8BA006633; WAUFGCFL8BA038210; WAUFGCFL8BA094583; WAUFGCFL8BA097614; WAUFGCFL8BA085558; WAUFGCFL8BA079808 | WAUFGCFL8BA009516 | WAUFGCFL8BA006437; WAUFGCFL8BA043858 | WAUFGCFL8BA076066; WAUFGCFL8BA079341 | WAUFGCFL8BA027725 | WAUFGCFL8BA010729 | WAUFGCFL8BA089495

WAUFGCFL8BA093207; WAUFGCFL8BA021035; WAUFGCFL8BA002646 | WAUFGCFL8BA078318 | WAUFGCFL8BA066105; WAUFGCFL8BA093028 | WAUFGCFL8BA038899; WAUFGCFL8BA003263; WAUFGCFL8BA051121; WAUFGCFL8BA097757

WAUFGCFL8BA061373 | WAUFGCFL8BA028082 | WAUFGCFL8BA073538 | WAUFGCFL8BA046727 | WAUFGCFL8BA007197; WAUFGCFL8BA014439 | WAUFGCFL8BA019186 | WAUFGCFL8BA068923; WAUFGCFL8BA058327 | WAUFGCFL8BA087973;

WAUFGCFL8BA004834

| WAUFGCFL8BA050258 | WAUFGCFL8BA040023 | WAUFGCFL8BA009872; WAUFGCFL8BA015137 | WAUFGCFL8BA016191 | WAUFGCFL8BA065648

WAUFGCFL8BA037820; WAUFGCFL8BA075614; WAUFGCFL8BA066427; WAUFGCFL8BA027594 | WAUFGCFL8BA023481 | WAUFGCFL8BA031578 | WAUFGCFL8BA067044; WAUFGCFL8BA099749 | WAUFGCFL8BA063091; WAUFGCFL8BA037946 | WAUFGCFL8BA059204 | WAUFGCFL8BA018510

WAUFGCFL8BA023142 | WAUFGCFL8BA059803; WAUFGCFL8BA014747 | WAUFGCFL8BA021004; WAUFGCFL8BA059364 | WAUFGCFL8BA027658 | WAUFGCFL8BA014974; WAUFGCFL8BA032892 | WAUFGCFL8BA053662; WAUFGCFL8BA078514 | WAUFGCFL8BA089593; WAUFGCFL8BA002405; WAUFGCFL8BA071921; WAUFGCFL8BA035291 | WAUFGCFL8BA023948 | WAUFGCFL8BA021066 | WAUFGCFL8BA054276; WAUFGCFL8BA017406

WAUFGCFL8BA076326; WAUFGCFL8BA010276; WAUFGCFL8BA079758 | WAUFGCFL8BA035016 | WAUFGCFL8BA080702 | WAUFGCFL8BA097211 | WAUFGCFL8BA045495 | WAUFGCFL8BA082482 | WAUFGCFL8BA061194 | WAUFGCFL8BA082112 | WAUFGCFL8BA098388; WAUFGCFL8BA076620

WAUFGCFL8BA003795; WAUFGCFL8BA087035 | WAUFGCFL8BA000475 | WAUFGCFL8BA098326; WAUFGCFL8BA006048; WAUFGCFL8BA026591; WAUFGCFL8BA079419 | WAUFGCFL8BA027692; WAUFGCFL8BA024887 | WAUFGCFL8BA051491 | WAUFGCFL8BA069747 | WAUFGCFL8BA079968; WAUFGCFL8BA055718 | WAUFGCFL8BA051099 | WAUFGCFL8BA082711 | WAUFGCFL8BA092736; WAUFGCFL8BA021925 | WAUFGCFL8BA085057 | WAUFGCFL8BA042290 | WAUFGCFL8BA041480 | WAUFGCFL8BA050051

WAUFGCFL8BA072583; WAUFGCFL8BA095054 | WAUFGCFL8BA008351; WAUFGCFL8BA073507 | WAUFGCFL8BA000718 | WAUFGCFL8BA014408 | WAUFGCFL8BA079680 | WAUFGCFL8BA041169 | WAUFGCFL8BA012786; WAUFGCFL8BA076486 | WAUFGCFL8BA082319; WAUFGCFL8BA073653 | WAUFGCFL8BA051345; WAUFGCFL8BA013193 | WAUFGCFL8BA055878; WAUFGCFL8BA001724; WAUFGCFL8BA077301 | WAUFGCFL8BA035422 | WAUFGCFL8BA052365 | WAUFGCFL8BA073412; WAUFGCFL8BA018748; WAUFGCFL8BA086919; WAUFGCFL8BA049384 | WAUFGCFL8BA029300; WAUFGCFL8BA014182; WAUFGCFL8BA041821 | WAUFGCFL8BA081462; WAUFGCFL8BA090646 | WAUFGCFL8BA047344; WAUFGCFL8BA052219 | WAUFGCFL8BA041883;

WAUFGCFL8BA076892

| WAUFGCFL8BA066508 | WAUFGCFL8BA071725

WAUFGCFL8BA079291 | WAUFGCFL8BA037204 | WAUFGCFL8BA082496 | WAUFGCFL8BA097029; WAUFGCFL8BA024470; WAUFGCFL8BA016756 | WAUFGCFL8BA025263; WAUFGCFL8BA003635 | WAUFGCFL8BA017874 | WAUFGCFL8BA081333 | WAUFGCFL8BA013551

WAUFGCFL8BA089271 | WAUFGCFL8BA027076; WAUFGCFL8BA003943 | WAUFGCFL8BA016739 | WAUFGCFL8BA098102; WAUFGCFL8BA024159 | WAUFGCFL8BA067402 | WAUFGCFL8BA055458 | WAUFGCFL8BA007605; WAUFGCFL8BA049157 | WAUFGCFL8BA020158 | WAUFGCFL8BA072518 | WAUFGCFL8BA005904 |

WAUFGCFL8BA030110WAUFGCFL8BA048445 | WAUFGCFL8BA063768 | WAUFGCFL8BA048171 | WAUFGCFL8BA089724 | WAUFGCFL8BA029443 | WAUFGCFL8BA070395

WAUFGCFL8BA089853

WAUFGCFL8BA012819; WAUFGCFL8BA062989 | WAUFGCFL8BA038286 | WAUFGCFL8BA082949 | WAUFGCFL8BA077105 | WAUFGCFL8BA053550 | WAUFGCFL8BA068274

WAUFGCFL8BA099671 | WAUFGCFL8BA097421 | WAUFGCFL8BA009659 | WAUFGCFL8BA087066; WAUFGCFL8BA044332; WAUFGCFL8BA057999; WAUFGCFL8BA027451 | WAUFGCFL8BA005496 | WAUFGCFL8BA016630 | WAUFGCFL8BA018345; WAUFGCFL8BA035467 | WAUFGCFL8BA013176 | WAUFGCFL8BA043441 | WAUFGCFL8BA068372 | WAUFGCFL8BA024209 | WAUFGCFL8BA087360 | WAUFGCFL8BA060305 | WAUFGCFL8BA083468; WAUFGCFL8BA083065 | WAUFGCFL8BA085799; WAUFGCFL8BA084359; WAUFGCFL8BA016708 | WAUFGCFL8BA079629

WAUFGCFL8BA088752 | WAUFGCFL8BA070364 | WAUFGCFL8BA064371 | WAUFGCFL8BA063219 | WAUFGCFL8BA031001; WAUFGCFL8BA001562; WAUFGCFL8BA030818 | WAUFGCFL8BA058859 | WAUFGCFL8BA072048; WAUFGCFL8BA057050 | WAUFGCFL8BA030088 | WAUFGCFL8BA054892 | WAUFGCFL8BA039003 | WAUFGCFL8BA041530 | WAUFGCFL8BA009158; WAUFGCFL8BA048588; WAUFGCFL8BA003473 | WAUFGCFL8BA093305; WAUFGCFL8BA045660

WAUFGCFL8BA067657

WAUFGCFL8BA023237 | WAUFGCFL8BA008124 | WAUFGCFL8BA041611; WAUFGCFL8BA064533; WAUFGCFL8BA004199 | WAUFGCFL8BA021553; WAUFGCFL8BA017857 | WAUFGCFL8BA048896; WAUFGCFL8BA052186 | WAUFGCFL8BA024968; WAUFGCFL8BA021696 | WAUFGCFL8BA003070 | WAUFGCFL8BA039521; WAUFGCFL8BA063074 | WAUFGCFL8BA032567; WAUFGCFL8BA099105 | WAUFGCFL8BA085740; WAUFGCFL8BA052589; WAUFGCFL8BA028907 | WAUFGCFL8BA080442 | WAUFGCFL8BA089092; WAUFGCFL8BA067478 | WAUFGCFL8BA045948

WAUFGCFL8BA069361 | WAUFGCFL8BA038224 | WAUFGCFL8BA034481 | WAUFGCFL8BA002968 | WAUFGCFL8BA014599 | WAUFGCFL8BA093529; WAUFGCFL8BA089867 | WAUFGCFL8BA096897 | WAUFGCFL8BA037607 | WAUFGCFL8BA003957 | WAUFGCFL8BA083440 | WAUFGCFL8BA093353; WAUFGCFL8BA092820 | WAUFGCFL8BA048347 | WAUFGCFL8BA096091 | WAUFGCFL8BA090422 | WAUFGCFL8BA049336 | WAUFGCFL8BA064547; WAUFGCFL8BA080778 | WAUFGCFL8BA049580 | WAUFGCFL8BA096608; WAUFGCFL8BA083308 | WAUFGCFL8BA059090 | WAUFGCFL8BA022122 | WAUFGCFL8BA070056; WAUFGCFL8BA034626 | WAUFGCFL8BA040555; WAUFGCFL8BA050471; WAUFGCFL8BA099458; WAUFGCFL8BA029362 | WAUFGCFL8BA011511; WAUFGCFL8BA092865; WAUFGCFL8BA023741 | WAUFGCFL8BA004090; WAUFGCFL8BA044489 | WAUFGCFL8BA067772; WAUFGCFL8BA072132 | WAUFGCFL8BA033878; WAUFGCFL8BA099279 | WAUFGCFL8BA070090 | WAUFGCFL8BA094406 | WAUFGCFL8BA051152; WAUFGCFL8BA054245; WAUFGCFL8BA006910; WAUFGCFL8BA078464; WAUFGCFL8BA007507 | WAUFGCFL8BA082725; WAUFGCFL8BA079260 | WAUFGCFL8BA076293; WAUFGCFL8BA061874; WAUFGCFL8BA080120 | WAUFGCFL8BA045867 | WAUFGCFL8BA064631

WAUFGCFL8BA024596; WAUFGCFL8BA061048; WAUFGCFL8BA019673

WAUFGCFL8BA006812 | WAUFGCFL8BA011248; WAUFGCFL8BA090890 | WAUFGCFL8BA040619; WAUFGCFL8BA005661 | WAUFGCFL8BA007460 | WAUFGCFL8BA022315 | WAUFGCFL8BA035470; WAUFGCFL8BA011332; WAUFGCFL8BA010665; WAUFGCFL8BA062054 | WAUFGCFL8BA002081; WAUFGCFL8BA085706 | WAUFGCFL8BA034383 | WAUFGCFL8BA015932; WAUFGCFL8BA042273 | WAUFGCFL8BA052379 | WAUFGCFL8BA046940; WAUFGCFL8BA097063 | WAUFGCFL8BA079033; WAUFGCFL8BA010763; WAUFGCFL8BA007328 | WAUFGCFL8BA096964 | WAUFGCFL8BA030575 | WAUFGCFL8BA077119; WAUFGCFL8BA045609; WAUFGCFL8BA064628 | WAUFGCFL8BA045156 | WAUFGCFL8BA017843 | WAUFGCFL8BA096026; WAUFGCFL8BA082692; WAUFGCFL8BA080165 | WAUFGCFL8BA005594 | WAUFGCFL8BA031807 | WAUFGCFL8BA085530 | WAUFGCFL8BA050048 | WAUFGCFL8BA076083 | WAUFGCFL8BA011704

WAUFGCFL8BA053337 | WAUFGCFL8BA009290

WAUFGCFL8BA096110; WAUFGCFL8BA027806; WAUFGCFL8BA066136; WAUFGCFL8BA022346 | WAUFGCFL8BA061986 | WAUFGCFL8BA048963 | WAUFGCFL8BA025070; WAUFGCFL8BA096527 | WAUFGCFL8BA036344; WAUFGCFL8BA010021 | WAUFGCFL8BA084670 | WAUFGCFL8BA060241 | WAUFGCFL8BA010116; WAUFGCFL8BA043777

WAUFGCFL8BA046002; WAUFGCFL8BA032116; WAUFGCFL8BA085320 | WAUFGCFL8BA014683 | WAUFGCFL8BA064936; WAUFGCFL8BA051975 | WAUFGCFL8BA085401 | WAUFGCFL8BA090694 | WAUFGCFL8BA027742; WAUFGCFL8BA035663 | WAUFGCFL8BA035842 | WAUFGCFL8BA006695; WAUFGCFL8BA077038 | WAUFGCFL8BA067075 | WAUFGCFL8BA066024 | WAUFGCFL8BA025635 | WAUFGCFL8BA023304; WAUFGCFL8BA003621; WAUFGCFL8BA046064 | WAUFGCFL8BA017258; WAUFGCFL8BA077671 | WAUFGCFL8BA008673 | WAUFGCFL8BA012691 | WAUFGCFL8BA015123 | WAUFGCFL8BA063785 | WAUFGCFL8BA056478; WAUFGCFL8BA085771 | WAUFGCFL8BA026347

WAUFGCFL8BA014313 | WAUFGCFL8BA058408 | WAUFGCFL8BA015977 | WAUFGCFL8BA093790 | WAUFGCFL8BA047585 | WAUFGCFL8BA056352 | WAUFGCFL8BA050518 | WAUFGCFL8BA036375; WAUFGCFL8BA024338;

WAUFGCFL8BA008981

| WAUFGCFL8BA073443

WAUFGCFL8BA021150 | WAUFGCFL8BA039082; WAUFGCFL8BA049305 | WAUFGCFL8BA021097

WAUFGCFL8BA051622

WAUFGCFL8BA043956 | WAUFGCFL8BA062667 | WAUFGCFL8BA060191 | WAUFGCFL8BA006051 | WAUFGCFL8BA006373

WAUFGCFL8BA082269; WAUFGCFL8BA004607 | WAUFGCFL8BA062815; WAUFGCFL8BA025425 | WAUFGCFL8BA036814 | WAUFGCFL8BA096432 | WAUFGCFL8BA037624 | WAUFGCFL8BA042337 | WAUFGCFL8BA022072; WAUFGCFL8BA010410 | WAUFGCFL8BA063611 | WAUFGCFL8BA010892 | WAUFGCFL8BA040314 | WAUFGCFL8BA082966 | WAUFGCFL8BA011251; WAUFGCFL8BA032178 | WAUFGCFL8BA041706 | WAUFGCFL8BA043715 | WAUFGCFL8BA003196 | WAUFGCFL8BA050700 | WAUFGCFL8BA096933 | WAUFGCFL8BA000069 | WAUFGCFL8BA068386 | WAUFGCFL8BA005398 | WAUFGCFL8BA039258 | WAUFGCFL8BA072390; WAUFGCFL8BA038045 | WAUFGCFL8BA056514; WAUFGCFL8BA022766 | WAUFGCFL8BA001481 | WAUFGCFL8BA024386 | WAUFGCFL8BA012173; WAUFGCFL8BA086760; WAUFGCFL8BA047778;

WAUFGCFL8BA096222

| WAUFGCFL8BA075581 | WAUFGCFL8BA074267; WAUFGCFL8BA027322 | WAUFGCFL8BA059784 | WAUFGCFL8BA011234; WAUFGCFL8BA051135 | WAUFGCFL8BA097483 | WAUFGCFL8BA092414 | WAUFGCFL8BA089562

WAUFGCFL8BA020127; WAUFGCFL8BA088718 | WAUFGCFL8BA029071; WAUFGCFL8BA072213 | WAUFGCFL8BA083289 | WAUFGCFL8BA081851 | WAUFGCFL8BA096205 | WAUFGCFL8BA018944 | WAUFGCFL8BA041947; WAUFGCFL8BA077296; WAUFGCFL8BA048526 | WAUFGCFL8BA064015 | WAUFGCFL8BA049840 | WAUFGCFL8BA036733 | WAUFGCFL8BA032259

WAUFGCFL8BA010651 | WAUFGCFL8BA033931 | WAUFGCFL8BA088105; WAUFGCFL8BA024498 | WAUFGCFL8BA054472 | WAUFGCFL8BA092879 | WAUFGCFL8BA041723; WAUFGCFL8BA015896 | WAUFGCFL8BA063298 | WAUFGCFL8BA057565 | WAUFGCFL8BA058084; WAUFGCFL8BA011654 | WAUFGCFL8BA043147 | WAUFGCFL8BA063253 | WAUFGCFL8BA032343; WAUFGCFL8BA060563 | WAUFGCFL8BA029250 | WAUFGCFL8BA029202; WAUFGCFL8BA026025 | WAUFGCFL8BA008737; WAUFGCFL8BA000623; WAUFGCFL8BA042659 | WAUFGCFL8BA067822; WAUFGCFL8BA051930 | WAUFGCFL8BA059476 | WAUFGCFL8BA086872 | WAUFGCFL8BA011864 | WAUFGCFL8BA031919

WAUFGCFL8BA039342; WAUFGCFL8BA002808 | WAUFGCFL8BA055931; WAUFGCFL8BA067836 | WAUFGCFL8BA061101 | WAUFGCFL8BA093269 | WAUFGCFL8BA064435 | WAUFGCFL8BA038739 | WAUFGCFL8BA073300 | WAUFGCFL8BA065892 | WAUFGCFL8BA039437; WAUFGCFL8BA051846; WAUFGCFL8BA014506 | WAUFGCFL8BA076651; WAUFGCFL8BA061051; WAUFGCFL8BA064354 | WAUFGCFL8BA034142 | WAUFGCFL8BA003148 | WAUFGCFL8BA034691; WAUFGCFL8BA020600 | WAUFGCFL8BA028695; WAUFGCFL8BA098097; WAUFGCFL8BA022623; WAUFGCFL8BA098200 | WAUFGCFL8BA065066 | WAUFGCFL8BA098228 | WAUFGCFL8BA040247 |

WAUFGCFL8BA027689

| WAUFGCFL8BA070185 | WAUFGCFL8BA009080 | WAUFGCFL8BA057890 | WAUFGCFL8BA093238 | WAUFGCFL8BA023500 | WAUFGCFL8BA053029 | WAUFGCFL8BA003411 | WAUFGCFL8BA096107; WAUFGCFL8BA011623 | WAUFGCFL8BA080649; WAUFGCFL8BA086113; WAUFGCFL8BA021567 | WAUFGCFL8BA051605 | WAUFGCFL8BA044783 | WAUFGCFL8BA072907 | WAUFGCFL8BA032133 | WAUFGCFL8BA084779 | WAUFGCFL8BA058151; WAUFGCFL8BA029796 | WAUFGCFL8BA082837; WAUFGCFL8BA056545; WAUFGCFL8BA051569 | WAUFGCFL8BA080196; WAUFGCFL8BA090808 | WAUFGCFL8BA000184 | WAUFGCFL8BA064418 | WAUFGCFL8BA072423; WAUFGCFL8BA037543 | WAUFGCFL8BA052396 | WAUFGCFL8BA031287 | WAUFGCFL8BA051992 | WAUFGCFL8BA016823; WAUFGCFL8BA067884; WAUFGCFL8BA004896; WAUFGCFL8BA050230; WAUFGCFL8BA001030 | WAUFGCFL8BA041589

WAUFGCFL8BA098939 | WAUFGCFL8BA023268 | WAUFGCFL8BA072440 | WAUFGCFL8BA029197

WAUFGCFL8BA036795; WAUFGCFL8BA030883 | WAUFGCFL8BA019561; WAUFGCFL8BA002114 | WAUFGCFL8BA014831 | WAUFGCFL8BA002341 | WAUFGCFL8BA029216; WAUFGCFL8BA001657

WAUFGCFL8BA060675 | WAUFGCFL8BA088573 | WAUFGCFL8BA058490 | WAUFGCFL8BA051586; WAUFGCFL8BA015879 | WAUFGCFL8BA008155 | WAUFGCFL8BA045092; WAUFGCFL8BA012089; WAUFGCFL8BA041317 | WAUFGCFL8BA068114 | WAUFGCFL8BA035744

WAUFGCFL8BA045934;

WAUFGCFL8BA047280

| WAUFGCFL8BA049112

WAUFGCFL8BA067111; WAUFGCFL8BA045870; WAUFGCFL8BA045562 | WAUFGCFL8BA060398; WAUFGCFL8BA051751; WAUFGCFL8BA058313 | WAUFGCFL8BA069151 | WAUFGCFL8BA041737; WAUFGCFL8BA089528; WAUFGCFL8BA034836; WAUFGCFL8BA016126 | WAUFGCFL8BA017289 | WAUFGCFL8BA055590;

WAUFGCFL8BA013257

| WAUFGCFL8BA024288 | WAUFGCFL8BA013596 | WAUFGCFL8BA025781; WAUFGCFL8BA009130 | WAUFGCFL8BA082675 | WAUFGCFL8BA050521 | WAUFGCFL8BA006535 | WAUFGCFL8BA003814; WAUFGCFL8BA049630 | WAUFGCFL8BA059848; WAUFGCFL8BA091554; WAUFGCFL8BA078349 | WAUFGCFL8BA020922 | WAUFGCFL8BA069554 | WAUFGCFL8BA061728 | WAUFGCFL8BA001464 | WAUFGCFL8BA003585; WAUFGCFL8BA006759 | WAUFGCFL8BA077122; WAUFGCFL8BA070252 | WAUFGCFL8BA087116; WAUFGCFL8BA010083; WAUFGCFL8BA048848; WAUFGCFL8BA034495

WAUFGCFL8BA087259 | WAUFGCFL8BA075449 | WAUFGCFL8BA062278; WAUFGCFL8BA002887; WAUFGCFL8BA076147 | WAUFGCFL8BA042175

WAUFGCFL8BA070588 | WAUFGCFL8BA094034 | WAUFGCFL8BA013839;

WAUFGCFL8BA058344

| WAUFGCFL8BA002596 | WAUFGCFL8BA079193 | WAUFGCFL8BA084782 | WAUFGCFL8BA029748 | WAUFGCFL8BA027661 | WAUFGCFL8BA054469 | WAUFGCFL8BA039079; WAUFGCFL8BA072891; WAUFGCFL8BA016692; WAUFGCFL8BA019544 | WAUFGCFL8BA066234 | WAUFGCFL8BA055198 | WAUFGCFL8BA092199; WAUFGCFL8BA016420 | WAUFGCFL8BA015607; WAUFGCFL8BA095393 | WAUFGCFL8BA021522; WAUFGCFL8BA087780 | WAUFGCFL8BA067707; WAUFGCFL8BA096186

WAUFGCFL8BA055539; WAUFGCFL8BA022928 | WAUFGCFL8BA082787 | WAUFGCFL8BA089738 | WAUFGCFL8BA097564; WAUFGCFL8BA061163 | WAUFGCFL8BA028454; WAUFGCFL8BA012304 | WAUFGCFL8BA012674; WAUFGCFL8BA017924 | WAUFGCFL8BA057646

WAUFGCFL8BA056299; WAUFGCFL8BA051734

WAUFGCFL8BA029815 | WAUFGCFL8BA087861 | WAUFGCFL8BA038191; WAUFGCFL8BA037915 | WAUFGCFL8BA019611; WAUFGCFL8BA006700 | WAUFGCFL8BA045013 | WAUFGCFL8BA012223 | WAUFGCFL8BA050003; WAUFGCFL8BA039745; WAUFGCFL8BA085253 | WAUFGCFL8BA078593 | WAUFGCFL8BA059252 | WAUFGCFL8BA083342; WAUFGCFL8BA048381 | WAUFGCFL8BA068100 | WAUFGCFL8BA044959

WAUFGCFL8BA091960 | WAUFGCFL8BA035503 | WAUFGCFL8BA007443 | WAUFGCFL8BA089335 | WAUFGCFL8BA075502 | WAUFGCFL8BA003229; WAUFGCFL8BA048719 | WAUFGCFL8BA010584 | WAUFGCFL8BA038322 | WAUFGCFL8BA040068; WAUFGCFL8BA049935 | WAUFGCFL8BA027949

WAUFGCFL8BA065911; WAUFGCFL8BA013601 | WAUFGCFL8BA088833 | WAUFGCFL8BA054827; WAUFGCFL8BA031614; WAUFGCFL8BA076858 |

WAUFGCFL8BA007457

| WAUFGCFL8BA040507 | WAUFGCFL8BA005272 | WAUFGCFL8BA072633; WAUFGCFL8BA055329 | WAUFGCFL8BA064449; WAUFGCFL8BA023965 | WAUFGCFL8BA030334

WAUFGCFL8BA075175 | WAUFGCFL8BA038563; WAUFGCFL8BA074804 | WAUFGCFL8BA032732 | WAUFGCFL8BA037672; WAUFGCFL8BA036036 | WAUFGCFL8BA043973

WAUFGCFL8BA004221; WAUFGCFL8BA095250 | WAUFGCFL8BA094812; WAUFGCFL8BA048929; WAUFGCFL8BA008690 | WAUFGCFL8BA044668 | WAUFGCFL8BA010424 | WAUFGCFL8BA058246 | WAUFGCFL8BA091022 | WAUFGCFL8BA036201 | WAUFGCFL8BA093711 | WAUFGCFL8BA066170 | WAUFGCFL8BA083194 | WAUFGCFL8BA047568 | WAUFGCFL8BA075368; WAUFGCFL8BA093076 | WAUFGCFL8BA018846 | WAUFGCFL8BA085009 | WAUFGCFL8BA091859; WAUFGCFL8BA048879 | WAUFGCFL8BA025098 | WAUFGCFL8BA089870; WAUFGCFL8BA069702

WAUFGCFL8BA039731 | WAUFGCFL8BA042628 | WAUFGCFL8BA000914

WAUFGCFL8BA038935; WAUFGCFL8BA073149 | WAUFGCFL8BA033587; WAUFGCFL8BA063365 | WAUFGCFL8BA063141 | WAUFGCFL8BA039583

WAUFGCFL8BA048543 | WAUFGCFL8BA020631 | WAUFGCFL8BA094762 | WAUFGCFL8BA034772 | WAUFGCFL8BA008219 | WAUFGCFL8BA058621 | WAUFGCFL8BA047277 | WAUFGCFL8BA086290; WAUFGCFL8BA037400 | WAUFGCFL8BA048025; WAUFGCFL8BA075371; WAUFGCFL8BA011427 | WAUFGCFL8BA097855 | WAUFGCFL8BA005966 | WAUFGCFL8BA047120 | WAUFGCFL8BA054519; WAUFGCFL8BA044511; WAUFGCFL8BA035811 | WAUFGCFL8BA063771 | WAUFGCFL8BA069988 | WAUFGCFL8BA031113; WAUFGCFL8BA069070; WAUFGCFL8BA086676 | WAUFGCFL8BA054097

WAUFGCFL8BA051944

; WAUFGCFL8BA090727; WAUFGCFL8BA010066; WAUFGCFL8BA078755 | WAUFGCFL8BA014909 | WAUFGCFL8BA042693; WAUFGCFL8BA000928 | WAUFGCFL8BA013825 | WAUFGCFL8BA012478 | WAUFGCFL8BA064810 | WAUFGCFL8BA072289 | WAUFGCFL8BA038143 | WAUFGCFL8BA021326 | WAUFGCFL8BA084121 | WAUFGCFL8BA064211 | WAUFGCFL8BA026087; WAUFGCFL8BA019298

WAUFGCFL8BA093563 | WAUFGCFL8BA094471 | WAUFGCFL8BA059171 | WAUFGCFL8BA046274 | WAUFGCFL8BA093949 | WAUFGCFL8BA089447

WAUFGCFL8BA059445 | WAUFGCFL8BA099377

WAUFGCFL8BA098696 | WAUFGCFL8BA091537 | WAUFGCFL8BA061972; WAUFGCFL8BA017213; WAUFGCFL8BA025411; WAUFGCFL8BA085348 | WAUFGCFL8BA058179; WAUFGCFL8BA045514 | WAUFGCFL8BA052351 | WAUFGCFL8BA078139 | WAUFGCFL8BA090355; WAUFGCFL8BA030348 | WAUFGCFL8BA021021; WAUFGCFL8BA026476 |

WAUFGCFL8BA059395

| WAUFGCFL8BA093059; WAUFGCFL8BA073328 | WAUFGCFL8BA059025 | WAUFGCFL8BA080411 | WAUFGCFL8BA065116; WAUFGCFL8BA079775; WAUFGCFL8BA062149 | WAUFGCFL8BA045240 | WAUFGCFL8BA023528 | WAUFGCFL8BA037882 | WAUFGCFL8BA068727 | WAUFGCFL8BA072065 | WAUFGCFL8BA006664; WAUFGCFL8BA081297 | WAUFGCFL8BA075323 | WAUFGCFL8BA027871; WAUFGCFL8BA085463 | WAUFGCFL8BA044203 | WAUFGCFL8BA017860; WAUFGCFL8BA044265 | WAUFGCFL8BA065245; WAUFGCFL8BA077220 | WAUFGCFL8BA065410 | WAUFGCFL8BA044590 | WAUFGCFL8BA098021; WAUFGCFL8BA057341 | WAUFGCFL8BA059977; WAUFGCFL8BA056321; WAUFGCFL8BA062751 | WAUFGCFL8BA038479 | WAUFGCFL8BA086922; WAUFGCFL8BA048641 | WAUFGCFL8BA008270 | WAUFGCFL8BA064743 | WAUFGCFL8BA018362; WAUFGCFL8BA019964 | WAUFGCFL8BA056481; WAUFGCFL8BA024369; WAUFGCFL8BA062037; WAUFGCFL8BA098164; WAUFGCFL8BA031340 | WAUFGCFL8BA073037; WAUFGCFL8BA082403 | WAUFGCFL8BA064368 | WAUFGCFL8BA018636 | WAUFGCFL8BA087312 | WAUFGCFL8BA010049; WAUFGCFL8BA096513

WAUFGCFL8BA064595

WAUFGCFL8BA026154 | WAUFGCFL8BA064516; WAUFGCFL8BA095491; WAUFGCFL8BA055332 | WAUFGCFL8BA008110 | WAUFGCFL8BA087777; WAUFGCFL8BA051457 | WAUFGCFL8BA080375 | WAUFGCFL8BA021603 | WAUFGCFL8BA056156; WAUFGCFL8BA014179 | WAUFGCFL8BA030317 |

WAUFGCFL8BA021259

| WAUFGCFL8BA030382; WAUFGCFL8BA099668 | WAUFGCFL8BA008303 | WAUFGCFL8BA079873; WAUFGCFL8BA043696; WAUFGCFL8BA019687; WAUFGCFL8BA078934; WAUFGCFL8BA074916 | WAUFGCFL8BA040264 | WAUFGCFL8BA052818; WAUFGCFL8BA088976 | WAUFGCFL8BA051359; WAUFGCFL8BA092400; WAUFGCFL8BA000055 | WAUFGCFL8BA052558 | WAUFGCFL8BA069859 | WAUFGCFL8BA099430 | WAUFGCFL8BA096723 | WAUFGCFL8BA056769; WAUFGCFL8BA056643 | WAUFGCFL8BA036294 | WAUFGCFL8BA003926; WAUFGCFL8BA013579; WAUFGCFL8BA048932

WAUFGCFL8BA081414

| WAUFGCFL8BA066461; WAUFGCFL8BA077380 | WAUFGCFL8BA035047 | WAUFGCFL8BA069893 | WAUFGCFL8BA042211; WAUFGCFL8BA013002 | WAUFGCFL8BA036540

WAUFGCFL8BA030561 | WAUFGCFL8BA074799 | WAUFGCFL8BA000962 | WAUFGCFL8BA054911; WAUFGCFL8BA065617 | WAUFGCFL8BA026218 | WAUFGCFL8BA020399; WAUFGCFL8BA099024 | WAUFGCFL8BA084605 | WAUFGCFL8BA054777; WAUFGCFL8BA085110

WAUFGCFL8BA092333 | WAUFGCFL8BA046324; WAUFGCFL8BA008575; WAUFGCFL8BA013162

WAUFGCFL8BA069618 | WAUFGCFL8BA007765 | WAUFGCFL8BA053032 | WAUFGCFL8BA043228 | WAUFGCFL8BA073748; WAUFGCFL8BA096995; WAUFGCFL8BA033363 | WAUFGCFL8BA057923 | WAUFGCFL8BA046565 | WAUFGCFL8BA083034; WAUFGCFL8BA035324 | WAUFGCFL8BA022136 | WAUFGCFL8BA033492 | WAUFGCFL8BA093286 | WAUFGCFL8BA024517 | WAUFGCFL8BA088346; WAUFGCFL8BA062121; WAUFGCFL8BA087357; WAUFGCFL8BA061227 | WAUFGCFL8BA034660; WAUFGCFL8BA077024

WAUFGCFL8BA028017 | WAUFGCFL8BA052110 | WAUFGCFL8BA076665 |

WAUFGCFL8BA013727

; WAUFGCFL8BA008480 | WAUFGCFL8BA097368 | WAUFGCFL8BA058019; WAUFGCFL8BA063303 | WAUFGCFL8BA000833 | WAUFGCFL8BA046680 | WAUFGCFL8BA026526 | WAUFGCFL8BA098634

WAUFGCFL8BA044542 | WAUFGCFL8BA009905 | WAUFGCFL8BA015901; WAUFGCFL8BA048736 | WAUFGCFL8BA090162 | WAUFGCFL8BA022685; WAUFGCFL8BA024534 | WAUFGCFL8BA049742; WAUFGCFL8BA023724; WAUFGCFL8BA084460; WAUFGCFL8BA084622 | WAUFGCFL8BA036232 | WAUFGCFL8BA015316 | WAUFGCFL8BA061275; WAUFGCFL8BA093787; WAUFGCFL8BA018894; WAUFGCFL8BA033346 | WAUFGCFL8BA069392 | WAUFGCFL8BA000380 | WAUFGCFL8BA014344; WAUFGCFL8BA099864; WAUFGCFL8BA086807 | WAUFGCFL8BA042533 | WAUFGCFL8BA031998 | WAUFGCFL8BA076312

WAUFGCFL8BA011380 | WAUFGCFL8BA099248

WAUFGCFL8BA067285 | WAUFGCFL8BA002159 | WAUFGCFL8BA016689 | WAUFGCFL8BA004624; WAUFGCFL8BA082899; WAUFGCFL8BA059946 | WAUFGCFL8BA080294 | WAUFGCFL8BA093966; WAUFGCFL8BA074270 | WAUFGCFL8BA086094; WAUFGCFL8BA090002 | WAUFGCFL8BA092557 | WAUFGCFL8BA074589 | WAUFGCFL8BA069411 | WAUFGCFL8BA023478;

WAUFGCFL8BA008687

; WAUFGCFL8BA083602; WAUFGCFL8BA028034 | WAUFGCFL8BA045285 | WAUFGCFL8BA018569 | WAUFGCFL8BA019074 | WAUFGCFL8BA025716; WAUFGCFL8BA097256; WAUFGCFL8BA059008 | WAUFGCFL8BA011878 | WAUFGCFL8BA010570 | WAUFGCFL8BA031256 | WAUFGCFL8BA082370 | WAUFGCFL8BA009094 | WAUFGCFL8BA009242; WAUFGCFL8BA020323

WAUFGCFL8BA062894 | WAUFGCFL8BA090579 | WAUFGCFL8BA043990 | WAUFGCFL8BA011461 | WAUFGCFL8BA058828; WAUFGCFL8BA073071 | WAUFGCFL8BA081641 | WAUFGCFL8BA084720 | WAUFGCFL8BA022217; WAUFGCFL8BA011573 | WAUFGCFL8BA044931; WAUFGCFL8BA028812; WAUFGCFL8BA066167 | WAUFGCFL8BA073295

WAUFGCFL8BA082921 | WAUFGCFL8BA050812; WAUFGCFL8BA065309; WAUFGCFL8BA008995; WAUFGCFL8BA019639 | WAUFGCFL8BA018099 | WAUFGCFL8BA047523 | WAUFGCFL8BA013906 | WAUFGCFL8BA077556 | WAUFGCFL8BA027868 | WAUFGCFL8BA016885; WAUFGCFL8BA001478 | WAUFGCFL8BA094132 | WAUFGCFL8BA062295

WAUFGCFL8BA033699 | WAUFGCFL8BA002906; WAUFGCFL8BA063950; WAUFGCFL8BA097600 | WAUFGCFL8BA035078; WAUFGCFL8BA058554 | WAUFGCFL8BA093191 | WAUFGCFL8BA061776 | WAUFGCFL8BA051071 | WAUFGCFL8BA070350 | WAUFGCFL8BA088251 | WAUFGCFL8BA081168 | WAUFGCFL8BA033038; WAUFGCFL8BA059381

WAUFGCFL8BA033539; WAUFGCFL8BA015414; WAUFGCFL8BA008057; WAUFGCFL8BA074219 | WAUFGCFL8BA031306 | WAUFGCFL8BA047389; WAUFGCFL8BA091991; WAUFGCFL8BA005756 | WAUFGCFL8BA028230; WAUFGCFL8BA019740; WAUFGCFL8BA084961 | WAUFGCFL8BA076407 | WAUFGCFL8BA005787; WAUFGCFL8BA042404 | WAUFGCFL8BA055654 | WAUFGCFL8BA019267; WAUFGCFL8BA086368 | WAUFGCFL8BA098729 | WAUFGCFL8BA097645

WAUFGCFL8BA005448; WAUFGCFL8BA034464 | WAUFGCFL8BA061244 | WAUFGCFL8BA007538; WAUFGCFL8BA034898 | WAUFGCFL8BA021939; WAUFGCFL8BA057937; WAUFGCFL8BA037459 | WAUFGCFL8BA068646 | WAUFGCFL8BA047814 | WAUFGCFL8BA017695 | WAUFGCFL8BA051524; WAUFGCFL8BA047361 | WAUFGCFL8BA072230 | WAUFGCFL8BA048722 | WAUFGCFL8BA025084

WAUFGCFL8BA025621 | WAUFGCFL8BA019222 | WAUFGCFL8BA088525 | WAUFGCFL8BA008771 | WAUFGCFL8BA039941; WAUFGCFL8BA014005 | WAUFGCFL8BA042726 | WAUFGCFL8BA020841; WAUFGCFL8BA074785 | WAUFGCFL8BA096656; WAUFGCFL8BA073927

WAUFGCFL8BA051720 | WAUFGCFL8BA081221 | WAUFGCFL8BA035713 | WAUFGCFL8BA082871 | WAUFGCFL8BA086287 | WAUFGCFL8BA087987; WAUFGCFL8BA039471

WAUFGCFL8BA037848; WAUFGCFL8BA094633 | WAUFGCFL8BA041558 | WAUFGCFL8BA010178

WAUFGCFL8BA019835; WAUFGCFL8BA095314; WAUFGCFL8BA000461 | WAUFGCFL8BA033752;

WAUFGCFL8BA002825

; WAUFGCFL8BA022377; WAUFGCFL8BA046789; WAUFGCFL8BA029619; WAUFGCFL8BA091523 | WAUFGCFL8BA016918 | WAUFGCFL8BA067786; WAUFGCFL8BA015672 | WAUFGCFL8BA054522; WAUFGCFL8BA019172 | WAUFGCFL8BA027627; WAUFGCFL8BA087150; WAUFGCFL8BA035372 | WAUFGCFL8BA023187 | WAUFGCFL8BA051538 | WAUFGCFL8BA038370 | WAUFGCFL8BA057436 | WAUFGCFL8BA083647 | WAUFGCFL8BA036246 | WAUFGCFL8BA043584 | WAUFGCFL8BA048638 | WAUFGCFL8BA096947 | WAUFGCFL8BA086662 | WAUFGCFL8BA027787 | WAUFGCFL8BA066251 | WAUFGCFL8BA024453; WAUFGCFL8BA009726 | WAUFGCFL8BA074821 | WAUFGCFL8BA014425 | WAUFGCFL8BA066847 | WAUFGCFL8BA075788 | WAUFGCFL8BA061955; WAUFGCFL8BA090792 | WAUFGCFL8BA029975; WAUFGCFL8BA050566

WAUFGCFL8BA068596; WAUFGCFL8BA094423 | WAUFGCFL8BA048798

WAUFGCFL8BA076939 | WAUFGCFL8BA056237

WAUFGCFL8BA072695 | WAUFGCFL8BA004462 | WAUFGCFL8BA035758 | WAUFGCFL8BA090016; WAUFGCFL8BA054620;

WAUFGCFL8BA056805

; WAUFGCFL8BA002131

WAUFGCFL8BA013937

WAUFGCFL8BA035159 | WAUFGCFL8BA034223 | WAUFGCFL8BA045836 | WAUFGCFL8BA020936 | WAUFGCFL8BA024775; WAUFGCFL8BA062474

WAUFGCFL8BA095300 | WAUFGCFL8BA080523 | WAUFGCFL8BA010052; WAUFGCFL8BA031824; WAUFGCFL8BA088220 | WAUFGCFL8BA091912 | WAUFGCFL8BA039972; WAUFGCFL8BA090551 | WAUFGCFL8BA011444

WAUFGCFL8BA047473 | WAUFGCFL8BA067951 | WAUFGCFL8BA001822; WAUFGCFL8BA080893 | WAUFGCFL8BA084197 | WAUFGCFL8BA065276; WAUFGCFL8BA072731 | WAUFGCFL8BA020550; WAUFGCFL8BA075970; WAUFGCFL8BA038952 | WAUFGCFL8BA068209 | WAUFGCFL8BA084166; WAUFGCFL8BA040846 | WAUFGCFL8BA021729; WAUFGCFL8BA057159; WAUFGCFL8BA092025 | WAUFGCFL8BA098794; WAUFGCFL8BA009483 | WAUFGCFL8BA072700; WAUFGCFL8BA096902 | WAUFGCFL8BA033475 | WAUFGCFL8BA052608; WAUFGCFL8BA075693; WAUFGCFL8BA081767 | WAUFGCFL8BA057954 | WAUFGCFL8BA081302 | WAUFGCFL8BA042421 | WAUFGCFL8BA030124; WAUFGCFL8BA082000; WAUFGCFL8BA067495; WAUFGCFL8BA009662; WAUFGCFL8BA056030

WAUFGCFL8BA073264 | WAUFGCFL8BA025862; WAUFGCFL8BA008186 | WAUFGCFL8BA063883 | WAUFGCFL8BA078898; WAUFGCFL8BA033928 | WAUFGCFL8BA041804 | WAUFGCFL8BA095507 | WAUFGCFL8BA087763 | WAUFGCFL8BA046646 | WAUFGCFL8BA027143 | WAUFGCFL8BA073121 | WAUFGCFL8BA093918 | WAUFGCFL8BA047859 | WAUFGCFL8BA074303; WAUFGCFL8BA011492 | WAUFGCFL8BA065651 | WAUFGCFL8BA020189 | WAUFGCFL8BA016627 | WAUFGCFL8BA041320 | WAUFGCFL8BA084443 | WAUFGCFL8BA084183; WAUFGCFL8BA098875 | WAUFGCFL8BA096415; WAUFGCFL8BA089139 | WAUFGCFL8BA064693 | WAUFGCFL8BA020547; WAUFGCFL8BA026090

WAUFGCFL8BA091036 | WAUFGCFL8BA096284 | WAUFGCFL8BA048008; WAUFGCFL8BA009421; WAUFGCFL8BA036716 | WAUFGCFL8BA064094 | WAUFGCFL8BA022184; WAUFGCFL8BA087424; WAUFGCFL8BA035940 | WAUFGCFL8BA085107 | WAUFGCFL8BA054505 | WAUFGCFL8BA014702 | WAUFGCFL8BA039311 | WAUFGCFL8BA097435 |

WAUFGCFL8BA088850

| WAUFGCFL8BA085981 | WAUFGCFL8BA072180 | WAUFGCFL8BA054343 | WAUFGCFL8BA084927 | WAUFGCFL8BA098116 | WAUFGCFL8BA025618

WAUFGCFL8BA022296 | WAUFGCFL8BA001870 | WAUFGCFL8BA096835 | WAUFGCFL8BA085172 | WAUFGCFL8BA064841; WAUFGCFL8BA007426 | WAUFGCFL8BA063284

WAUFGCFL8BA070753 | WAUFGCFL8BA036943 | WAUFGCFL8BA068212

WAUFGCFL8BA074933 | WAUFGCFL8BA097080 | WAUFGCFL8BA074088; WAUFGCFL8BA077444 | WAUFGCFL8BA039387; WAUFGCFL8BA028275; WAUFGCFL8BA027126; WAUFGCFL8BA033055; WAUFGCFL8BA021312; WAUFGCFL8BA045979 | WAUFGCFL8BA075564 | WAUFGCFL8BA015929 | WAUFGCFL8BA043522 | WAUFGCFL8BA091795; WAUFGCFL8BA034674; WAUFGCFL8BA001092 | WAUFGCFL8BA047960 | WAUFGCFL8BA028826 | WAUFGCFL8BA062863; WAUFGCFL8BA022654 | WAUFGCFL8BA059218 | WAUFGCFL8BA027336 | WAUFGCFL8BA027224 | WAUFGCFL8BA049479; WAUFGCFL8BA093482 | WAUFGCFL8BA084586; WAUFGCFL8BA060871 | WAUFGCFL8BA085561 | WAUFGCFL8BA086323; WAUFGCFL8BA090436 | WAUFGCFL8BA084667 | WAUFGCFL8BA088041 | WAUFGCFL8BA088198 | WAUFGCFL8BA045982 | WAUFGCFL8BA091456; WAUFGCFL8BA006342 | WAUFGCFL8BA006986 | WAUFGCFL8BA071708 | WAUFGCFL8BA047988

WAUFGCFL8BA005417

; WAUFGCFL8BA098956; WAUFGCFL8BA078836 | WAUFGCFL8BA071868 | WAUFGCFL8BA042581 | WAUFGCFL8BA039552; WAUFGCFL8BA005868 | WAUFGCFL8BA028714; WAUFGCFL8BA025408 | WAUFGCFL8BA060238 | WAUFGCFL8BA035677 | WAUFGCFL8BA086158 | WAUFGCFL8BA009791; WAUFGCFL8BA005367; WAUFGCFL8BA033234 | WAUFGCFL8BA079372 | WAUFGCFL8BA027014; WAUFGCFL8BA089108 | WAUFGCFL8BA061177 | WAUFGCFL8BA000931 | WAUFGCFL8BA089142 | WAUFGCFL8BA002288; WAUFGCFL8BA038840 | WAUFGCFL8BA037705 | WAUFGCFL8BA082143 | WAUFGCFL8BA095264; WAUFGCFL8BA069649 | WAUFGCFL8BA049174; WAUFGCFL8BA001609 | WAUFGCFL8BA069487 | WAUFGCFL8BA060014; WAUFGCFL8BA024291 | WAUFGCFL8BA050728 | WAUFGCFL8BA039406 | WAUFGCFL8BA066248 | WAUFGCFL8BA013923 | WAUFGCFL8BA098682; WAUFGCFL8BA036473; WAUFGCFL8BA084071 | WAUFGCFL8BA092560; WAUFGCFL8BA050647 | WAUFGCFL8BA030415 | WAUFGCFL8BA053130; WAUFGCFL8BA021276 | WAUFGCFL8BA069375 | WAUFGCFL8BA035081 | WAUFGCFL8BA018281 | WAUFGCFL8BA026171; WAUFGCFL8BA091134; WAUFGCFL8BA059123 | WAUFGCFL8BA053158 | WAUFGCFL8BA051667 | WAUFGCFL8BA011069; WAUFGCFL8BA090940 | WAUFGCFL8BA059168; WAUFGCFL8BA033119 | WAUFGCFL8BA037669; WAUFGCFL8BA000198 | WAUFGCFL8BA080389 | WAUFGCFL8BA068503 | WAUFGCFL8BA018832 | WAUFGCFL8BA020693 | WAUFGCFL8BA049224 | WAUFGCFL8BA036957 | WAUFGCFL8BA025280; WAUFGCFL8BA029880; WAUFGCFL8BA020967 | WAUFGCFL8BA098410 | WAUFGCFL8BA077170 | WAUFGCFL8BA053869 | WAUFGCFL8BA068310; WAUFGCFL8BA029488 | WAUFGCFL8BA093756 | WAUFGCFL8BA018121; WAUFGCFL8BA003019 | WAUFGCFL8BA043374

WAUFGCFL8BA035226 | WAUFGCFL8BA098813 | WAUFGCFL8BA064421

WAUFGCFL8BA039647 | WAUFGCFL8BA048221; WAUFGCFL8BA053614 | WAUFGCFL8BA084006 | WAUFGCFL8BA069425; WAUFGCFL8BA053466 | WAUFGCFL8BA059199; WAUFGCFL8BA044153 | WAUFGCFL8BA060661; WAUFGCFL8BA072874 | WAUFGCFL8BA059929 | WAUFGCFL8BA019351 | WAUFGCFL8BA073460 | WAUFGCFL8BA087021 | WAUFGCFL8BA019401 | WAUFGCFL8BA016059; WAUFGCFL8BA041379; WAUFGCFL8BA044251 | WAUFGCFL8BA058683; WAUFGCFL8BA007149; WAUFGCFL8BA047862; WAUFGCFL8BA001545 | WAUFGCFL8BA050373 | WAUFGCFL8BA026574 | WAUFGCFL8BA009015 | WAUFGCFL8BA074611 | WAUFGCFL8BA044122 | WAUFGCFL8BA070672 | WAUFGCFL8BA087374 | WAUFGCFL8BA002307; WAUFGCFL8BA010861; WAUFGCFL8BA047330 | WAUFGCFL8BA070591 | WAUFGCFL8BA000170; WAUFGCFL8BA024937 | WAUFGCFL8BA093952 | WAUFGCFL8BA084698 | WAUFGCFL8BA078190 | WAUFGCFL8BA076097; WAUFGCFL8BA041446; WAUFGCFL8BA091361 | WAUFGCFL8BA064788; WAUFGCFL8BA091909 | WAUFGCFL8BA057601; WAUFGCFL8BA093868 | WAUFGCFL8BA067089

WAUFGCFL8BA049241 | WAUFGCFL8BA034366 | WAUFGCFL8BA088394 | WAUFGCFL8BA099301 | WAUFGCFL8BA048672 | WAUFGCFL8BA021407 | WAUFGCFL8BA084555; WAUFGCFL8BA067769

WAUFGCFL8BA074463; WAUFGCFL8BA030236 | WAUFGCFL8BA079355 | WAUFGCFL8BA041978; WAUFGCFL8BA060031; WAUFGCFL8BA040197 | WAUFGCFL8BA093403

WAUFGCFL8BA010732; WAUFGCFL8BA022492 | WAUFGCFL8BA045366

WAUFGCFL8BA007376 | WAUFGCFL8BA038773

WAUFGCFL8BA041351 | WAUFGCFL8BA043410 | WAUFGCFL8BA079050 | WAUFGCFL8BA011363 | WAUFGCFL8BA041656 | WAUFGCFL8BA033900 | WAUFGCFL8BA019043 |

WAUFGCFL8BA024940

| WAUFGCFL8BA008401 | WAUFGCFL8BA011508; WAUFGCFL8BA098987 | WAUFGCFL8BA084233 | WAUFGCFL8BA078013; WAUFGCFL8BA067268 | WAUFGCFL8BA065102; WAUFGCFL8BA073250; WAUFGCFL8BA039132 | WAUFGCFL8BA054536; WAUFGCFL8BA080814 | WAUFGCFL8BA032634 | WAUFGCFL8BA062541

WAUFGCFL8BA039308; WAUFGCFL8BA018412 | WAUFGCFL8BA049482 | WAUFGCFL8BA017759 | WAUFGCFL8BA070719 | WAUFGCFL8BA003361; WAUFGCFL8BA076195 | WAUFGCFL8BA004025 | WAUFGCFL8BA097967 | WAUFGCFL8BA052155 | WAUFGCFL8BA030107 | WAUFGCFL8BA001755 | WAUFGCFL8BA045321 | WAUFGCFL8BA084894 | WAUFGCFL8BA016790; WAUFGCFL8BA025571 | WAUFGCFL8BA007569 | WAUFGCFL8BA046470 | WAUFGCFL8BA016580 |

WAUFGCFL8BA025957

; WAUFGCFL8BA003747; WAUFGCFL8BA019219; WAUFGCFL8BA004798

WAUFGCFL8BA028213

;

WAUFGCFL8BA010634

| WAUFGCFL8BA085155; WAUFGCFL8BA006549; WAUFGCFL8BA084717; WAUFGCFL8BA041642 | WAUFGCFL8BA014263; WAUFGCFL8BA013128; WAUFGCFL8BA021634 | WAUFGCFL8BA040331; WAUFGCFL8BA046291; WAUFGCFL8BA034237 | WAUFGCFL8BA066928 | WAUFGCFL8BA039633 | WAUFGCFL8BA024128 | WAUFGCFL8BA066699 | WAUFGCFL8BA054858 | WAUFGCFL8BA006874; WAUFGCFL8BA037932; WAUFGCFL8BA077816; WAUFGCFL8BA019804 | WAUFGCFL8BA077623 | WAUFGCFL8BA063172 | WAUFGCFL8BA009029; WAUFGCFL8BA074527; WAUFGCFL8BA042872 | WAUFGCFL8BA090369; WAUFGCFL8BA021231 |

WAUFGCFL8BA068467

| WAUFGCFL8BA008608; WAUFGCFL8BA012402 | WAUFGCFL8BA021732 | WAUFGCFL8BA018720 | WAUFGCFL8BA043679 | WAUFGCFL8BA085334 | WAUFGCFL8BA094101; WAUFGCFL8BA020113 | WAUFGCFL8BA066959; WAUFGCFL8BA059851; WAUFGCFL8BA080490 | WAUFGCFL8BA066489; WAUFGCFL8BA006681; WAUFGCFL8BA010147 | WAUFGCFL8BA000248

WAUFGCFL8BA077945 | WAUFGCFL8BA017308 | WAUFGCFL8BA028874; WAUFGCFL8BA070199 | WAUFGCFL8BA080232; WAUFGCFL8BA096821 | WAUFGCFL8BA014697 | WAUFGCFL8BA010830; WAUFGCFL8BA098746 | WAUFGCFL8BA020385; WAUFGCFL8BA011699 | WAUFGCFL8BA053497 | WAUFGCFL8BA067691; WAUFGCFL8BA082031

WAUFGCFL8BA008852; WAUFGCFL8BA046887 | WAUFGCFL8BA083213 | WAUFGCFL8BA062006 | WAUFGCFL8BA029572;

WAUFGCFL8BA040104

; WAUFGCFL8BA023657 | WAUFGCFL8BA018474; WAUFGCFL8BA012075 | WAUFGCFL8BA032861; WAUFGCFL8BA000492

WAUFGCFL8BA053354; WAUFGCFL8BA070638; WAUFGCFL8BA066475; WAUFGCFL8BA022007 | WAUFGCFL8BA086306; WAUFGCFL8BA064807; WAUFGCFL8BA007796 | WAUFGCFL8BA030396 | WAUFGCFL8BA068890 | WAUFGCFL8BA055699; WAUFGCFL8BA069666; WAUFGCFL8BA050504 | WAUFGCFL8BA087892 | WAUFGCFL8BA092753 | WAUFGCFL8BA043066 | WAUFGCFL8BA046193 | WAUFGCFL8BA023075; WAUFGCFL8BA044797 | WAUFGCFL8BA020886 | WAUFGCFL8BA092526 | WAUFGCFL8BA040362 | WAUFGCFL8BA017356 | WAUFGCFL8BA043293 | WAUFGCFL8BA038496 | WAUFGCFL8BA011170 | WAUFGCFL8BA028129 | WAUFGCFL8BA094082 | WAUFGCFL8BA018037 | WAUFGCFL8BA052348; WAUFGCFL8BA055900

WAUFGCFL8BA027580; WAUFGCFL8BA031452; WAUFGCFL8BA078111 | WAUFGCFL8BA001710; WAUFGCFL8BA014246; WAUFGCFL8BA056111

WAUFGCFL8BA089772

WAUFGCFL8BA045822; WAUFGCFL8BA095698

WAUFGCFL8BA018460; WAUFGCFL8BA061616 | WAUFGCFL8BA070803; WAUFGCFL8BA007488 | WAUFGCFL8BA041852 | WAUFGCFL8BA069926 | WAUFGCFL8BA092249

WAUFGCFL8BA025392 | WAUFGCFL8BA024307; WAUFGCFL8BA004445 | WAUFGCFL8BA003537; WAUFGCFL8BA049420

WAUFGCFL8BA001898; WAUFGCFL8BA006227 | WAUFGCFL8BA015204 | WAUFGCFL8BA047909; WAUFGCFL8BA087181 | WAUFGCFL8BA069795; WAUFGCFL8BA028728 | WAUFGCFL8BA097919 | WAUFGCFL8BA020970 | WAUFGCFL8BA071854; WAUFGCFL8BA025974; WAUFGCFL8BA017261

WAUFGCFL8BA022086 | WAUFGCFL8BA005823 | WAUFGCFL8BA062524 | WAUFGCFL8BA001660 | WAUFGCFL8BA071563 | WAUFGCFL8BA078366

WAUFGCFL8BA077878

WAUFGCFL8BA011010 | WAUFGCFL8BA019821; WAUFGCFL8BA000895 | WAUFGCFL8BA009225; WAUFGCFL8BA016532; WAUFGCFL8BA045805; WAUFGCFL8BA088119; WAUFGCFL8BA021942; WAUFGCFL8BA069120

WAUFGCFL8BA002579 | WAUFGCFL8BA091621 | WAUFGCFL8BA034349 | WAUFGCFL8BA048199; WAUFGCFL8BA013159 | WAUFGCFL8BA039616 | WAUFGCFL8BA019253 | WAUFGCFL8BA002713 | WAUFGCFL8BA049014; WAUFGCFL8BA051166; WAUFGCFL8BA094535

WAUFGCFL8BA003702; WAUFGCFL8BA049949; WAUFGCFL8BA020225 | WAUFGCFL8BA049093 | WAUFGCFL8BA020516; WAUFGCFL8BA028535 | WAUFGCFL8BA078657; WAUFGCFL8BA018054;

WAUFGCFL8BA060756

| WAUFGCFL8BA058750 | WAUFGCFL8BA077251; WAUFGCFL8BA001805 | WAUFGCFL8BA003294; WAUFGCFL8BA049532 | WAUFGCFL8BA015476 | WAUFGCFL8BA089206 | WAUFGCFL8BA098777 | WAUFGCFL8BA085835; WAUFGCFL8BA024744 | WAUFGCFL8BA034920 | WAUFGCFL8BA048901; WAUFGCFL8BA078769 | WAUFGCFL8BA089416 | WAUFGCFL8BA098357 | WAUFGCFL8BA010505 | WAUFGCFL8BA085317 | WAUFGCFL8BA062717 | WAUFGCFL8BA038501 | WAUFGCFL8BA045478; WAUFGCFL8BA001254 | WAUFGCFL8BA038661; WAUFGCFL8BA049255 | WAUFGCFL8BA029541 | WAUFGCFL8BA086483; WAUFGCFL8BA065200; WAUFGCFL8BA002484

WAUFGCFL8BA062538 | WAUFGCFL8BA019981 | WAUFGCFL8BA035484 | WAUFGCFL8BA059185; WAUFGCFL8BA055640 | WAUFGCFL8BA027823 | WAUFGCFL8BA081185; WAUFGCFL8BA008740; WAUFGCFL8BA073183; WAUFGCFL8BA024355 | WAUFGCFL8BA064709 | WAUFGCFL8BA036442; WAUFGCFL8BA037087 | WAUFGCFL8BA040796 | WAUFGCFL8BA040345 | WAUFGCFL8BA019933; WAUFGCFL8BA068517 | WAUFGCFL8BA004140 | WAUFGCFL8BA099170 | WAUFGCFL8BA066945; WAUFGCFL8BA039986 | WAUFGCFL8BA098391 | WAUFGCFL8BA094941 | WAUFGCFL8BA091313

WAUFGCFL8BA066718 | WAUFGCFL8BA047165 | WAUFGCFL8BA079159 | WAUFGCFL8BA027174 | WAUFGCFL8BA024050; WAUFGCFL8BA045383; WAUFGCFL8BA062068 | WAUFGCFL8BA003375 | WAUFGCFL8BA059431; WAUFGCFL8BA007698; WAUFGCFL8BA073166 | WAUFGCFL8BA047067

WAUFGCFL8BA049739; WAUFGCFL8BA057047 | WAUFGCFL8BA039115; WAUFGCFL8BA036859; WAUFGCFL8BA082529 | WAUFGCFL8BA023996 | WAUFGCFL8BA091411; WAUFGCFL8BA017194;

WAUFGCFL8BA067559

| WAUFGCFL8BA036330; WAUFGCFL8BA053886

WAUFGCFL8BA001593

WAUFGCFL8BA059400 | WAUFGCFL8BA094986; WAUFGCFL8BA067321 | WAUFGCFL8BA043942 | WAUFGCFL8BA090405; WAUFGCFL8BA047974 | WAUFGCFL8BA012237; WAUFGCFL8BA039695 | WAUFGCFL8BA023206 | WAUFGCFL8BA033914; WAUFGCFL8BA060482; WAUFGCFL8BA020757 | WAUFGCFL8BA081428 | WAUFGCFL8BA054584 | WAUFGCFL8BA025506 | WAUFGCFL8BA012447; WAUFGCFL8BA053368 | WAUFGCFL8BA016210; WAUFGCFL8BA007961 | WAUFGCFL8BA012948; WAUFGCFL8BA070039 |

WAUFGCFL8BA015199

| WAUFGCFL8BA040894 | WAUFGCFL8BA065567 | WAUFGCFL8BA051958

WAUFGCFL8BA097189 | WAUFGCFL8BA058862; WAUFGCFL8BA066203; WAUFGCFL8BA072549 | WAUFGCFL8BA054486; WAUFGCFL8BA029751 | WAUFGCFL8BA015526 | WAUFGCFL8BA004638 | WAUFGCFL8BA019415 | WAUFGCFL8BA031838 | WAUFGCFL8BA050888 | WAUFGCFL8BA024856 | WAUFGCFL8BA074012; WAUFGCFL8BA074950 | WAUFGCFL8BA002470; WAUFGCFL8BA048168 | WAUFGCFL8BA005949 | WAUFGCFL8BA091070 |

WAUFGCFL8BA069229

| WAUFGCFL8BA001237 | WAUFGCFL8BA009337; WAUFGCFL8BA004493 | WAUFGCFL8BA040572; WAUFGCFL8BA041902 | WAUFGCFL8BA088668; WAUFGCFL8BA067898 | WAUFGCFL8BA004526; WAUFGCFL8BA059087; WAUFGCFL8BA081526; WAUFGCFL8BA006714 | WAUFGCFL8BA081719; WAUFGCFL8BA078710; WAUFGCFL8BA004428; WAUFGCFL8BA036568 | WAUFGCFL8BA057243 | WAUFGCFL8BA050017 | WAUFGCFL8BA010388 | WAUFGCFL8BA079694 | WAUFGCFL8BA049661; WAUFGCFL8BA090632 | WAUFGCFL8BA053788; WAUFGCFL8BA071983; WAUFGCFL8BA022475 | WAUFGCFL8BA025960

WAUFGCFL8BA069232 | WAUFGCFL8BA007264; WAUFGCFL8BA075029

WAUFGCFL8BA004753 | WAUFGCFL8BA082028 |

WAUFGCFL8BA064970

; WAUFGCFL8BA056738 | WAUFGCFL8BA063530 | WAUFGCFL8BA011783 | WAUFGCFL8BA068856; WAUFGCFL8BA037526 | WAUFGCFL8BA029703 | WAUFGCFL8BA082594 | WAUFGCFL8BA094051; WAUFGCFL8BA073605 | WAUFGCFL8BA002842 | WAUFGCFL8BA002310 |

WAUFGCFL8BA045318

| WAUFGCFL8BA021570

WAUFGCFL8BA050597 | WAUFGCFL8BA026297

WAUFGCFL8BA073846 | WAUFGCFL8BA000363; WAUFGCFL8BA015865 | WAUFGCFL8BA026011; WAUFGCFL8BA074043 | WAUFGCFL8BA068419 | WAUFGCFL8BA027921 | WAUFGCFL8BA098858 | WAUFGCFL8BA015252 | WAUFGCFL8BA047232 | WAUFGCFL8BA064726; WAUFGCFL8BA098407 | WAUFGCFL8BA098195 | WAUFGCFL8BA044363

WAUFGCFL8BA018572 | WAUFGCFL8BA053371 | WAUFGCFL8BA084393 | WAUFGCFL8BA026123 | WAUFGCFL8BA078609; WAUFGCFL8BA082806; WAUFGCFL8BA039874; WAUFGCFL8BA052561; WAUFGCFL8BA080022 | WAUFGCFL8BA092073 |

WAUFGCFL8BA028390WAUFGCFL8BA077881 | WAUFGCFL8BA048218 | WAUFGCFL8BA019091 | WAUFGCFL8BA044220; WAUFGCFL8BA050406 | WAUFGCFL8BA010469; WAUFGCFL8BA048011 | WAUFGCFL8BA022802 | WAUFGCFL8BA044024 | WAUFGCFL8BA094826 | WAUFGCFL8BA071515 | WAUFGCFL8BA053340; WAUFGCFL8BA077413; WAUFGCFL8BA034643; WAUFGCFL8BA090565; WAUFGCFL8BA037249 | WAUFGCFL8BA020435 | WAUFGCFL8BA002923 | WAUFGCFL8BA053449

WAUFGCFL8BA056724 | WAUFGCFL8BA089304

WAUFGCFL8BA071580; WAUFGCFL8BA001612 | WAUFGCFL8BA083096; WAUFGCFL8BA026140 | WAUFGCFL8BA002811; WAUFGCFL8BA044573 | WAUFGCFL8BA024260 | WAUFGCFL8BA002176 | WAUFGCFL8BA044038; WAUFGCFL8BA009340 | WAUFGCFL8BA033797; WAUFGCFL8BA094793 | WAUFGCFL8BA008642; WAUFGCFL8BA093224; WAUFGCFL8BA027708 | WAUFGCFL8BA063379 | WAUFGCFL8BA050082; WAUFGCFL8BA048185; WAUFGCFL8BA087732; WAUFGCFL8BA017504 | WAUFGCFL8BA037025 | WAUFGCFL8BA059798; WAUFGCFL8BA040300

WAUFGCFL8BA014232; WAUFGCFL8BA087942 | WAUFGCFL8BA080909

WAUFGCFL8BA060773; WAUFGCFL8BA099850 | WAUFGCFL8BA079002; WAUFGCFL8BA055296 | WAUFGCFL8BA006244 | WAUFGCFL8BA045626 | WAUFGCFL8BA096012; WAUFGCFL8BA038675 | WAUFGCFL8BA001903; WAUFGCFL8BA000637; WAUFGCFL8BA000542 | WAUFGCFL8BA014960 | WAUFGCFL8BA065598 | WAUFGCFL8BA046386 | WAUFGCFL8BA000685; WAUFGCFL8BA037719; WAUFGCFL8BA067335; WAUFGCFL8BA042449; WAUFGCFL8BA043309; WAUFGCFL8BA076844 | WAUFGCFL8BA072955; WAUFGCFL8BA032701 | WAUFGCFL8BA011203 | WAUFGCFL8BA028065 | WAUFGCFL8BA074561

WAUFGCFL8BA022878 | WAUFGCFL8BA069201 | WAUFGCFL8BA056741 | WAUFGCFL8BA050793;

WAUFGCFL8BA077704

; WAUFGCFL8BA001934 | WAUFGCFL8BA005501 | WAUFGCFL8BA004283 | WAUFGCFL8BA033511

WAUFGCFL8BA056710 | WAUFGCFL8BA065018 | WAUFGCFL8BA043889 | WAUFGCFL8BA095717 | WAUFGCFL8BA038255 | WAUFGCFL8BA084474; WAUFGCFL8BA032441 | WAUFGCFL8BA051636 | WAUFGCFL8BA014327 | WAUFGCFL8BA027983 | WAUFGCFL8BA076648 | WAUFGCFL8BA055752 | WAUFGCFL8BA092087; WAUFGCFL8BA088170 | WAUFGCFL8BA067092

WAUFGCFL8BA010648; WAUFGCFL8BA065875 | WAUFGCFL8BA045061; WAUFGCFL8BA055735 |

WAUFGCFL8BA086032

; WAUFGCFL8BA056500 | WAUFGCFL8BA017907 | WAUFGCFL8BA069764; WAUFGCFL8BA089285 | WAUFGCFL8BA054990 | WAUFGCFL8BA045450 | WAUFGCFL8BA073698; WAUFGCFL8BA066153 | WAUFGCFL8BA046498 | WAUFGCFL8BA036926 | WAUFGCFL8BA087486; WAUFGCFL8BA058764 | WAUFGCFL8BA026851 | WAUFGCFL8BA057193

WAUFGCFL8BA063494; WAUFGCFL8BA084510 | WAUFGCFL8BA070400; WAUFGCFL8BA004476

WAUFGCFL8BA072888 | WAUFGCFL8BA056402 | WAUFGCFL8BA098374 | WAUFGCFL8BA086449

WAUFGCFL8BA086645 | WAUFGCFL8BA081722 | WAUFGCFL8BA022394 | WAUFGCFL8BA022119 | WAUFGCFL8BA052785; WAUFGCFL8BA077833 | WAUFGCFL8BA086600

WAUFGCFL8BA037977; WAUFGCFL8BA016353; WAUFGCFL8BA065228; WAUFGCFL8BA060904; WAUFGCFL8BA024422; WAUFGCFL8BA015669

WAUFGCFL8BA086970 | WAUFGCFL8BA097127; WAUFGCFL8BA036876 | WAUFGCFL8BA076794 | WAUFGCFL8BA085866; WAUFGCFL8BA010133 | WAUFGCFL8BA030401; WAUFGCFL8BA093479 | WAUFGCFL8BA040393; WAUFGCFL8BA084992; WAUFGCFL8BA059221; WAUFGCFL8BA011685 | WAUFGCFL8BA014070 | WAUFGCFL8BA068999; WAUFGCFL8BA084703 | WAUFGCFL8BA067982 | WAUFGCFL8BA050115 | WAUFGCFL8BA064287; WAUFGCFL8BA064760; WAUFGCFL8BA029040 | WAUFGCFL8BA042760; WAUFGCFL8BA033685 | WAUFGCFL8BA014876 | WAUFGCFL8BA061681 | WAUFGCFL8BA021486 | WAUFGCFL8BA075418 | WAUFGCFL8BA090338 | WAUFGCFL8BA049711; WAUFGCFL8BA072311 | WAUFGCFL8BA025537; WAUFGCFL8BA077198 | WAUFGCFL8BA010231 | WAUFGCFL8BA011296; WAUFGCFL8BA026865 | WAUFGCFL8BA046548; WAUFGCFL8BA090937; WAUFGCFL8BA068162; WAUFGCFL8BA043813 | WAUFGCFL8BA034397; WAUFGCFL8BA028809 | WAUFGCFL8BA071188; WAUFGCFL8BA088816 | WAUFGCFL8BA025358;

WAUFGCFL8BA044539

; WAUFGCFL8BA018930 | WAUFGCFL8BA020502; WAUFGCFL8BA003232 | WAUFGCFL8BA021178 | WAUFGCFL8BA021620 | WAUFGCFL8BA031189 | WAUFGCFL8BA014201 | WAUFGCFL8BA079727 | WAUFGCFL8BA012254 | WAUFGCFL8BA038000 | WAUFGCFL8BA070011; WAUFGCFL8BA070414 | WAUFGCFL8BA003117 | WAUFGCFL8BA065021 | WAUFGCFL8BA071238; WAUFGCFL8BA062300 | WAUFGCFL8BA014277 | WAUFGCFL8BA050499 | WAUFGCFL8BA062393; WAUFGCFL8BA018958; WAUFGCFL8BA057422; WAUFGCFL8BA002761; WAUFGCFL8BA056755; WAUFGCFL8BA039485 | WAUFGCFL8BA071434; WAUFGCFL8BA044301; WAUFGCFL8BA003456 | WAUFGCFL8BA026753; WAUFGCFL8BA070137 | WAUFGCFL8BA004865 | WAUFGCFL8BA041415; WAUFGCFL8BA096737

WAUFGCFL8BA097872

WAUFGCFL8BA070963 | WAUFGCFL8BA006969

WAUFGCFL8BA040720 | WAUFGCFL8BA019009; WAUFGCFL8BA075161 | WAUFGCFL8BA009757 | WAUFGCFL8BA040703 | WAUFGCFL8BA035002 | WAUFGCFL8BA005028; WAUFGCFL8BA098276 | WAUFGCFL8BA039714 | WAUFGCFL8BA050910 | WAUFGCFL8BA020824; WAUFGCFL8BA099055 | WAUFGCFL8BA094454 | WAUFGCFL8BA092235

WAUFGCFL8BA059834; WAUFGCFL8BA061261 | WAUFGCFL8BA017986 | WAUFGCFL8BA030303 | WAUFGCFL8BA012495; WAUFGCFL8BA036148; WAUFGCFL8BA044850 | WAUFGCFL8BA073359 | WAUFGCFL8BA097841 | WAUFGCFL8BA084541; WAUFGCFL8BA072597; WAUFGCFL8BA005983 | WAUFGCFL8BA069683 | WAUFGCFL8BA090064; WAUFGCFL8BA057355 | WAUFGCFL8BA052124 | WAUFGCFL8BA030947 | WAUFGCFL8BA031080 | WAUFGCFL8BA077606 | WAUFGCFL8BA040295 | WAUFGCFL8BA004736; WAUFGCFL8BA041639; WAUFGCFL8BA094681 | WAUFGCFL8BA053385 | WAUFGCFL8BA077721 | WAUFGCFL8BA039924 | WAUFGCFL8BA055797

WAUFGCFL8BA027837 | WAUFGCFL8BA039356 | WAUFGCFL8BA033301 | WAUFGCFL8BA074480; WAUFGCFL8BA029636 | WAUFGCFL8BA048946 | WAUFGCFL8BA081316; WAUFGCFL8BA084958 | WAUFGCFL8BA038482; WAUFGCFL8BA037686 | WAUFGCFL8BA059770 | WAUFGCFL8BA000783 | WAUFGCFL8BA092171 | WAUFGCFL8BA014926; WAUFGCFL8BA082126; WAUFGCFL8BA048090 | WAUFGCFL8BA017616 | WAUFGCFL8BA059333 | WAUFGCFL8BA026378 | WAUFGCFL8BA074124 | WAUFGCFL8BA090307; WAUFGCFL8BA026431 | WAUFGCFL8BA036098 | WAUFGCFL8BA045173 | WAUFGCFL8BA050924; WAUFGCFL8BA063558; WAUFGCFL8BA054956; WAUFGCFL8BA097354 | WAUFGCFL8BA050065; WAUFGCFL8BA000556; WAUFGCFL8BA022556 | WAUFGCFL8BA052995; WAUFGCFL8BA009788; WAUFGCFL8BA084135 | WAUFGCFL8BA093014 | WAUFGCFL8BA044346

WAUFGCFL8BA010519; WAUFGCFL8BA043794

WAUFGCFL8BA025294 | WAUFGCFL8BA037834 | WAUFGCFL8BA045268; WAUFGCFL8BA044993; WAUFGCFL8BA018328; WAUFGCFL8BA044234

WAUFGCFL8BA097239

WAUFGCFL8BA022895 | WAUFGCFL8BA021827 | WAUFGCFL8BA043312 | WAUFGCFL8BA068937 |

WAUFGCFL8BA099931

;